Navigácia

Krúžky

Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

 

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

UPOZORNENIE: Vzdelávací poukaz je možné použiť na jeden krúžok v celom školskom roku 2018/2019, jeho hodnota je stanovená na 32,- eur. Žiadame rodičov, aby na opačnú stranu vzdelávacieho poukazu napísali ceruzkou názov krúžku, ktorý bude dieťa navštevovať. Ak z kapacitných dôvodov nebude možné dieťa zaradiť, napíšte aj druhý krúžok v poradí.  

NÁZOV  KRÚŽKU/ ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU

VEDÚCI KRÚŽKU

TERMÍn – deň a čas krúžkovej Činnosti

GYMNASTICKÝ KRÚŽOK

Mgr. KONDRÁT

Utorok: 7:00, Štvrtok:7:00

MATEMATICKÝ KRÚŽOK

PaedDr. ONDRUŠOVÁ

Utorok: 14:00

FLORBALOVÝ KRÚŽOK –

3.-4. ročník

Mgr. ROMANOVSKÝ

Utorok: 14:00

NEBOJÍM SA MATEMATIKY – 9. ročník

Mgr. KRAJANOVÁ

Štvrtok: 14:00

FLORBALOVÝ KRÚŽOK –

2. stupeň

Mgr. LUPTÁK

Pondelok: 14:00

DFS - DUPKÁČIK

Mgr. POTANČOKOVÁ

Utorok, Štvrtok: 13:30

Streda: 14:00 – pre nových členov

SLOVENČINA PRE DEVIATAKOV

Mgr. BIRMONOVÁ

Utorok: 14:00

SLOVENČINA PRE DEVIATAKOV

Mgr. MIHALIKOVÁ

Pondelok: 7:00

Utorok: 7:00

PROGRAMOVANIE HIER

Mgr. POLONEC

Streda: 14:00

INFORMATIKA V PRÍRODNÝCH VEDÁCH

Mgr. GABČO

Streda: 14:00

BIOLOGICKÝ KRÚŽOK

Mgr. ŠTOVKOVÁ

Utorok: 14:00

TVORIVÉ PÍSANIE

5.-9. rOČNÍK

Mgr. BIRMONOVÁ

Streda: 14:00

Čítam, Čítaš, Čítame

5.-9.rOČNÍK

Mgr. BIRMONOVÁ

 

Štvrtok: 14:00

MÁME RADI BANSKÚ BYSTRICU

PaedDr. TOMKOVÁ

Štvrtok: 14:00

Salsa pre dievčatá –

2. stupeň

Mgr. VINCOVÁ

Pondelok: 14:00 (dohoda)

Funny english

5.-6. Ročník

Mgr. VINCOVÁ

Streda: 14:00 (dohoda)

Vybíjaná – 5.-6.ročník

Mgr. KUBASKÁ

Utorok: 14:00

MATEMATIKA PRE DEVIATAKOV

Mgr. BALÁŽOVÁ

Utorok: 14:00

INFORMATIKA HROU –

5.-9.ROČNÍK

Mgr. IVANČÁKOVÁ

Štvrtok: 14:00

ČITÁRIK – 2.-4.ročník

Mgr. VIGAŠOVÁ

Utorok: 14:00

Matematika pre piatakov

Mgr. VOJÁČKOVÁ

Štvrtok: 14:00

FUTBALOVÝ KRÚŽOK – 5.-6. ročník

Mgr. KOCTÚR

Štvrtok:14:00

SPIEVame a tancujeme spolu

Mgr. ŠALAMONOVÁ

Mgr. PLAVCOVÁ

Streda: 14:00

SPEVÁCKY ZBOR – 3.-4. ROČNÍK

Mgr. ŠIPKOVÁ

Streda: 14:00

Futbalový krúžok – 1.-2. ročník - chlapci

Mgr. PALIDER

Streda: 14:00

Futbalový krúžok –1.-4. ročník – DIEVčatá

Mgr. PALIDER

Piatok: 14:00