Navigácia

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12.2014 - 7.1.2015. 

Školské vyučovanie sa začne 8.januára 2015 (štvrtok).

Žiaci boli poučení o BOZ počas Vianočných prázdnin.

Návšteva v Domove dôchodcov

V stredu 17.12. žiaci 4.B triedy navštívili ľudí z Domova dôchodcov na Jilemnického ulici. Priniesli im vianočné pozdravy, sladké medovníčky a hlavne úsmev. Popriali im krásne prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravia.

  

Prezentácia školy v ESC
13. 12. 2014

Krásna prezentácia našej školy v Europa Shopping Center.

 Do galérie Prezentácia školy v ESC boli pridané fotografie.

Dobrá vec sa podarila

Pár dní pred Mikulášom sme sa zapojili  do akcie organizovanej Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov. Zbierka pod názvom „ Daruj sladkosť „  sa rozbehla 1. decembra a trvala do 3.decembra. Za tri dni sme zhromaždili viac ako 1500 kusov sladkostí . Z nich potom dobrovoľníci spomínanej organizácie vytvorili Mikulášske balíčky , ktoré odovzdali deťom  z detských domovov v okrese Banská Bystrica a Rimavská Sobota.

Zápis do 1.ročníka

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1.ročníka na ZŠ Spojová 14 v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.1.2015 - 16.1.2015 od 14 00 do 18 00.

So sebou si prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Náhradný termín zápisu bude dňa 4.2.2015 od 14 00 do 16 00.

Kvapka krvi

Milí rodičia, priatelia školy, života...

14. 1. 2015 sa na našej škole uskutoční akcia KVAPKA KRVI v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Akcia prebehne od 8:00 do 12:00 – podľa záujmu. Doteraz prejavilo záujem približne 40 rodičov a učiteľov. Ak máte záujem a doteraz ste sa neprihlásili, oznámte to triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.

Časopis

Na hlavnej stránke v ľavom menu v záložke Časopis nájdete jeho najnovšie tohtoročné vydanie.

Prajeme príjemné čítanie.

 

 

Súťaž v speve populárnej piesne POPBB 2014

IX. ročník súťaže v speve populárnej piesne detí a mládeže, vyhlásenej v SR pod názvom POPBB 2014, sa niesol v znamení kvalitných a vyrovnaných výkonov speváčok z rôznych miest a krajov Slovenska.

   Našu školu úspešne reprezentovala Sonja Kopčanová z 8.C, ktorá postúpila z výberového konkurzu s dvomi piesňami na takzvaný half playback – bez pôvodného spevu. Finále súťaže sa uskutočnilo v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice 21.novembra, na ktorom podala, ako najmladšia v druhej kategórii, vynikajúci spevácky výkon. Finále súťaže sa celkovo zúčastnilo 15 speváčok, 8 v druhej kategórii – od 14 do 18 rokov. Našej žiačke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme mnoho ďalších speváckych úspechov.

Tutanchamon - jeho hrobka a poklady

„... Vidím úžasné veci...“, povedal archeológ Howard Carter, keď otvoril zapečatený vchod do hrobky faraóna Tutanchamóna, strážený sochami dvoch strážcov v Údolí kráľov. Tieto úžasné veci – poklad faraóna – mali možnosť vidieť aj žiaci 6. ročníka, ktorí sa v piatok 14. 11. 2014 zúčastnili exkurzie na výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v Bratislave.

Usmernenie žiakov 9. ročníka a rodičov k návštevám škôl v rámci DOD

V druhej polovici novembra a v decembri sa takmer na všetkých stredných školách konajú  DOD. Pokiaľ  je akcia organizovaná v utorok, (keďže v jednom dni sa konajú DOD aj na troch školách) výchovná poradkyňa vyberie školu, na ktorú sa hlási najviac žiakov a s touto skupinou navštívi DOD. Rodičia dostanú informácie o akcii vo forme informovaného súhlasu a svojím podpisom na ňom potvrdia, že sú informovaní a s účasťou svojho dieťaťa súhlasia. Z organizačných dôvodov škola nie je schopná sprevádzať žiakov na všetky školy. Pokiaľ žiak nedonesie na podpis informovaný súhlas, akcia nie je organizovaná školou a v prípade záujmu by mali rodičia alebo nimi poverená dospelá osoba deti sprevádzať, aby bola zaručená ich bezpečnosť, vhodné správanie na akcii a zároveň eliminované možné neodôvodnené odchody a vymeškávanie žiakov z vyučovania. Zároveň opakovane upozorňujeme rodičov, že podľa vnútornej dohody sa žiak môže (s ospravedlnením) zúčastniť DOD na maximálne troch školách, o ktoré má záujem a potrebuje sa rozhodnúť, na ktorú školu si v konečnom dôsledku podá prihlášku. Týmto upozornením chceme rodičov požiadať o spoluprácu, aby so svojimi deťmi o výbere škôl rozprávali a zároveň zodpovedne pristupovali aj k povoleniu účasti svojich detí na DOD, a tak eliminovali zbytočné odchody žiakov zo školy v čase, keď je ich aktívna príprava na Testovanie9 a prijímacie skúšky veľmi potrebná.

photo

Sobota 20. 12. 2014

Počet návštev: 3914765

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 20.12.2014)

Matúš Kukučka (2.D)
Eva Šefčíková (7.D)
Mgr. Mária Garaiová

Zajtra (Nedeľa 21.12.2014)

David Jablonský (4.C)
Mgr. Lucia Škulcová

Pozajtra (Pondelok 22.12.2014)

Andrea Lihanová (4.D)
Benjamín Šopoň (4.C)
Daniela Čonková (1.C)
Adela Grendárová (5.C)
Adela Somorová (2.A)
Adela Záthurecká (3.D)
Mgr. Jana Žilinská
Adela Šarkanová

Popozajtra (Utorok 23.12.2014)

Daniel Vozár (4.C)
Alžbeta Dráfiová