Novinky

    • OZNAM - dôležité!
     • OZNAM - dôležité!

     • Vážení rodičia,

      na základe Vyhlášky č.270/2021, vydanej RÚVZ v Banskej Bystrici sa od 1.12.2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

      Od stredy (1.12.2021) prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu.

      Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať naďalej prezenčne v škole, zároveň bude prebiehať činnosť ŠKD a stravovanie v ŠJ ako doposiaľ.

       

      Vyhláška_RUVZ_BB_270.pdf

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

     • Na základe aktualizovaných zmien v ŠKOLSKOM SEMAFORE, vydanom MŠVVaŠ SR zo dňa 26.11.2021, sa vstup žiakov do budovy školy ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici upravuje nasledovne:

      VSTUPY ŽIAKOV DO BUDOVY ŠKOLY OD 30. 11. 2021

      VCHOD A

      5. ročník – 7.30 – 7.45

      6. ročník – 7.45 – 7.55

      VCHOD B

      1. stupeň  - 6.30 – 7.45

      9. ročník – 7.45 – 7. 55

      VCHOD C

      7. ročník – 7.30 – 7.45

      8. ročník – 7.45 – 7.55

       

     • Ľudskoprávny kvíz

     • Dňa 25.11. 2021 sa naša škola zapojila do podujatia Ľudskoprávny kvíz v online podobe, ktorý bol organizovaný v rámci podujatia HUMAN FORUM 2021. Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu Školy za demokraciu, v ktorom sú zapojení žiaci 8. ročníka našej školy. Súťažilo sa v spoločnej kategórii základných a stredných škôl. Kvíz obsahoval 4 okruhy tém, žiaci odpovedali na zadané úlohy za školu v 5-členných súťažných družstvách. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A triedy – Kristína Ď., Júlia H., Marko K., Denis S. a Matej D. Súťažili 2 základné a 4 stredné školy spolu. Naši žiaci získali opäť novú skúsenosť vo vedomostných súťažiach s partnermi zo stredných škôl. Súťažili 2 základné školy a 4 stredné školy.

     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      z organizačných dôvodov bude vyučovanie v pondelok - 22.11.2021 - upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú ako v bežnom režime)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:00. 

     • Súťaž WocaBee

     • Žiaci 2.B triedy sa zapojili do súťaže Mini WocaBee šampionát 2021. Išlo o celoslovenskú jazykovú súťaž s jednoduchou online aplikáciou Wocabee na učenie slovíčok v cudzom jazyku. Zo 65 zapojených škôl skončili na 6. mieste. Blahoželáme ku krásnemu umiestneniu:)

    • OZNAM - Dôležité !!!
     • OZNAM - Dôležité !!!

     • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      V dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19 a v záujme zabezpečenia ochrany zdravia žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy

      udeľuje riaditeľka školy v dňoch 15.11. - 16.11.2021 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Mgr. Šárka Kováčová - riaditeľka školy

      V tieto dni nebude prebiehať ani dištančná výučba ani výchovná činnosť ŠKD, taktiež nebude v prevádzke školská jedáleň. Všetkým stravníkom budú zrušené objednávky obedov na tieto dni.


      Riaditeľské_voľno_15_16_11_2021.pdf

     • Tekvicový október

     • Žiaci 8. B si pre vás pripravili krátku reportáž o októbrových akciách na našej škole. Dozviete sa o vyrezávaní tekvíc, akcii Do školy na bicykli a zbere vrchnáčikov. Viac sa dozviete vo videu ;)

    • OZNAM - dôležité !
     • OZNAM - dôležité !

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu zvýšeného počtu pozitívnych prípadov na COVID 19 u žiakov vo viacerých triedach a taktiež z organizačných dôvodov bude vyučovanie v dňoch 11.11. a 12.11. 2021 upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou - 11:40 (žiaci obedujú počas 5. VH)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - 12:35 (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:00. 

      Zároveň žiadame rodičov o odhlásenie z obedov žiakov tried, ktoré sú v karanténe a nezúčastňujú sa prezenčného vzdelávania v škole.


     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     •  

      Kategória zamestnanca: Pracovníčka v prevádzke

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vzdelanie v potravinárstve alebo odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami z RÚVZ, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: ihneď

       

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk

     • OZNAM

     • V stredu - 3.11.2021 - sa z dôvodu upraveného vyučovania vrámci opatrení súvisiacich s COVID 19 neuskutočnia hodiny evanjelického náboženstva.

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • 15. októbra 2021 sa uskutočnilo školské kolo
      Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov z deviateho a ôsmeho ročníka. Súťaž prebiehala online, na vypracovanie testu mali žiacilimitovaný čas.

      Do okresného kola postúpila žiačka Michaela P. z 9.C,ktorá bude reprezentovať našu školu.

      Víťazke srdečne blahoželáme!

     • Jesenný zber papiera

     • V dňoch 11. 10. – 22. 10. 2021 sa uskutočnila jesenná časť zberu papiera na našej škole. Niektoré knihy zo zberu dostali druhú šancu v Historickej škole prof. J. Mistríka v Španej Doline. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Pápež František na hodinách NBV v našej škole

     • V mesiaci september sa naši žiaci na hodinách NBV oboznámili s významnou osobnosťou našej súčasnosti – pápežom Františkom. Pápež poctil našu malú krajinu svojou návštevou. Pri tejto príležitosti sa na stretnutí učiteľov náboženstva v Dóme sv. Martina v Bratislave (z Banskobystrického kraja boli vybraní 4 učitelia) s ním zúčastnila aj naša pani učiteľka náboženstva p. Slamová. Na vyučovaní žiakom sprostredkovala dojmy zo stretnutia s touto významnou osobnosťou. Žiakom tak priblížila nielen osobu pápeža Františka, no aj primát pápeža, jeho voľbu a poslanie. Prostredníctvom fotodokumentácie si žiaci mohli „vychutnať“ atmosféru jedinečného stretnutia. Aj žiaci vycítili, že takto sprostredkované vzácne stretnutie nezažije každý, preto tieto hodiny NBV boli tento rok vďaka tomuto zážitku atraktívnejšie.

    • OZNAM - dôležité!
     • OZNAM - dôležité!

     • Vážení rodičia,

      z organizačných dôvodov bude vyučovanie v dňoch 26.10. a 27.10, upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou (žiaci obedujú počas 5. VH)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:15 (ako v septembri).

       

     • OŽaZ

     • Začiatkom septembra sa v lokalite pod Suchým vrchom uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽaZ, pre skôr narodených - branné cvičenie. Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Prístup žiakov hodnotíme veľmi kladne, vďaka čomu boli splnené všetky úlohy a aj cieľ cvičenia. Žiaci si preverili svoje teoretické a praktické zručnosti v zdravotnej príprave, v dopravnej výchove, v topografii, v streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
      Cvičeniu prialo aj počasie, a tak si žiaci dobre zašportovali a zasúťažili. V jednotlivých ročníkoch zvíťazili triedy - 5.A, 6.C, 7.C, 8.A a 9.B. Víťazom gratulujeme a v júni sa tešíme na účelové cvičenie opäť