Navigácia

Krúžky

Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

 

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 

NÁZOV  KRÚŽKU/ ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU

VEDÚCI KRÚŽKU

DEŇ, HODINA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

GYMNASTICKÝ KRÚŽOK

(1. – 9. ROČNÍK)

Mgr. KONDRÁT

Utorok: 7:00

Štvrtok: 7:00

MATEMATICKÝ KRÚŽOK

PaedDr. ONDRUŠOVÁ

Pondelok: 14:00 – 15:30

KRÚŽOK KREATIVITY

(2. STUPEŇ)

Mgr. BIRMONOVÁ

Utorok: 14:00 – 15:00

Piatok: 14:00 – 15:00

FLORBALOVÝ KRÚŽOK

(3. – 4. ročník)

Mgr. ROMANOVSKÝ

Utorok:14:00 – 15:30

FLORBALOVÝ KRÚŽOK

(1. STUPEŇ)

Mgr. KUBASKÁ

Pondelok: 14:00 – 15:30

NEBOJÍM SA MATEMATIKY

(9. ROČNÍK)

Mgr. KRAJANOVÁ

Pondelok: 14:00 – 15:00

Streda: 14:00 – 15:00

FLORBALOVÝ KRÚŽOK

(2. STUPEŇ)

Mgr. LUPTÁK

Streda: 14:00 – 15:30

DFS - DUPKÁČIK

Mgr. POTANČOKOVÁ

Ut.,Str.: 14:00 – 15:00

Štvrtok: 14:00 – 15:30

INFORMATIKA HROU

(5. – 9. ROČNÍK)

Mgr. RADOBICKÁ

Streda: 14:00 – 16:00

MAŠKRTNÍČEK

Mgr. VIGAŠOVÁ

Štvrtok: 14:00 – 16:00

DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Mgr. MAJLINGOVÁ

Utorok: 13:30 – 15:30

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK

(2. ROČNÍK)

Mgr. KALMANOVÁ

Streda: 13:30 – 15:30

SLOVENČINA PRE DEVIATAKOV

PhDr. SLAMOVÁ

Pon., Ut.: 7:00 – 8:00

PROGRAMOVANIE

(5. - 9. ROČNÍK)

Mgr. POLONEC

Štvrtok: 14:00 – 15:30

INFORMATIKA V PRÍRODNÝCH VEDÁCH (2. STUPEŇ)

Mgr. GABČO

Streda: 14:00 – 15:30

BIOLOGICKÝ KRÚŽOK

Mgr. ŠTOVKOVÁ

Streda: 14:00 – 15:00

FUTBALOVÝ KRÚŽOK (1.,2. ROČNÍK)

Mgr. PALIDER

Piatok: 13:30 – 15:30

VOLEJBAL – ŠVK TATRAN BB

Ing. ŠTRBAVÝ

Pondelok: 15:45 – 17:30