Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

DOD pre rodičov predškolákov

 

Vážení rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej škole, 

ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2014 o 900h.

 

Tutanchamon - jeho hrobka a poklady

„... Vidím úžasné veci...“, povedal archeológ Howard Carter, keď otvoril zapečatený vchod do hrobky faraóna Tutanchamóna, strážený sochami dvoch strážcov v Údolí kráľov. Tieto úžasné veci – poklad faraóna – mali možnosť vidieť aj žiaci 6. ročníka, ktorí sa v piatok 14. 11. 2014 zúčastnili exkurzie na výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v Bratislave.

Usmernenie žiakov 9. ročníka a rodičov k návštevám škôl v rámci DOD

V druhej polovici novembra a v decembri sa takmer na všetkých stredných školách konajú  DOD. Pokiaľ  je akcia organizovaná v utorok, (keďže v jednom dni sa konajú DOD aj na troch školách) výchovná poradkyňa vyberie školu, na ktorú sa hlási najviac žiakov a s touto skupinou navštívi DOD. Rodičia dostanú informácie o akcii vo forme informovaného súhlasu a svojím podpisom na ňom potvrdia, že sú informovaní a s účasťou svojho dieťaťa súhlasia. Z organizačných dôvodov škola nie je schopná sprevádzať žiakov na všetky školy. Pokiaľ žiak nedonesie na podpis informovaný súhlas, akcia nie je organizovaná školou a v prípade záujmu by mali rodičia alebo nimi poverená dospelá osoba deti sprevádzať, aby bola zaručená ich bezpečnosť, vhodné správanie na akcii a zároveň eliminované možné neodôvodnené odchody a vymeškávanie žiakov z vyučovania. Zároveň opakovane upozorňujeme rodičov, že podľa vnútornej dohody sa žiak môže (s ospravedlnením) zúčastniť DOD na maximálne troch školách, o ktoré má záujem a potrebuje sa rozhodnúť, na ktorú školu si v konečnom dôsledku podá prihlášku. Týmto upozornením chceme rodičov požiadať o spoluprácu, aby so svojimi deťmi o výbere škôl rozprávali a zároveň zodpovedne pristupovali aj k povoleniu účasti svojich detí na DOD, a tak eliminovali zbytočné odchody žiakov zo školy v čase, keď je ich aktívna príprava na Testovanie9 a prijímacie skúšky veľmi potrebná.

DOD výroba adventných vencov IV. A
21. 11. 2014

Do galérie DOD výroba adventných vencov IV. A boli pridané fotografie.

Divadlo - Putovanie históriou Slovanov
21. 11. 2014

Do galérie Divadlo - Putovanie históriou Slovanov boli pridané fotografie.

USMERNENIE

Z dôvodu opravy príjazdovej cesty a priečelia školy bude vstup do budovy školy 

dočasne zmenený v termíne od 24.11.- do 28.11. 2014.

Sprístupnené budú zadné vchody školy. 

V týchto vchodoch nie je zabudovaný ohlasovací systém, preto žiadame rodičov

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia a priatelia školy, 

dňa 19.11.2014 (streda) sa tešíme na Vašu návštevu u nás v škole pri príležitosti Dňa otvorených dverí v čase od 8:00 do 15:00.

Štátny sviatok
17.11.2014 - Štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu
Žiaci boli poučen ...
ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY

Vážení rodičia a ostatní priatelia školy,  vzhľadom k udalostiam v poslednom období udeľujeme ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY

Dôvody:

Komunity priateľské deťom - focusové skupiny

TENTO ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÝ PROJEKT JE PODPOROVANÝ PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ROZŠÍRENEJ EURÓPSKEJ ÚNIE.

Zapojené organizácie:

photo

Piatok 28. 11. 2014

Počet návštev: 3864081

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 28.11.2014)

Viktória Jančiarová (7.D)
Henrieta Gondová (8.A)
Henrieta Pastoreková (2.D)

Zajtra (Sobota 29.11.2014)

Mgr. Martin Majling

Pozajtra (Nedeľa 30.11.2014)

Martina Bobišová (4.C)
Andrej Cimerman (4.B)
Andrej Dobrota (2.B)
Andrej Fujka (8.D)
Ondrej Grendár (5.C)
Ondrej Kmeť (4.A)
Ondrej Samuel Tomášik (8.C)
Andrej Šebela (9.A)
Andrej Ševčík (2.A)
Andrej Šmeral (2.A)
Andrej Štelcl (3.B)
Andrej Ľupták (8.A)

Popozajtra (Pondelok 1.12.2014)

Alžbeta Fúdorová (8.C)
Ivana Kubrová (7.A)
Janka Nehézová (8.A)