Navigácia

Novinky

Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica

 

Školský rok 2015/2016

sa začína slávnostným otvorením

Voľné pracovné miesta

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 vznikla zamestnávateľovi povinnosť podľa § 11 a) informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

OZNAM ŠJ

Čipové prívesky na stravovanie pre budúcich prvákov sa budú predávať od 17.8.2015 v kancelárii ŠJ (vchod zo Šalgotarjánskej ulice) v čase od 8.30 - 14.00 hod. Cena čipu je 2,50 eur. Ostatné informácie o stravovaní nájdete na záložke školská jedáleň.

Pracovná pozícia
Školská jedáleň pri základnej škole ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica, 97404  

Hľadáme pracovníčku v prevádzke (pomocnú kuchárku)  s nástupom do zamestnania od 1.9.2015.

Klvalifikačné predpoklady: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Starý školský rok nám odplával ...
        ...
Nebezpečný páchateľ v škole!

Informácie zo sveta, ale aj z blízkeho okolia nás presviedčajú o tom, že môžu nastať situácie, keď už ani školy u nás nemusia byť tým najbezpečnejším miestom pre deti.

Takúto simulovanú situáciu zažili žiaci v ZŠ Spojová 14 v Banskej Bystrici dňa 25. júna 2015 v čase plánovaného praktického cvičenia ochrany človeka a prírody. Cieľom akcie vedenia školy v súčinnosti s RZJ policajného zboru bolo nacvičiť evakuáciu školy pri napadnutí neznámym páchateľom.

Exkurzia do Železiarní Podbrezová, a.s.

Dňa 9.mája  a 8.júna 2015 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili exkurzie do Železiarní v Podbrezovej.  Najprv žiaci absolvovali návštevu Hutníckeho múzea na Starom závode, kde sa oboznámili s históriou železiarní, s tradíciou hutníctva v regióne Horehronia a s dcérskymi spoločnosťami ŽP GROUP. Potom sme absolvovali hodinovú prehliadku oceliarne. Žiaci videli vsádzku kovového šrotu do pece , vo velíne automatické riadenie výroby, odpich ocele a kontiliatie. V termokamerách  a na digitálnych  teplomeroch pozorovali teploty 700 - 1300°C, o ktorých doposiaľ čítali v učebniciach a encyklopédiách. Žiaci boli fascinovaní pracovným prostredím, obrovskými rozmermi a nosnosťou žeriavov, košov... Vo valcovni rúr žiaci zažili valcovanie rúr za tepla. Z celej exkurzie si deti odniesli nezabudnuteľný zážitok , prežili výrobu ocele zážitkovou formou. Exkurzia do Železiarní  Podbrezová, a.s. bola výborným obohatením výučby chémie, fyziky, ale aj geografie a dejepisu pre našich žiakov, za čo srdečne ďakujeme všetkým zamestnancom , ktorí nám počas obidvoch exkurzií venovali svoj čas.

 Náboženská výchova
9. 6. 2015

Aktualizovali sme modul  Náboženská výchova

Exkurzia v Pohronskom Bukovci
V pondelok 8. júla 2015 sa úspešní riešitelia obvodného kola dejepisnej olympiády mohli za odmenu zúčastniť exkurzie v Pohronskom Bukovci neďaleko Brusna, ktorú organizovali Centrum voľného času Havranské 9 a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Banskej Bystric ...
Putovanie Banskou Bystricou

V stredu 10.6.2015 sa žiaci z 9.B  Adrián Čtvrtníček, Viktória Kielarová a Samuel Šúr pod dozorom pani učiteľky Tomkovej zúčastnili dejepisnej súťaže Putovanie Banskou Bystricou. Hlavnými témami súťaže bolo Slovenské národné povstanie, ktorého centrom bola Banská Bystrica, história stredovekej medenej Banskej Bystrice a história a zaujímavosti obce Hrochoť. Žiaci absolvovali vedomostný test v budove Radnice v Banskej Bystrici. Potom program pokračoval položením kytice na hrob neznámeho partizána pri malej železničnej stanici a odtiaľ sa už putovalo do obce Hrochoť, kde sa nachádza pamätná izba známeho štúrovského básnika Andreja Sládkoviča, jeho lipa či pamätník padlým vojakom Hrochote, na ktorý sme tak isto položili kyticu kvetov a uctili si tak ich životy, ktoré vyhasli v druhej svetovej vojne. Naša škola, sa v tejto súťaži umiestnila na 4. mieste. Žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov a nových vedomostí.

photo

Piatok 28. 8. 2015

Počet návštev: 4441751

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Sobota 29.8.2015)

Nikola Janeková (5.C)
Nikola Alexandra Kustrová (2.D)
Nikola Martinčeková (6.A)
Nikola Mišutková (5.A)
Nikola Vargová (9.B)

Pozajtra (Nedeľa 30.8.2015)

Laura Dianišková (9.B)
Ivan Jašek (3.A)
Michaela Luptáková (2.A)

Popozajtra (Pondelok 31.8.2015)

Viktória Šovčíková (4.A)