Navigácia

Novinky

OZNAM

V utorok dňa 30.6.2015 končí výchovno-vzdelávacia činnosť detí o 10:00 hod. Obedy sa vydávajú v čase od 10:30 do 11:30 hod. 

Prosíme Vás, aby Ste si vyzdvihli deti zo školy najneskôr do 11:30 hod.

ŠKD je v tento deň do 11:30 hod.

Nebezpečný páchateľ v škole!

Informácie zo sveta, ale aj z blízkeho okolia nás presviedčajú o tom, že môžu nastať situácie, keď už ani školy u nás nemusia byť tým najbezpečnejším miestom pre deti.

Takúto simulovanú situáciu zažili žiaci v ZŠ Spojová 14 v Banskej Bystrici dňa 25. júna 2015 v čase plánovaného praktického cvičenia ochrany človeka a prírody. Cieľom akcie vedenia školy v súčinnosti s RZJ policajného zboru bolo nacvičiť evakuáciu školy pri napadnutí neznámym páchateľom.

OZNAM

Od 24.6.2015 sa upravuje vyučovanie nasledovne:

  • žiaci primárneho vzdelávania končia 4.vyučovacou hodinou
  • žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania končia 5.vyučovacou hodinou

Slovenský jazyk a literatúra
21. 6. 2015

Aktualizovali sme modul Slovenský jazyk a literatúra

Florbalový turnaj

Rozvoj robotiky a podpora nadaných žiakov ZŠ

Vážení  rodičia a priatelia školy,

naša škola sa zapojila  do projektu Na podporu vzdelávania, ktorý podporuje Raiffeisen banka.

Vypracovali sme projekt pod názvom Rozvoj robotiky a podpora nadaných žiakov ZŠ.

Možnosťou je získať 1 000,-€ na kúpu robotických stavebníc Lego Mindstorms, ktoré žiaci využívajú na krúžku Informatika hrou, kde po celý rok rozvíjajú svoje algoritmické a programátorské myslenie, predstavivosť a kde sa pripravujú na celoslovenskú a celosvetovú súťaž RoboCup Junior.

Exkurzia do Železiarní Podbrezová, a.s.

Dňa 9.mája  a 8.júna 2015 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili exkurzie do Železiarní v Podbrezovej.  Najprv žiaci absolvovali návštevu Hutníckeho múzea na Starom závode, kde sa oboznámili s históriou železiarní, s tradíciou hutníctva v regióne Horehronia a s dcérskymi spoločnosťami ŽP GROUP. Potom sme absolvovali hodinovú prehliadku oceliarne. Žiaci videli vsádzku kovového šrotu do pece , vo velíne automatické riadenie výroby, odpich ocele a kontiliatie. V termokamerách  a na digitálnych  teplomeroch pozorovali teploty 700 - 1300°C, o ktorých doposiaľ čítali v učebniciach a encyklopédiách. Žiaci boli fascinovaní pracovným prostredím, obrovskými rozmermi a nosnosťou žeriavov, košov... Vo valcovni rúr žiaci zažili valcovanie rúr za tepla. Z celej exkurzie si deti odniesli nezabudnuteľný zážitok , prežili výrobu ocele zážitkovou formou. Exkurzia do Železiarní  Podbrezová, a.s. bola výborným obohatením výučby chémie, fyziky, ale aj geografie a dejepisu pre našich žiakov, za čo srdečne ďakujeme všetkým zamestnancom , ktorí nám počas obidvoch exkurzií venovali svoj čas.

OZNAM

Vážení rodičia,

v týždni od 15.6.2015 do 19.6.2015 sa naplánované stretnutia so školským psychológom rušia.

Ďakujeme za pochopenie.

Exkurzia v Pohronskom Bukovci
V pondelok 8. júla 2015 sa úspešní riešitelia obvodného kola dejepisnej olympiády mohli za odmenu zúčastniť exkurzie v Pohronskom Bukovci neďaleko Brusna, ktorú organizovali Centrum voľného času Havranské 9 a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Banskej Bystric ...
Putovanie Banskou Bystricou

V stredu 10.6.2015 sa žiaci z 9.B  Adrián Čtvrtníček, Viktória Kielarová a Samuel Šúr pod dozorom pani učiteľky Tomkovej zúčastnili dejepisnej súťaže Putovanie Banskou Bystricou. Hlavnými témami súťaže bolo Slovenské národné povstanie, ktorého centrom bola Banská Bystrica, história stredovekej medenej Banskej Bystrice a história a zaujímavosti obce Hrochoť. Žiaci absolvovali vedomostný test v budove Radnice v Banskej Bystrici. Potom program pokračoval položením kytice na hrob neznámeho partizána pri malej železničnej stanici a odtiaľ sa už putovalo do obce Hrochoť, kde sa nachádza pamätná izba známeho štúrovského básnika Andreja Sládkoviča, jeho lipa či pamätník padlým vojakom Hrochote, na ktorý sme tak isto položili kyticu kvetov a uctili si tak ich životy, ktoré vyhasli v druhej svetovej vojne. Naša škola, sa v tejto súťaži umiestnila na 4. mieste. Žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov a nových vedomostí.

photo

Sobota 4. 7. 2015

Počet návštev: 4355520

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 4.7.2015)

Kristína Mateidesová (2.D)

Zajtra (Nedeľa 5.7.2015)

Martin Podmanický (6.B)
Lucia Vološinová (5.A)

Pozajtra (Pondelok 6.7.2015)

Nina Chudá (9.B)
Daniela Gazdaricová (7.B)
Eliška Tučeková (2.B)
Veronika Vanková (4.B)
Patrik Cmarko (8.D)
Patrik Ducký (7.B)
Patrik Gavel (1.A)
Patrik Klačan (8.B)
Patrícia Končická (1.B)
Patrícia Krajčiová (7.D)
Patrik Kvoriak (7.C)
Patrik Martinák (6.C)
Patrícia Oravcová (9.B)
Patrícia Pauerová (3.C)
Patrik Príč (3.B)
Patrik Puškár (4.B)
Patrik Rakyta (5.B)
Patrícia Tomišková (7.A)

Popozajtra (Utorok 7.7.2015)

Ema Jamnická (5.D)
Nina Mesiarkinová (2.D)
Matúš Mikuš (7.D)
Oliver Kvasna (6.B)
Oliver Remeta (4.D)