• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
   • Email školy
   • sekretariat@zsspojbb.sk
   • Telefón
   • Sekretariát 048/471 31 22
    048/471 3.......klapka

    Vedenie školy
    Mgr. Šárka Kováčová 138
    PaedDr. Ľubica Tomková 123
    PaedDr. Eva Ondrušová 123
    PaedDr. Milan Bornay 123
    Mgr. Jana Körtvélyesiová 129

    Administratíva
    Ing. Lenka Hulinová 122
    Bc. Eva Strečková 122

    Ekonomické oddelenie
    Ing. Katarína Kohútová 101

    Výchovný poradca
    PhDr. Lenka Bačíková 130

    Školský psychológ
    Mgr. Lenka Macejáková 140

    Školská jedáleň
    Alena Ološtiaková 048/413 47 17

    Zubná ambulancia
    MUDr. Margaréta Pribulová 048/413 82 87

    I. stupeň
    Kabinet A 126
    Mgr. Zuzana Majerčiaková
    Mgr. Erika Plavcová
    Mgr. Miroslav Romanovský
    Mgr. Dagmar Tomuňáková

    Kabinet B 125
    Mgr. Viera Kuníková
    Mgr. Michala Marcineková
    Mgr. Michaela Imrichová
    Mgr. Jarmila Trnková

    Kabinet C 135
    Mgr. Katarína Kalmanová
    PaedDr. Lenka Vincová
    Mgr. Silvia Sekerešová
    Mgr. Viera Potančoková

    Kabinet D 134
    Mgr. Martin Majling
    Mgr. Jana Žilinská
    Mgr. Leona Magicová
    Mgr. Monika Vigašová

    Školský klub detí 048/ 471 31 29
    skd@zsspojbb.sk

    Kabinet techniky 137
    Mgr. Filip Koctúr
    Peter Bečkei

    Kabinet ANJ, FRJ 128
    Mgr. Jana Eperješiová
    Mgr. Alžbeta Kubovičová
    Mgr. Marián Štang
    Mgr. Jana Vincová

    Kabinet SJL, OBN, VYV, ETV 128
    Mgr. Tatiana Čellárová
    Mgr. Iveta Mihalíková
    Mgr. Dáša Birmonová
    PaedDr. Dagmar Orságová

    Kabinet - asistenti učiteľa 108
    Mgr. Oľga Dvorská
    Mgr. Katarína Juríčková
    Mgr. Iveta Žilovcová

    Kabinet - chémia, biológia 132
    Mgr. Gabriela Debnáriková
    Mgr. Barbora Kováčová

    Kabinet - SJL, ANJ, NEJ, NBV, VYV 127
    Mgr. Jana Blahová
    PhDr. Beáta Slamová
    Mgr. Jana Luptáková

    Kabinet - GEG, DEJ, BIO, ANJ 139
    PaedDr. Andrea Niklová
    Mgr. Martin Rapák
    Mgr. Tomáš Slávik

    Kabinet - Informatika, FYZ, THD. 133
    Mgr. Soňa Úradníková
    PaedDr. Eva Kulfasová
    Mgr. Pavol Polonec

    Kabinet - MAT 139
    PaedDr. Janka Balážová
    Mgr. Eduard Gabčo
    Mgr. Daniela Krajanová
    Mgr. Lenka Vojáčková PhD.

    Kabinet - Telesná výchova 124
    Mgr. Filip Koctúr
    Mgr. Ján Lupták
    Mgr. Iveta Žilovcová

    Kabinet TSV 155
    Mgr. Darina Bornay
    Mgr. Zdena Kubaská
   • Adresa školy
   • Spojová 14, Banská Bystrica, 97404 Banská Bystrica
   • IČO
   • 35677783
   • DIČ
   • 2020981875
 • Napíšte nám

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
  komunikujem so serverom, počkajte prosím