Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

ĎAKUJEME

Počas dvoch mesiacov letných prázdnin bol v škole živý pracovný ruch. Aby sme  dnes mohli hľadieť z  nových okien, bolo treba urobiť množstvo ťažkej roboty. Priebežne vyvážať sutiny, sklo, stále  upratovať, umývať a nakoniec aj  vymaľovať.  Svojpomocne.  Preto naše osobitné poďakovanie smeruje k pani upratovačkám, k školníkovi  a údržbárovi, učiteľom, ktorí venovali svoje sily skultúrneniu vnútorného prostredia a spolu so zamestnancami školy  zavŕšili viactýždňové úsilie do pretvorenia priestorov na vyučovanie do terajšej podoby. Veľmi si vážime pomoc rodičov, ktorí zareagovali na výzvu o pomoc pri úprave tried a spoločných priestorov.

Graffty workshop

Hello druhostupňáci !!!
Chcete zažiť zaujímavé tvorivé popoludnie ?
Kto?: Občianske združenie Zelená Fončorda
V rámci čoho?: Vás v rámci projektu Komunity priateľské deťom
Pozýva na čo?: na graffty workshop a podvečerný koncert hudobnej skupiny Maringotka
Kde?: na panelovom ihrisku THK - Spojová 
Kedy?: piatok 19. 9. 2014 od 15,30 hod
My zabezpečíme: farby, výkresy, fxy, spreje plus 2/3 skupiny Maringotka - gypsy - jazzového tria (Juraj Havlík a Róbert Schranz) a Marcela Perecára, s ktorým môžete upraviť graffty čast na panelovom ihrisku.
Vy zabezpečíte: seba a svojich kamarátov/ky :-)
Vstupné: žiadne
Celá táto paráda sa začne o 15,30 hod časťou graffty a pokračuje o 17,30 hod koncertom, predpokladané ukončenie o 18,15 hod
V prípade dažďa toto celé presunieme do vestibulu školy
Ak máte akékoľvek ďalšie návrhy a nápady, kontaktujte nás: 0905 821 897
Aby ste nám to uľahčili, môžete nám nahlásiť vašu účast sms-kou do štvrtka večera :-)

PRIJMEME VYUČENÚ KUCHÁRKU

Do školskej jedálne prijmeme na zastupovanie počas PN vyučenú kuchárku prípadne zaučenú kuchárku s praxou. Po dohovore s vedúcou školskej jedálne nástup možný ihneď.                Kontakt: 048/ 41 34 717 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie bude dňa 16. 9 2014 (utorok) o 16:30 hod.

Vyberte s dieťaťom ten správny krúžok
  • výber záujmového krúžku je dôležitý pre rozvoj osobnosti vašich detí a dospievajúcich
  • umožňujú napredovať v zručnostiach, schopnostiach, podporujú ich motiváciu, pozitívne sebahodnotenie,  zmysel pre zodpovednosť, podieľajú sa na ich socializácii

Pravidlá pri výbere záujmového krúžku

PONUKA KRÚŽKOV 2014/2015 za VZDELÁVACIE POUKAZY

Vedúci krúžku

Krúžok

Mgr. Nina Majlingová

Dramatický krúžok I. stupeň;  UT. - 13:30

Mgr. Viera Potančoková

DFS – Dupkáčik;  PON., UT., STR., ŠTVR – 14:00

Mgr. Ján Lupták

Pasovanie prváčikov 2014/2015
11. 9. 2014

Do galérie Pasovanie prváčikov 2014/2015 boli pridané fotografie.

VZDELÁVACIE POUKAZY

Aj v tomto škol. roku prevezmú žiaci od riaditeľa školy vzdelávací poukaz. Žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz škole, ŠKD, CVČ, alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu v tomto školskom roku poskytne záujmové vzdelávanie. Poskytovatelia za prijaté poukazy získajú od štátu finančnú čiastku, z ktorej budú môcť uhradiť mzdu vedúcich záujmovej činnosti, ostatné vecné náklady alebo zabezpečiť vybavenie na príslušnú činnosť. Osobitný štátny príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak - zákonný zástupca podľa platných predpisov (napr. poplatok za ŠKD... ).
Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, a to aj v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Vzdelávací poukaz však odovzdá len jednej z nich podľa svojho výberu. Odovzdané poukazy umožnia škole zabezpečiť pestrosť ponuky záujmového vzdelávania žiakov a je vítanou formou trávenia voľného času Vašich detí. Bližšie informácie môžete získať od tr. učiteľa, resp. na internetovej stránke MŠ SR.

Rozvrhy

Milí žiaci, aktuálne rozvrhy tried pre školský rok 2014/2015 nájdete na stránke školy v časti Rozvrh.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Vážení rodičia!

oznamujeme Vám, že na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. udeľujem v deň 5. 9. 2014 (piatok)  RIADITEĽSKÉ VOĽNO z prevádzkových dôvodov všetkým žiakom školy. 

photo

Nedeľa 21. 9. 2014

Počet návštev: 3716785

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 21.9.2014)

Laura Kmeťová (8.C)
Jakub Števek (1.C)
Matúš Apfel (8.D)
Matúš Bráz (5.C)
Matúš Dušička (7.B)
Matúš Jakubík (7.A)
Matúš Kapusta (7.D)
Matúš Kapusta (9.A)
Matúš Kosťov (3.C)
Matúš Kukučka (2.D)
Matúš Mikuš (7.D)
Matúš Nižník (1.D)
Matúš Predmeský (5.C)
Matúš Rajnoha (1.B)
Matúš Starčok (6.A)
Matúš Tannhauser (2.A)
Matúš Virgula (1.B)
Mgr. Miroslava Kozáková

Zajtra (Pondelok 22.9.2014)

Laura Janeková (5.D)
Hugo Schvarc (8.C)
Gabriela Čekanová

Pozajtra (Utorok 23.9.2014)

Tereza Jakubovie (4.D)
Patrik Klačan (8.B)
Lukáš Kurray (4.B)
Eliška Lapšanská (2.A)
Mgr. Zdenka Kubaská

Popozajtra (Streda 24.9.2014)

Maroš Balog (5.C)
Mgr. Andrea Rišová