Navigácia

 Náboženská výchova

Zaujímavosti

Školský rok 2018/2019

 

18. október – deň, keď sa

MILIÓN DETÍ MODLÍ RUŽENEC

Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto výzvy a spoločne sme sa modlili ruženec za pokoj vo svete. Reagovali sme na výzvu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi:

„Všetci rodičia, učitelia a vychovávatelia sú pozvaní, aby sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase) modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Na mnohých miestach sa v tomto čase na polhodinu dokonca preruší vyučovanie. Túto modlitbovú akciu začalo niekoľko dospelých v roku 2005 vo Venezuele, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Týmto spôsobom sa v ten istý deň v októbri – ružencovom mesiaci – zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli nebo na našu zem. Veď sám Pán povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14).“

 (http://acn-slovensko.org/miliondeti/?page_id=591)

Celé podujatie má základ v pravdivom zázraku z roku 1886, ktorý spomína pápežská nadácia v sprievodnom liste deťom na celom svete:

„Milé deti! Dnes sa na vás opäť obraciame s prosbou o vašu pomoc. Určite všetky dobre viete, že vo svete je veľa vojen, sporov, hladu a biedy. My dospelí už často nevidíme žiadne východisko. Ale vy môžete pomôcť viac ako ktokoľvek iný! Keď raz Pán Ježiš žehnal deti, učeníci ich odháňali, aby odišli. No Pán Ježiš to nedovolil, a povedal im: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo!“ Pán Ježiš dal vám, deťom, osobitnú moc, aby ste mu modlitbou pomohli poraziť zlo vo svete. Preto vás aj tento rok znovu pozývame, aby ste sa spolu modlili ruženec a vyprosovali pokoj vo svete. Ruženec má totiž veľkú moc. Keď sa ho modlíte, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami dokáže vyprosiť u Pána Ježiša skutočné zázraky! To uvidíte aj na nasledovnom príklade zo života sv. Márie Alfonsiny z Palestíny. 14. apríla 1886 sa udialo čosi neuveriteľné. V tento deň pomáhala Nousseira Habib, 12-ročné dievča, pri čistení kamennej dlažby v prístavbe domu rehoľných sestier. Vtedy tam ešte nemali tečúcu vodu, ako to máme my, preto malá Nousseira musela zakaždým chodiť k studni a vodu naberať vedrom, visiacom na lane. Zo začiatku išlo všetko dobre, ale po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl a plné vedro ju stiahlo do cisterny hlbokej 8 metrov. Sestra Katarína, ktorá to videla, hlasno volala o pomoc, no až o desať minút prišli muži, ktorí spustili lano do studne. Dievča sa síce dvakrát vynorilo na hladinu, ale bolo už v bezvedomí, a preto sa lana nedokázalo zachytiť. Medzitým už pri studni boli hlasno plačúci rodičia malej Nousseiry a obyvatelia dediny. No pomôcť už nedokázal nikto. Sestra Mária Alfonsina hneď zvolala do kostola deti, ktoré boli pri nej, a pred Oltárnou sviatosťou sa s nimi začala modliť ruženec. Spoločne a z celého srdca prosili Pána Ježiša o záchranu svojej spolužiačky. Potom sestra Alfonsina utekala späť k studni, predrala sa cez húf ľudí a hodila do cisterny svoj ruženec. Pritom nahlas zvolala: „Kráľovná ruženca, zachráň toto dieťa a pomôž nám v našej veľkej núdzi!“ Prítomní ju vysmiali a kričali: „Dievča sa utopilo, veď takmer hodinu leží na dne cisterny.“ No sestra Mária Alfonsina sa nedala odradiť, znova odišla k deťom do kostola a pokračovala v modlitbe ruženca. Medzitým pri cisterne zostala sestra Katarína. Ona tiež verila, že Panna Mária môže u Boha vyprosiť všetko. Preto spustila vedro ešte raz až na dno. Zrazu sa lano pohlo. Keď sestra s pomocou istého muža začala vedro vyťahovať, predstavte si, čo sa stalo: Nousseira stála vo vedre s ružencom okolo krku! Ako keby sa nič nebolo stalo, objala svoju učiteľku a rozprávala: „Keď som bola vo vode, cítila som, ako na mňa padol jasne žiariaci ruženec a ako sa mi ovinul okolo krku a ruky. Cisterna bola zrazu plná svetla. Vo vode som sa cítila tak dobre ako na pohovke. Potom som videla pri otvore cisterny veľa ľudí a nejaký hlas na mňa zavolal: ‚Chyť sa lana!‘ Chytila som sa ho a som vonku celá a zdravá.“ Sestra Katarína ihneď utekala do kostola a sestre Márii Alfonsine, ktorá sa tam ešte stále modlila, porozprávala o zázračnej záchrane dievčatka. Keď sestra Mária Alfonsina vyšla z kostola, Nousseira, naplnená radosťou, jej išla v ústrety a povedala: „To, čo som videla v cisterne ožiarenej ružencom, ma naplnilo šťastím! Je mi len ľúto, že ma z nej tak rýchlo vytiahli.“ Nousseira sa odvtedy denne spolu so sestrami modlila ruženec a všetkým vďačne rozprávala o svojej zázračnej záchrane. Ďakujeme za vašu modlitbu!“ (http://acn-slovensko.org/miliondeti/?page_id=591)

 

Naši žiaci, ktorí sa v tento deň modlili modlitbu svätého ruženca, dostali ako spomienku na tento deňsymbolický  desiatok ruženca.


      

 

Školský rok 2017/2018

 

Vzácna návšteva na hodinách náboženskej výchovy - 13. Októbra 2017

13. októbra sme mali tú česť na hodinách náboženstva privítať vzácnu návštevu priamo z Fatimy. Krásnym Božím úsmevom bola pre nás socha Panny Márie Fatimskej, ktorá sa stala súčasťou dňa v našej škole práve v deň 100. výročia slnečného zázraku vo Fatime. Socha je priamo z tohto miesta, v súčasnosti sa nachádza vo Farnosti sv. Martina v Čeríne, odkiaľ sme ju mali na návšteve.

Obrovskú symboliku v tento deň mali aj naše prosby k Matke Božej počas modlitby na náboženstve. Žiaci primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania si mohli Pannu Máriu pozrieť zblízka, dotknúť sa jej a prosiť od nej milosti potrebné k správnemu životu nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Bližšie podrobnosti o pôvode sochy a o posolstvách Panny Márie Fatimskej nám prerozprávali pani zástupkyňa Ondrušová a pani učiteľka Vigašová, ktoré sa tento rok zúčastnili púte do Fatimy. Pozornosť upútal náboj zo zbrane atentátnika, ktorý zaútočil na Jána Pavla II. práve v deň výročia zjavenia Panny Márie – 13. Mája 1981. Tento náboj je symbolicky uložený v korunke. Dal ho tam uložiť sám, teraz už svätý, Ján Pavol II.

13. október 2017 sme si pripomenuli 100. výročie posledného zjavenia Panny Márie trom malým deťom. Sme vďační za milosť, ktorú dostali naše deti v tento deň a mohli sa takto stretnúť s Matkou na hodine náboženstva.

Fatimský zázrak

Bol príjemný májový deň. Ničím výnimočný od hociktorého iného jarného dňa. Tri deti, traja pastierikovia – Lucia, Hyacinta a František vyšli na polia za portugalským mestom Fatima, pásť ovečky. Pochádzali z chudobných rodín, pozemského bohatstva nemali veľa, no o to viac ich priťahovali poklady nebies. Milovali modlitbu ruženca a sväté omše. Od mala boli vedené k úprimnému odchovnému životu a jednoduchej, no pevnej láske k Bohu bez pretvárky.

V ten deň, 13. mája sa im okolo poludnia pod mladým dubom zjavila tajomná pani odetá v bielom, žiariaca ako diamanty. Všetci traja pastierikovia onemeli. Nakoniec sa osmelila Lucia, ktorá sa tajomnej krásnej pani spýtala, kto je a odkiaľ prichádza. Panna Mária im počas prvého stretnutia dala prísľub nebeskej večnosti a zároveň ich prosila, aby na to miesto deti prichádzali počas 6 mesiacov vždy 13. v mesiaci. Deti poslúchli a ďalších stretnutiach sa im Panna Mária predstavila ako Ružencová Panna Mária.

Vedomosť o nadprirodzených zjaveniach na poliach za Fatimou sa po krajine začali šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. na októbrové stretnutie prišlo viac ako 70 000 ľudí. Pršalo a oni sa brodili v blate a v bahne, len aby uvideli zázrak.

A aj ho uvideli.

Mraky sa odrazu roztrhali a vyšlo slnko. Bolo jasné a žiarivé ako v najhorúcejší letný deň. Odrazu sa začalo točiť a meniť farba. Všetci si mysleli, že nastal koniec sveta a od hrôzy kričali, modlili sa a padali na kolená do blata. Keď sa tanec slnka skončil a deti sa pozreli do jeho žiari, uvideli v ňom obraz sväte rodiny.

To bolo potvrdením pravdivosti zjavením Panny Márie.

Panna Mária sa v týchto zjavenia deťom ukázala ešte niekoľkokrát a zverila im tajomstvá, posolstvá a proroctvá, ktoré sa plnia pred očami veriacich. Naplnením takéhoto proroctva bol aj atentát na pápeža Jána Pavla II.

Na Cirkev a jej cestu má osobitný vplyv osobnosť pápeža – hlavy Cirkvi. Vidíme ako sa viacerí pápeži snažili zobrať na plecia trápenia a bremená doby a niesť ich po ceste až ku Kristovmu krížu.

Vo videní, ktoré mali deti, bol pápež zabitý na ceste mučeníkov. Azda sám Svätý Otec rozpoznal po atentáte z 13. mája 1981 v proroctve svoj vlastný osud. Svoju záchranu vysvetľuje slovami: „…bola to materinská ruka, čo viedla dráhu guľky, a so smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti“ (13. mája 1994).

Na základe týchto zjavení vo Fatime a tiež na základe prosby Panny Márie bolo 13. mája 1931  Portugalsko zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V roku 1938 urobili vo Fatime ďalšie zasvätenie Panny Márie, vďaka ktorému bola táto krajina uchránená od hrôz 2. svetovej vojny. Tento rok 13. mája si pripomíname 100. výročie zjavení Panny Márie trom pastierikom vo Fatime.

        

 

GODZONE TOUR 2014 

 

21. novembra 2014 zavítali do našej školy hostia, ktorí prišli na hodinu náboženstva k žiakom 7. a 6. ročníka. Prišli k nám pozvať  - všetkých žiakov aj ich kamarátov  a rodičov  - na koncert Godzone, ktorý sa uskutočnil v ten večer v Banskej Bystrici. 

Počas jedenj hodiny náboženstva nám predstavili svoj projekt krátkym evanjelizačným programom, kde odzneli svedectvá a piesne v podaní ôsmich mladých ľudí.

Srdcia žiakov si získali hneď v úvode stretnutia zábavnou súťažou, kde jednotlivé družstvá získali chutné ceny v závere hodiny. 

Atmosféra sa niesla v duchu priateľstva, pohody a smiechu. 

Príjemné osvieženie hodín náboženstva sme radi privítali.