Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2. septembra 2014 o 8:OO hodine. Prvákov privítajú v uvedený deň triedni učitelia a vychovávatelia v priestore vestibulu základnej školy od 7:30 hodiny. Ukončenie slávnostného otvorenia školského roka 2014/15 bude o 9:30 hod. Dňa 2.9.2014 nie je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Od 3.9.2014 bude stravovanie pre žiakov zabezpečené v bežnom režime.

Oznam pre rodičov novoprijatých žiakov

Zoznamy novoprijatých žiakov a ich zaradenie do jednotlivých tried sú zverejnené na dverách vestibulu základnej školy a tiež na webovej stránke v časti Triedy.

Oznam pre rodičov žiakov prvého ročníka

Zoznamy žiakov jednotlivých tried 1. ročníka sú zverejnené na webovej stránke školy v časti Triedy (kliknúť na konkrétnu triedu) a tiež na dverách vestibulu základnej školy. Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2. septembra 2014 o 8:OO hodine. Prvákov privítajú v uvedený deň triedni učitelia a vychovávatelia v priestore vestibulu základnej školy od 7:30 hodiny.

OZNAM PRE STRAVNIKOV

Čipové prívesky na stravu  pre prvákov a nových žiakov je možné zakúpiť od  8:00 hod. do 15:30 hod. v ŠJ. Cena čipového prívesku je 2,50 €.

Prosíme rodičov, ktorí presne vypočítavajú výšku kreditu  na mesiac, aby navyšovali sumu  o 1,- € na režijný poplatok. Pri zúčtovaní mesiaca sa výška Vášho kreditu znižuje o tento poplatok t. j.1,-  €. Poplatok je povinný podľa VZN mesta B. B.

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

   Výročia a jubileá sú príležitosťami, kedy na chvíľu spomalíme zhon času  a hľadáme príležitosť na zhodnotenie toho, čo, kde , kedy a ako sa v ňom udialo. Takou príležitosťou je aj jubileum 40. výročia našej školy, ktoré pripadá na 16. 9. 2014. Veku, kedy jubilanti majú ešte dostatok mladíckej energie, ale už aj dostatok životných skúseností, aby vedeli, ako chcú naložiť s ďalším životom. Je to príležitosť spomenúť si na ľudí, ktorí sa v našej jubilantke denne stretali ako zamestnanci, či ako bývalí žiaci, ktorí tu strávili nezanedbateľnú časť mladosti - svoje detstvo. Najstarší z učiteľov a zamestnancov už opustili naše rady, najstarší zo žiakov majú len pár rokov do dôchodku. Je teda dôvod, prečo si toto jubileum dôstojne pripomenúť.

Vážení rodičia a priatelia školy

Chceli by sme privítať naše deti už 02. 09. 2014 v uprataných a čistých priestoroch školy, a preto si dovoľujem osloviť a požiadať všetkých šikovných majstrov a ochotné mamičky o pomoc pri maliarskych, drobných murárskych a upratovacích prácachProsíme Vás, aby ste nahlásili na sekretariáte školy deň a čas Vášho možného príchodu na t.č.: 048/4230390, prípadne mailom: sekretariat@zsspojbb.sk . (Pomôcky: vedrá, valčeky, utierky .... je potrebné priniesť so sebou).

Detská športová olympiáda – 1.a 2. ročník

Slávnostný nástup, olympijský oheň, sľub športovcov, povzbudivý príhovor futbaliostu M.Poljovku a veselá hudba odštartovali  dňa 17. júna olympiádu najmladších žiakov. Žiaci medzi sebou súťažili v behu na 50 metrov, skoku  do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Druhácke kolektívy súperili aj v prehadzovanej, prváci si zahrali futbal. Zaslúžené medaily víťazi prevzali z rúk bývalých a súčasného hráča FK Dukla BB R.Semeníka , V.Greška a P.Boroša.

Druháci si vyskúšali zahrať divadlo

Žiaci 2.A a 2.C boli dňa 12.6. 2014 na peknom školskom výlete. V krásnom objekte Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – hrad Modrý Kameň  si prezreli nielen historickú expozíciu , ale v tvorivej dielni si vyskúšali zahrať aj divadlo s rôznymi typmi bábok – prstovými, marionetami  i vedenie bábok v tieňovom divadle. 

Dopravná výchova

V dňoch od 3.-6. júna 2014 ste mohli v našej škole stretnúť mestských policajtov. Tento raz boli na improvizovanom dopravnom ihrisku preskúšať všetkých žiakov prvého stupňa z dopravných predpisov pre cyklistov. Podujatie bolo vyvrcholením spolupráce s CVČ Havranské v rámci dopravnej výchovy žiakov.

Hronský Beňadik, Šaštín

​12. júna 2014 vybraní žiaci z 5. až 9. ročníka putovali do Hronského Beňadika, kde navštívili Kostol sv. Benedikta. V tomto gotickom kostole sa nachádza Relikvia Kristovej  Krvi, ktorú si žiaci uctili v bočnej kaplnke. Prehliadka pokračovala na nádvorí kláštora, kde v súčasnosti pôsobí rehoľa palotínov. O dôležitosti tohto miesta hovorí skutočnosť, že kláštor bol úradným miestom. Tu ľudia mohli overovať listiny, deponovať cennosti. Okrem toho sa tu vydávali knihy, riešili majetkové spory. Takúto úlohu plnilo opátstvo až do konca feudalizmu. Po prehliadke nádvoria, kostola a kláštora navštívili morovú kaplnku v blízkosti kláštorného komplexu. 

photo

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 3677052

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 2.9.2014)

Laura Kuníková (8.C)
Linda Bednárová (4.B)
Linda Daniela Murínová (7.B)

Zajtra (Streda 3.9.2014)

Max Brada (9.A)
Jakub Vrbovský  (1.A)

Pozajtra (Štvrtok 4.9.2014)

Simona Pavlíková (7.D)

Popozajtra (Piatok 5.9.2014)

Tobias Strmeň (2.B)
Mgr. Miroslav Romanovský