Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

Horehronské hry

8. 10. 2014 sa uskutočnil  54. ročník Horehronských hier.

Aj tento rok naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu. Opäť získali putovný pohár – ako najlepšia škola v počte medailových umiestnení.

Medailové umiestnenia získali žiaci:

Sofia Petrovičová (2.miesto skok do diaľky, 3.miesto beh na 60 m)

Zber papiera

Od 20. – 24. októbra 2014  v čase od 7.00 do 16.00 hod.

bude prebiehať zber starého papiera.

Zbierať budeme noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy bez tvrdých obalov.  Starý papier prosíme zviazať do balíkov, nenosiť v kartónových škatuliach a  igelitových taškách! Kartón nezbierame!

Európsky týždeň programovania

Naša škola sa zapojila do európskej iniciatívy zameranej na podporu rozvoja programátorských zručností,

Európsky týždeň programovania, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. až 17. októbra 2014.

Europsky_tyzden_programovania.pdf

Šatníkové skrinky

Škola  vedie svojich žiakov k zodpovednosti a čestnosti.

A práve naša škola bola  vybraným dodávateľom šatníkových skriniek ( Lamaj, spol. s r.o.) podvedená, oklamaná.

 Vedenie školy ihneď túto nepríjemnú skutočnosť riešila.  Odstúpila od zmluvy a vybrala nového dodávateľa, ktorý nám prisľúbil dodanie skriniek 24.októbra.

Preto Vás chcem, milí žiaci , pedagógovia a rodičia, požiadať o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Riaditeľské voľno

 Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka, Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

                                         

                                                                                     V Banskej Bystrici 24. 09. 2014

Pozvánka

 

Pozvánka na Deň otvorených dverí pri príležitosti

40. výročia založenia školy

plavecký výcvik 3. ročník
24. 9. 2014

Do galérie plavecký výcvik 3. ročník boli pridané fotografie.

ĎAKUJEME

Počas dvoch mesiacov letných prázdnin bol v škole živý pracovný ruch. Aby sme  dnes mohli hľadieť z  nových okien, bolo treba urobiť množstvo ťažkej roboty. Priebežne vyvážať sutiny, sklo, stále  upratovať, umývať a nakoniec aj  vymaľovať.  Svojpomocne.  Preto naše osobitné poďakovanie smeruje k pani upratovačkám, k školníkovi  a údržbárovi, učiteľom, ktorí venovali svoje sily skultúrneniu vnútorného prostredia a spolu so zamestnancami školy  zavŕšili viactýždňové úsilie do pretvorenia priestorov na vyučovanie do terajšej podoby. Veľmi si vážime pomoc rodičov, ktorí zareagovali na výzvu o pomoc pri úprave tried a spoločných priestorov.

Graffty workshop

Hello druhostupňáci !!!
Chcete zažiť zaujímavé tvorivé popoludnie ?
Kto?: Občianske združenie Zelená Fončorda
V rámci čoho?: Vás v rámci projektu Komunity priateľské deťom
Pozýva na čo?: na graffty workshop a podvečerný koncert hudobnej skupiny Maringotka
Kde?: na panelovom ihrisku THK - Spojová 
Kedy?: piatok 19. 9. 2014 od 15,30 hod
My zabezpečíme: farby, výkresy, fxy, spreje plus 2/3 skupiny Maringotka - gypsy - jazzového tria (Juraj Havlík a Róbert Schranz) a Marcela Perecára, s ktorým môžete upraviť graffty čast na panelovom ihrisku.
Vy zabezpečíte: seba a svojich kamarátov/ky :-)
Vstupné: žiadne
Celá táto paráda sa začne o 15,30 hod časťou graffty a pokračuje o 17,30 hod koncertom, predpokladané ukončenie o 18,15 hod
V prípade dažďa toto celé presunieme do vestibulu školy
Ak máte akékoľvek ďalšie návrhy a nápady, kontaktujte nás: 0905 821 897
Aby ste nám to uľahčili, môžete nám nahlásiť vašu účast sms-kou do štvrtka večera :-)

PRIJMEME VYUČENÚ KUCHÁRKU

Do školskej jedálne prijmeme na zastupovanie počas PN vyučenú kuchárku prípadne zaučenú kuchárku s praxou. Po dohovore s vedúcou školskej jedálne nástup možný ihneď.                Kontakt: 048/ 41 34 717 

photo

Sobota 25. 10. 2014

Počet návštev: 3789600

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 25.10.2014)

Alexandra Obertášová (1.A)

Zajtra (Nedeľa 26.10.2014)

Adam Schnírer (1.A)
Mgr. Jana Blahová

Pozajtra (Nedeľa 26.10.2014)

Adam Schnírer (1.A)
Mgr. Jana Blahová