Novinky

    • OZNAM - MDD
     • OZNAM - MDD

     • Dňa 1.6.2021 (utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. stupeň - vyučovanie trvá do 11:40

      2. stupeň - vyučovanie trvá do 13:00

      Informácie o čase obedov v školskej jedálni upresnia triedni učitelia.

      Činnosť ŠKD bude prbiehať v bežnom režime do 17:00. hodiny.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 31.5.2021 sa v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude vyučovať podľa pôvodného rozvrhu z 3.9.2020, zverejného na webovej stránke školy.

      Činnosť ŠKD je v pôvodnom nastavení - od 6:30 do 17:00 hodiny.  

     • Rozpis zberu papiera

     • Dobrý deň, vážení rodičia.

      Pandémia nám skomplikovala aj tradičný zber papiera, preto sme si dovolili vytvoriť nasledovný rozpis. Prosíme vás o jeho dodržiavanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      pri nástupe žiaka na vyučovanie (v pondelok) je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka triednemu učiteľovi.

      Organizácia vyučovania a vstupy do budovy školy ostávajú v platnosti.

      Vyhlasenie_ZS_o_bezinfekcnosti.pdf

    • MATEMATICKÁ JAR
     • MATEMATICKÁ JAR

     •  

      Každý školský rok si  s príchodom jari naši žiaci merajú sily v okresných kolách matematických  súťaží. I napriek náročnej pandemickej situácii deti nestratili chuť súťažiť, hoci v tomto školskom roku iba dištančnou formou. Posledný marcový deň nás 9 žiakov reprezentovalo v okresnom kole Matematickej olympiády. Z nich  6 žiakov úspešne vyriešilo zadané úlohy. Najviac bodov získala D. Áčová., ktorá sa umiestnila na 3.mieste v OK MO v kategórii Z7. V kategórii Z8 bola najúspešnejšia E. Tóthová, ktorá sa umiestnila na 7.mieste.

      V polovici apríla sa konalo dištančnou formou aj OK Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 54 žiakov 3. – 8.ročníka. Z nich sa 41 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Veľkú radosť nám urobili naše malé matematické talenty z 3.a 4.ročníka, ktoré riešili dve kategórie. T. Beránek obsadil 3.miesto v kategórii P3 a 12.miesto v kategórii P4. A. Filín obsadil 8.miesto v kategórii P4 a 14.miesto v kategórii P5. Medzi našimi piatakmi bola najúspešnejšia S. Melicherčíková na 4.mieste v kategórii P5. V šiestom ročníku bol najúspešnejší S. Kolárik na 10.mieste. Za 2.miesto v kategórii P8 gratulujeme  E. Tóthovej a  D. Áčovej za 3.miesto v kategórii P7.

       

      V polovici apríla prebehla online formou aj IQ olympiáda  – súťaž pre žiakov 5.-9.ročníka. Celkovo sa v kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v Banskobystrickom kraji 758. Tu sú naši najúspešnejší:

      Viac ako 93% súťažiacich v  SR porazil Ľ. Riša, 89% žiakov nechal za sebou S. Kolárik, 85,6% M. Babjak a 84% J. Bátovský.

      Všetkým úspešným riešiteľom matematických súťaží srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
       

     • Výsledky Scratch Cupu

     • Dňa 21. 4. naši žiaci súťažili v programovaní na celoslovenskej súťaži Scratch Cup. Traja súťažiaci sa umiestnili v TOP 50 na Slovensku.

      Šimon Voskár obsadil 38. miesto, Martin Verbovský sa umiestnil na 42 mieste, a Samuel Štefaňák získal 47. miesto.

      Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Výsledky chemickej olympiády

     • V tomto školskom roku žiakov neodradila ani dištančná forma výučby od účasti na chemickej olympiáde. Naši chemici Alžbetka Murgašová a Tomáš Turčan boli úspešní riešitelia na okresnom kole Chemickej olympiády v kategórii D. Tomáš Turčan postúpil aj do krajského kola, kde obsadil krásne 4. miesto. Obom riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Výsledky biologickej olympiády

     • V tomto školskom roku naši biológovia opäť bodovali.

      V okresnom kole Biologickej olympiády, v jej teoreticko-praktickej časti  v kategórii D,  sa Kristína Ďuriančiková umiestnila na 2. mieste a Diana Áčová na 3. mieste. Úspešnými riešiteľmi  okresného kola v kategórii C boli aj žiaci 8. ročníka - Simona Svetkovská a Roman Schmitt, ktorý postúpil do krajského kola z 1. miesta a bol jeho úspešným riešiteľom.

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.