Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

PONUKA PRÁCE

Ponúkame prácu na pozíciu asistenta učiteľa na 0,75% úväzok. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Nástup ihneď!

OZNAM

Na stránke školskej jedálne pribudla podstránka "ZLOŽENIE JEDÁL". V nej máte možnosť spoznať zloženie jedál, ktoré sú podľa názvu v jedálnom lístku možno pre Vás neznáme.

2% Z DANE

Ďakujeme všetkým rodičom a priaznivcom, ktorí venovali 2% z daní nášmu Občianskemu združeniu. Tým, čo to nestihli a chceli by tak urobiť, dávame do pozornosti, že takto môžu urobiť do konca apríla. Predvyplnené tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (menu - dokumenty na stiahnutie). Vyplnené tlačivá je potrebné odovzdať priamo na daňový úrad, alebo na sekretariát našej školy, prípadne triednemu učiteľovi.

Hodina Zeme 2014

Počas Hodiny Zeme vypnite svoje osvetlenie!

         Svetelné znečistenie  je veľmi vážny problém dnešnej civilizácie, spôsobený svietením do nepotrebných, často úplne nezmyselných smerov alebo príliš silným svietením. Okrem ľudí svetelné znečistenie ovplyvňuje aj prírodu.

OZNAM

Vážení rodičia!

oznamujeme Vám, že na základe § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o výkone štátnej správy v školstve a v školskej samospráve, tiež podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v súlade s s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. udeľujem v deň 12. 3. 2014 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.– 8. ROČNÍKA 

2% Z DANE

Ako po iné roky, tak aj teraz je možné poukázať 2% z dane Združeniu rodičov pri Základnej škole na ulici Spojovej v Banskej Bystrici. Získané finančné prostriedky budú použité pre deti našej školy. Vopred ďakujeme každému, kto sa rozhodne svoje 2% poukázať práve nám.

Predvyplnené tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (menu - dokumenty na stiahnutie).

Všetky informácie o 2% z dane nájdete na stránke
www.rozhodni.sk

Milí obyvatelia sídliska Fončorda

Podporte i Vy náš športový areál, ktorý bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale aj ostatným obyvateľom sídliska. Potvrdenku o počte odovzdaných PET fliaš si starostlivo uschovajte, prineste do školy a vhoďte do schránky školy.

EKOHRA zber PET fliaš od 17.2.2014 do 16.3.2014

Denne sa s nimi  stretávame. Pozná ich každý. Balia sa do nich minerálky, džúsy, sirupy...Áno sú to PET fľaše – pohodlné a ľahké…

Čo sa skrýva za označením  PET?

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

TERMÍN ZÁPISU: 4. a 5. februára (v utorok a stredu) 2014 od 14:00 do 18:00 hod.

Je potrebné zapísať dieťa, ktoré do 1. IX. 2014 dovŕši najmenej 6 rokov. Rodič zapisuje dieťa do ZŠ v obvode sídla, ale môže ho zapísať aj do ZŠ mimo obvodu. Tu môže byť prijaté, ak tým neobmedzí umiestnenie žiaka z príslušného obvodu školy.

Priniesť na zápis: rodný list, OP zákonného zástupcu, ak je potrebné, tak aj vyjadrenie lekára, psychológa alebo logopéda o zdravotnom stave dieťaťa. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE PRI ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!

Upozorniť na: zdravotné oslabenia a zvláštnosti (okuliare, rečové chyby, epilepsia, cukrovka, srdcové poruchy, ľavorukosť). Ak sa rodič dodatočne rozhodne zaškoliť dieťa v inej ZŠ (zmena bydliska), je potrebné to oznámiť do 25. júna v príslušnej škole. Ak sa dieťa javí nezrelé podľa vyšetrenia v CPPPaP, môže rodič požiadať o odklad nástupu o jeden školský rok.
Žiadosť o odklad predložiť na riaditeľstvo školy písomne do 9. 5. 2014.

OZNAM PRE RODIČOV

Upozorňujeme rodičov, že v súvislosti s obmedzeniami bankových služieb v čase 31. 1. až 2. 2. 2014 je potrebné žiakom zabezpečiť prípadné dobitie kreditu na stravné.

photo

Nedeľa 20. 4. 2014

Počet návštev: 3459442

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 20.4.2014)

Matej Antalicz (7. D)
Oliver Kvasna (5. B)

Zajtra (Pondelok 21.4.2014)

Adam Brečka

Pozajtra (Utorok 22.4.2014)

Katarína Jobová (3. B)
Matej Novák (9. B)

Popozajtra (Streda 23.4.2014)

Sofia Fabianová (1. D)
Adam Kocian (6. C)
Aneta Lehocká (5. B)
Barbora Oravcová (4. A)
Ján Sližik (7. D)
Lilien Verčíková