Navigácia

 • TESTOVANIE T5 - 2018

  Vážení rodičia!

   

   Dňa 21.novembra 2018 (streda) sa v našej škole zúčastnia žiaci 5.ročníka celoslovenského testovania „Testovanie 5-2018“.

  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Naši tohtoroční piataci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a v testoch bude ich hlavnou úlohou preukázať svoje vedomosti z primárneho stupňa ZŠ. Škola na druhej strane získa spätnú väzbu a objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2.

  Oba testy trvajú 60 min. Výsledky testov budú známe v decembri, až januári 2019.

   

  Veríme, že naši žiaci budú čo najúspešnejší a držíme im palce!

   Podrobnejšie informácie nájdete v záložke Testovanie T5, T9

 • OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV

  Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a žiačok základných škôl mesta Banská Bystrica  za školský  rok  2017/2018.

  Dňa 17. októbra 2018 sa v Robotníckom dome uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a žiačok základných škôl mesta Banská Bystrica  za školský  rok  2017/2018. Žiaci boli ocenení za mimoriadne úspechy  v oblasti rôznych olympiád a za výborné výsledky v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach. Oceňovanie prebieha každoročne pod záštitou Školského úradu mesta Banská Bystrica, za prítomnosti primátora alebo viceprimátora, pedagógov, ocenených žiakov a ich rodičov.

  Pán primátor, Ján Nosko, ocenil najúspešnejších žiakov mesta. Rovnako poďakoval pedagógom zo základných škôl a ZUŠ, ktoré vyznamenaní žiaci navštevujú, resp. v minulom školskom roku navštevovali.

  Zo ZŠ Spojová boli ocenení nasledovní žiaci:

  • Peter Kremnický
  • Martin Gandžala
  • Michaela Salatnajová
  • Peter Živčák
  • Ema Kocianová
  • Peter Kapsiar
  • Patrik Puškár

  Všetci naši ocenení žiaci sa umiestnili na popredných miestach v celoslovenských kolách jednotlivých súťaží.

  Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri rozvoji ich talentu.

 • OZNAM - výpadok v systéme objednávky obedov

  OZNAM

  Počas posledného víkendu došlo v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie k výpadku siete, čo znemožnilo objednávanie obedov v ŠJ. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. V prípade zopakovania sa vzniknutej situácie bude možné objednať si obed v pondelok ráno počas 1. vyučovacej hodiny v jedálni ZŠ.

  Odporúčame všetkým rodičom, aby objednávanie obedov realizovali už pred víkendom hneď po zverejnení jedálneho lístka na ďalší týždeň.

   

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Dňa 29.10.2018 (v pondelok) udeľuje žiakom riaditeľka školy, Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľské voľno z technicko-organizačných dôvodov súvisiacich s odstraňovaním havárie elektroinštalácie školy. 

  Poznámka: V tentno deň nebude prebiehať činnosť ŠKD a nebude v prevádzke ani ŠJ.

  Riaditelseke_volno_29_10_2018.pdf

 • OZNAM pre rodičov

  Vážení rodičia,

  od 17. 10. sa počas rekonštrukcie elektroinštalácie

  budú deti v rámci ŠKD od 14.00 hod. sťahovať

   do učební bez telefónov.

  Z tohto dôvodu budú vychovávatelia odprevádzať deti v nasledovných časoch: 14.00; 15.00; 15.30; 16.00.

  Prosíme Vás preto o dochvíľnosť.

  Stretávací klub (16.00-17.00) bude fungovať bez obmedzení.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • ZBER PAPIERA

  Zber papiera!!!

   

  Od 17.októbra do 24. októbra 2018 bude prebiehať zber papiera.

  Každý deň od 7.00 do 16.00 sa môžete zapojiť a priniesť papier, ktorý doma nepotrebujete.

  Papier prosíme doniesť zviazaný a nie v igelitových taškách ani škatuliach.

   

  Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu účasť. 

