Navigácia

Rada rodičov a školy

Rada školy pri Základnej škole Spojová 14,  97404 Banská Bystrica

Volebné obdobie 2016-2020

Zástupcovia

Meno

Kontakt

mail

Za pedagogických zamestnancov

PaedDr. Ľubica Tomková

0907856935

lubatomkova@gmail.com

PhDr. Lenka Bačíková

0904458470

bacikova.lenka@gmail.com

Za ostatných zamestnancov

Alena Ološtiaková

0915266696

a.olostiakova@centrum.sk

Za rodičov

JUDr. Katarína Barinová

0904904755

katka.barinova@gmail.com

Mgr. Ingrid Malá

0905389561

mala.inus@centrum.sk

PhDr. , Mgr. Šárka Tomková

0905333113

sarka.tomkova@szu.sk

Mgr. Petra Strnadová, PhD.

0905596157

petra6strnadova@gmail.com

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

RNDr. Ladislav Topoľský

0905355299

topolsky50@gmail.com

Ing. Lucia Skokanová

0905821897

lskokanova@gmail.com

Mgr. Anna Martišovičová

0903518484

anna.martisovicova@banskabystrica.sk

Beatka Bosáková

0902505515

beata.gaskova@banskabystrica.sk