Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny budú 2.2.2015. Nástup do školy bude 3.2.2015. 

Žiaci boli poučení o BOZ.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

10.12.2014 sa Diana Hlaváčová, žiačka 9.D triedy, zúčastnila 7.ročníka obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.

V silnej konkurencii 15 škôl úspešne reprezentovala našu školu a získala 2.miesto.

Blahoželáme! 

Stránky predmetovej komisie Náboženská výchova
25. 1. 2015

Aktualizovali sme modul Stránky predmetovej komisie Náboženská výchova

Pracovná pozícia - vychovávateľ

Hľadáme vychovávateľa do Školského klubu detí s nástupom do zamestnania od 23.2.2015.

V prípade záujmu, žiadosti posielajte na e-mail sekretariátu školy.

Poďakovanie

V stredu 14. 1. 2015 sa uskutočnila akcia „KVAPKA KRVI“, ktorej sa zúčastnilo 20 darcov.Medzi darcami boli rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy a priatelia školy. Ďakujeme všetkým darcom tejto najvzácnejšej tekutiny za ochotu pomôcť. Pracovníci Národnej transfúznej stanice poskytli cenné informácie aj našim žiakom, ktorí boli oboznámení o postupe pri darovaní krvi a hlavne o význame bezplatného darcovstva. Veríme, že nasledujúci rok sa počet darcov zvýši a tak pomôžeme zachraňovať životy iným.

OBVODNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 14.1.2015 sa na ZŠ J. Bakossa v Banskej Bystrici uskutočnil 25.ročník obvodného kola Olympiády v Anglickom jazyku.

Zúčastnili sa ho žiaci Aleš Sršeň zo 7.C (kategória 1A) a Bruno Remeta z 9.D (kategória 1B).

Žiakov na olympiádu pripravovala pani učiteľka Mgr. Mária Kračúnová .

Žiak Bruno Remeta sa umiestnil na krásnom 2.mieste vo svojej kategórii.

Srdečne blahoželáme!

RoboCup Junior Open – Chorvátsko, Varaždin

O tom, že naša práca s talentovanými žiakmi prináša ovocie, svedčia mnohé úspechy našich bývalých aj terajších žiakov. Pod naším vedením boli už v minulosti úspešní nielen v celoslovenskej, ale aj v celosvetovej súťaži v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy. Na základe dosiahnutých výsledkov, sme dostali možnosť zúčastniť sa chorvátskej robotickej ligy RoboCup Junior Open v meste Varaždin v dňoch 5. – 7. decembra 2014.

Vybíjaná

Gratulujeme

Tak ako minulý rok aj tento rok sa podarilo našim žiačkam 6. a 7. ročníka zvíťaziť v obvodnom kole vo vybíjanej.

Obvodného kola sa zúčastnilo 14 škôl z okresu Banská Bystrica.

V šiestich zápasoch naše žiačky neokúsili trpkosť prehry a suverénne zdolali každého súpera.

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí: Lucii Žilinskej, Tereze Podhradskej, Vanese Rajnohovej, Petre Oborilovej, Sofii Petrovičovej, Lídii  Ondisovej, Silvii Kaziovej, Márii Bartkovej, Tereze Chabanovej, Sofii Imreovej, Laure Kovárovej a Natálii Kalinovej.

KVAPKA KRVI

Milí rodičia, priatelia školy, života...

Pripomíname Vám, že 14. 1. 2015 sa v našej škole uskutoční akcia KVAPKA KRVI v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Akcia prebehne od 8:00 do 12:00 v ZŠ Spojovej.  Doteraz prejavilo záujem približne 40 rodičov a učiteľov. Ak máte záujem a doteraz ste sa neprihlásili, oznámte to triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.

Milí žiaci, vážení rodičia! 

   Tak, ako sa k nám s predlžujúcimi večermi potíšku vkradli Vianoce, tak s Troma kráľmi aj odišli. Ostala z nich v nás len nostalgia krásna, povznášajúcej potechy z dní prezdobených úprimnosťou našej dobrej vôle a lásky k blížnym. Na prahu nového roka, poprajme si, aby v nás pri dobrom zdraví zostali čo najdlhšie, aby ich zloba závisti a zla nedokázali poraziť a aby sme odkaz Vianoc  dokázali vdýchnuť aj do svojho okolia.

photo

Štvrtok 29. 1. 2015

Počet návštev: 3995078

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 29.1.2015)

Andrea Radúchová (9.C)

Zajtra (Piatok 30.1.2015)

Ema Bažíková (2.C)
Ema Bosíková (6.A)
Ema Gondová (2.B)
Ema Jamnická (5.D)
Ema Kocianová (4.C)
Ema Kurucová (9.A)
Ema Lukáčová (6.A)
Ema Ondrejková (2.B)
Ema Paulíková (2.D)
Ema Peleščáková (6.A)
Ema Tomková (3.D)
Ema Valentová (4.D)
Ema Valigurová (3.A)
Ema Vavrinčíková (7.B)
Ema Ďuriančiková (3.A)

Pozajtra (Sobota 31.1.2015)

Bruno Baran (7.C)
Zuzana Glöcknerová (6.A)
Martin Rumanovský (8.C)
Katarína Žatková (8.D)
Dušan Koctúr

Popozajtra (Nedeľa 1.2.2015)

Jana Daňová
Mgr. Tatiana Čellárová