 • Pozvánka - Medzinárodný deň školských knižníc

  POZVÁNKA

  22. októbra 2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc naša škola zapojí do súťaže o „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“   na tému:  100 rokov od vzniku Česko – Slovenska. Súťaž bude prebiehať od 8:00 do 11:00 hodiny. Srdečne pozývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby sa spolu s našimi žiakmi  zapojili do tejto akcie.

 • Privítanie prvákov

  Milí naši prváci,

  škola otvorila pre Vás svoju náruč. Stojíte tu niektorí s malou dušičkou, niektorí odvážne a smelo. Ste plní očakávaní, so zvedavými očkami, čakáte, čo sa bude diať. Všetko je pre Vás nové, nepoznané, neznáme, ....

  Škola – to je dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu, k poznaniu seba i sveta.  Je to cesta, na ktorú ste dnes po prvýkrát vykročili, aby ste na nej okrem nadobudnutého poznania zažili aj veľa radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Na tejto ceste, Vám všetci pedagógovia našej školy ZŠ Spojová, želáme veľa nových kamarátov, veľa úspechov, spokojnosti a hlavne radosti zo všetkého pekného čo v škole spolu s pani učiteľkami a spolužiakmi dennodenne zažívate. 

   

  Kolektív pedagógov

  ZŠ Spojová

 • OZNAM - pre žiakov a rodičov

  OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Dňa 12.10.2018 (v piatok) udeľuje žiakom riaditeľka školy, Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Poznámka: V tentno deň nebude prebiehať činnosť ŠKD a nebude v prevádzke ani ŠJ.

  Riaditelske_volno_12_10_2018.pdf

 • Exkurzia v Archeoskanzene

  Kelti na Havránku - exkurzia v Archeoskanzene

  Kelti na Havránku

  Každý z nás vie, že pracuje a učí sa predovšetkým pre svoj osobný rast. Niekoľkí naši žiaci zo siedmeho až deviateho ročníka však za svoju prácu naviac – reprezentáciu triedy a školy v dejepisnej olympiáde dostali možnosť zúčastniť sa ďalšieho neformálneho vzdelávania na exkurzii do Archeoskanzenu na Havránku a Múzea liptovskej dediny v Pribyline 20. septembra. Na prehliake v dobových kostýmoch sa dozvedeli o spôsobe života Keltov na našom území v časoch, keď tu ešte nežili naši slovanskí predkovia. Videli obydlia, spôsob obliekania, varenie a prípravu jednoduchých pokrmov, spracovanie vlny a tkanie látok i výrobu keramiky na starodávnom hrčiarskom kruhu, ktorí na naše územie doniesli práve oni. Miesto ich opidda – opevnenia – bolo obavené pri prácach na výstavbe priehrady Liptovská Mara. Na vybudovanie sídla si Kelti vybrali naozaj nádherné miesto s výhľadom na šíru okolitú krajinu. Po vystúpaní do strmšieho kopca sa žiaci dostali na odkryté keltské obetisko, kde im boli nielen vysvetlené, ale aj predvedené obetné rituály, ale aj dôvody, prečo k nim dochádzalo. Pre Slovanmi na našom území istý čas žili aj Germáni a žiaci si mali možnosť pozrieť germánske obydlie a sprievodcovia opäť v historických kostýmoch porozprávali o reáliách z germánskeho života. Po vystúpaní na vrchol Havránku nás oboznámili so životom na stredovekom hrádku, jeho obrannej funkcii a účastníci mali možnosť vyskúšať si stredoveké meče a simulovať súboj, ako im ho predviedli sprievodcovia. Pochopili sme, prečo sa hrady, hradiská a hrádky stavali na ťažko dostupných miestach s širokým rozhľadom. Sprievodcovia v slovanskom odeve  predviedli tkanie odevov a porozprávali o zbraniach a ich výrobe. Dozvedeli sme sa, že výroba jednej drôtenej košele trvá aj rok! To je trpezlivosť!  Potom naše kroky viedli Liptovom do Pribyliny, skanzenu, kde sme videli spôsob života stredovekej dediny, navštívili kaštieľ a kostol so vzácnymi stredovekými freskami. Niečo nám bolo známe, avšak dozvedeli sme sa mnoho nového.

