Navigácia

Školská psychologička

Školská psychologička

 

Mgr. Lenka Macejáková

školská psychologička

Tel.: 048/4713 140

e-mail: psychologzsspojbb@gmail.com

kabinet č. 111 (2. poschodie)

 

PRE ŽIAKOV

Ako to funguje? 

V škole ma nájdeš každý deň od 8:00 do 15:00 hod. v kabinete s číslom 111.  Dvere mám pre Teba otvorené. Aby sme sa mohli pravidelne stretávať, potrebuješ podpísaný informovaný súhlas od rodičov, ktorý nájdeš dolu nižšie.  Ak máš obavy, skontaktovať ma môžeš aj prostredníctvom rodičov, učiteľov alebo prostredníctvom mailu.

„Pomôžem Ti nájsť cestu k riešeniu Tvojho problému.“

Som tu pre teba, keď...

 • prežívaš ťažké obdobie
 • máš pocit, že sa Ti nič nedarí,
 • sa Ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa
 • Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi
 • máš pocit, že nie si dosť dobrý/-á
 • si nezapadol/la do kolektívu v škole
 • máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví
 • Ti niekto ubližuje
 • alebo sa chceš porozprávať o niečom inom čo, Ťa trápi


Zlaté pravidlo o mlčanlivosti: „Všetko, čo vyslovíš v tomto kruhu, tu aj zostane.“

Výnimkou  sú situácie:

 • ak ti niekto ubližuje
 • ak máš potrebu niekomu ubližovať
 • ak máš potrebu ubližovať sebe

 

A nezabúdaj: Prijať pomoc je prejavom statočnosti. B