Navigácia

Rada rodičov a školy

Rada školy pri ZŠ Spojovej 14, Banská Bystrica

 

 Meno člena rady školy   Zamestnanie   Adresa bydliska    e-mail   telefón 
 PaedDr. Ľubica Tomková  Učiteľka ZŠ   9. mája 39   lubatomkova@gmail.com  00907856935 
 Mgr. Janka Körtvélyesiová  vychovávateľka ZŠ  Oremburská 14  kortvelyesiova@zsspojbb.sk

 

 0915 615 670

 Bc. Eva Strečková  Administratívna pracovníčka ZŠ  Priechd 399  streckova@zsspojbb.sk

 

 0907 801 651

 JUDr. Katarína Barinová  Právnik  Internátna 35  katka.barinova@gmail.com  0904 904 755
 Mgr. Eva Jablonská

 Modelingová

 agentúra

 Malachovská 146  jablonsky.fashion@gmail.com   0905 304 229

 PhDr., Mgr. Šárka Tomková 

         predseda RŠ

 Vysokoškolský

 pedagóg

 Magurská 6438/13   sarka.tomkova@szu.sk  0905 333 113

 Mgr. Petra Strnádová, PhD.

 Vysokoškolský pedagóg  Thk 26  petra6strnadova@gmail.com

 0905 596 157

 RNDr. Ladislav Topoľský  Poslanec MSZ   Internátna 27  topolsky50@gmail.com  0905 355 299
 Ing. Lucia Skokanová

 Program. manažérka 

 Ekopolis

 THK 1  lskokanova@gmail.com  0905 821 897
 Mgr. Anna Martišovičová  MsÚ BB  Na Uhlisku 3

 anna.martisovicova@

 banskabystrica.sk 

 0903 518 484
 Beatka Gašková  MsÚ BB  Jílemnického 27  beata.gaskova@misbb.sk

 048/ 4330 103

 0902 505 515