   V tomto prípade sa práca naviac žiakom naozaj vyplatila. Nielen v tom, že sa stali múdrejšími a rozhľadenejšími, ale získali aj odmenu vo forme exkurzie, ktorú pre olympionikov pripravilo CVČ – Junior. Takže odkaz pre všetkých – učiť sa a pracovať sa naozaj oplatí!

 • OZNAM pre rodičov

  OZNAM pre rodičov

   

  Dňa 26. septembra 2018 sa o 16:00 hodine

  uskutočnia triedne rodičovské združenia v kmeňových triedach.

 • OZNAM pre rodičov

  Vážení rodičia,

  platbu za ŠKD je NUTNÉ uhrádzať podľa harmonogramu , ktorý ste dostali spolu s pokynmi k platbe v obálkach!

  Ďakujeme

 • Organizácia vyučovania od 4.9.2018 do 7.9.2018

  Organizácia vyučovania od 4.9.2018 do 7.9.2018

  je upravená nasledovne:

   

  • primárny stupeň vzdelávania - 8:00 - 11:40
  • nižšie stredné vzdelávanie - 8:00 - 12:35 

  Od 4.9.2018 je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni, ako aj činnosť v ŠKD v riadnom režime do 17:00.

 • OZNAM - Začiatok školského roka 2018/2019

  Organizácia začiatku školského roka 2018/2019

   

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude

  v pondelok - 3.9.2018 v čase od 8:15 do 10:00 hod.

  V tento deň nie je zabezpečené stravovanie a neprebieha ani činnosť ŠKD.

  Prváčikov a ich rodičov očakávajú pani triedne učiteľky a vychovávateľky pred budovou základnej školy v čase od 8:00 do 8:15 hod. Následne bude slávnostné otvorenie školského roka v školskej jedálni.

 • POZVÁNKA NA MEDOVÝ OLOVRANT
 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

  Pre stravovanie v školskej jedálni je potrebné zakúpiť čipy pre budúcich prvákov.

  Tie sa budú predávať v ŠJ v dňoch: 20.8.2018 - 31.8.2018 v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.

  Cena za čip je 2,50 €
  V inom termíne po dohode na tel.čísle 048/4134717.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Vytúžené vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce každého žiaka priniesol aj tentokrát očakávaný koniec školského roka. Pre prvákov to bolo prvé „školácke“ vysvedčenie, pre deviatakov znamenal rozlúčku so svojou základnou školou aj s tradičným posledným zvonením.

  Všetkým prajeme krásne chvíle letných prázdnin a oddychu na načerpanie nových síl, deviatakom úspešný štart v štúdiu na stredných školách a pedagógom i ostatným zamestnancom zaslúženú dovolenku.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  OZNAM pre žiakov a rodičov

  Dňa 29.6.2018 - v piatok sa vyučovanie končí o 10:00 hod.

  Činnosť v ŠKD nebude prebiehať!

  Deti, ktoré budú mať obed, je potrebné prevziať najneskôr do 10:45.

 • 3 gaštanové kone na literatúre

  3 gaštanové kone trochu inak

  Tri gaštanové kone - novela, ktorú sme so zaujatím spoločne prečítali, o ktorej sme diskutovali a nakoniec sme vytvorili projekty, ktoré (veríme) presvedčia aj ostatných, aby si celú knihu prečítali.

  Mgr. Daša Birmonová a žiaci 8.C

 • Projekt Starší učia mladších – Biológia

  Projekt Starší učia mladších – mikroskopické pozorovanie rastlinných prieduchov na hodinách Biológie

  25. júna 2018 predviedli žiačky 8.ročníka v rámci školského projektu Starší učia mladších zhotovenie si mikroskopického preparátu jednoduchou metódou odtlačkov listu za pomoci priesvitného laku a lepiacej pásky. Žiaci prvého stupňa následne pozorovali prieduchy odobraté zo spodnej strany lista rastliny. Otázka, na ktorú hľadali odpoveď  znela: “Má rastlina nos?“

strana: