Navigácia

 • POZVÁNKA NA MEDOVÝ OLOVRANT
 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

  Pre stravovanie v školskej jedálni je potrebné zakúpiť čipy pre budúcich prvákov.

  Tie sa budú predávať v ŠJ v dňoch: 20.8.2018 - 31.8.2018 v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.

  Cena za čip je 2,50 €
  V inom termíne po dohode na tel.čísle 048/4134717.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Vytúžené vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce každého žiaka priniesol aj tentokrát očakávaný koniec školského roka. Pre prvákov to bolo prvé „školácke“ vysvedčenie, pre deviatakov znamenal rozlúčku so svojou základnou školou aj s tradičným posledným zvonením.

  Všetkým prajeme krásne chvíle letných prázdnin a oddychu na načerpanie nových síl, deviatakom úspešný štart v štúdiu na stredných školách a pedagógom i ostatným zamestnancom zaslúženú dovolenku.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  OZNAM pre žiakov a rodičov

  Dňa 29.6.2018 - v piatok sa vyučovanie končí o 10:00 hod.

  Činnosť v ŠKD nebude prebiehať!

  Deti, ktoré budú mať obed, je potrebné prevziať najneskôr do 10:45.

 • 3 gaštanové kone na literatúre

  3 gaštanové kone trochu inak

  Tri gaštanové kone - novela, ktorú sme so zaujatím spoločne prečítali, o ktorej sme diskutovali a nakoniec sme vytvorili projekty, ktoré (veríme) presvedčia aj ostatných, aby si celú knihu prečítali.

  Mgr. Daša Birmonová a žiaci 8.C

 • Projekt Starší učia mladších – Biológia

  Projekt Starší učia mladších – mikroskopické pozorovanie rastlinných prieduchov na hodinách Biológie

  25. júna 2018 predviedli žiačky 8.ročníka v rámci školského projektu Starší učia mladších zhotovenie si mikroskopického preparátu jednoduchou metódou odtlačkov listu za pomoci priesvitného laku a lepiacej pásky. Žiaci prvého stupňa následne pozorovali prieduchy odobraté zo spodnej strany lista rastliny. Otázka, na ktorú hľadali odpoveď  znela: “Má rastlina nos?“

 • OZNAM pre rodičov a žiakov

  Oznam pre rodičov a žiakov

  Z dôvodu upraveného vyučovania - od 20. júna 2018 sa obedy v školskej jedálni budú vydávať do 13:30 hodiny.

 • Nové číslo školského časopisu
 • OZNAM pre rodičov a žiakov

  OZNAM pre rodičov a žiakov

  Od stredy - 20. júna 2018 bude vyučovanie upravené nasledovne:

  • pre žiakov primárneho vzdelávania - vyučovanie končí 4. hodinou o 11:40 hod.
  • pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania - vyučovanie končí 5. hodinou o 12:30 hod.  
 • Letný tábor ŠKD 2018

  Letný tábor ŠKD 2018 - Chata Hámor (Kokava nad Rimavicou)

  Všetky bližšie informácie a pokyny k táboru sa Vám zobrazia po kliknutí na link:

  Letny_tabor_Skolsky_klub_deti_jul_2018.pdf

 • Stretnutie rodičov budúcich prvákov
 • Projekt Starší učia mladších - chemické pokusy

  Projekt Starší učia mladších - chemické pokusy

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa zapojili do projektu Starší učia mladších. Na hodinách chémie v mesiaci jún si pripravili zaujímavé motivačné.

 • 3. miesto KK vo vybíjanej

  3. miesto KK vo vybíjanej žiačok

  Dňa 23.5.2018 sa naše dievčatá zúčastnili na krajskom kole vo vybíjane žiačok v Poltári. Podali výborný výkon a vybojovali krásne 3.miesto.

  K úspešnému umiestneniu im srdečne gratulujeme.

 • Environmentálne aktivity

  Environmentálne aktivity žiakov

  Na prelome mesiacov apríl – máj pri príležitosti Dňa Zeme a Týždňa dobrovoľníctva sa aj naši žiaci zapojili do rôznych školských environmentálnych aktivít. Okrem teoretických vedomostí na jednotlivých odborných hodinách si žiaci rozvíjali aj praktické zručnosti a upevňovali si tak vzájomný vzťah človek – príroda. Na 2.stupni v rámci hodín techniky sa deti podieľali na úprave okolia školy – starali sa o stromy a trávnik v školskej záhrade, vyčistili prístupové chodníky, presádzali črepníkové okrasné rastlinky. Vo veľkej miere sa pričinili o úpravu priečelia našej školy, kde sa zapojili do renovácie okrasnej predzáhradky. Naučili sa tak plánovať, pripravovať potrebný materiál, realizovať jednotlivé pracovné postupy zakladania a úpravy okrasnej záhrady a starať sa o okrasné rastliny, čím sa podporil  ich pozitívny vzťah k prírode i samotnej práci.

                                                                         Veľká vďaka všetkým žiakom, ktorí pomohli...

 • Slovenský jazyk a literatúra
  11. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Slovenský jazyk a literatúra

 • Športový deň 2. stupňa - máj 2018

  Do galérie Športový deň 2. stupňa - máj 2018 boli pridané fotografie.

 • Dejepisná exkurzia

  Exkurzia po Banskej Bystrici

  Naši piataci sa každoročne v rámci vyučovania dejepisu vydávajú na potulky mestom, aby sa zoznámili s jeho bohatou históriou. Pešo prechádzajú námestím i priľahlými uličkami, počúvajú zaujímavé rozprávanie pani učiteľky o významných dejinných medzníkoch mesta, zaujímavých osobnostiach, ktoré sa svojím životom a prácou zapísali na stránky jeho bohatej histórie, zoznamujú sa s architektúrou, jej jednotlivými skvostmi, ktoré sa rovnako ako osobnosti mesta stali dominantami spojenými  s významnými udalosťami. A tak aj tento rok sa v dňoch 15. a 16. mája vydali na túlačky mestom, aby sa dozvedeli, ako mesto vzniklo, ako vyzeralo v stredoveku, keď sa pred nepriateľmi muselo chrániť hradbami, baštami, kde boli vstupné brány do mesta a prečo sa vyberalo mýto, prečo sú na námestí najkrajšie domy a kto v nich žil, aké kostoly si postupne Bystričania stavali, načo slúžila obrovská reťaz, ako sa zdobili renesančné domy, ktorý dom je spojený s voľbou kráľa i to, že Bystrica má okrem vonkajších hradieb aj vnútorné opevnenie – mestský hrad – barbakan, ba dokonca aj šikmú vežu. Piataci sa dozvedeli aj mnoho iných zaujímavostí, avšak už nielen z rozprávania, ale vlastného zisťovania a skúmania, ktoré absolvovali v rámci hry – súťaže, v ktorej bolo ich úlohou hľadať „poklady Banskej Bystrice“- na námestí i v bočných uličkách. Hľadali nápisy, pamätné tabule, busty významných osobností, známe súsošia, erby, pamätníky...a tak sa zábava stala učením. Väčšina z nich totiž netušila, koľko zaujímavých a vzácnych historických pamiatok mesto má, aké významné osobnosti pôsobili alebo sú spojené s naším mestom, a to napriek tomu, že v meste sú veľmi často. Exkurzia vyvrcholila návštevou Turzovho domu, kde sa v Zelenej sieni zúčastnili workshopu, v ktorom nielenže sa zoznámili s unikátnou zachovanou výzdobou z 15. storočia, ale na chvíľu sa stali umelcami a sami sa pokúšali stvárniť námety z obrazov v sieni. Veríme, že zaujímavosti, ktoré sa dozvedeli, zostanú im zapísané v pamäti a raz sa stanú hrdými Banskobystičanmi, ktorí budú k mestu cítiť taký vzťah, ako ich predkovia, ktorí hovorieval: „Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi...“  

  Ľ. T.

 • Olympiáda ANJ v 4. ročníku

  Olympiáda ANJ v 4. ročníku

  V máji sa uskutočnila Olympiáda ANJ v 4. ročníku.  Žiaci písali test, a tí najúspešnejší sa stretli v školskom kole dňa 21.mája.

   Súťažilo 12 žiakov v 4 disciplínach: monológ, čítanie neznámeho textu, komunikácia, príbeh na danú tému. Žiaci boli výborne pripravení a súťaž sa niesla v príjemnej a tvorivej atmosfére. 

  Víťazstvo si odniesli žiačky 4.B triedy, ktoré presvedčili porotu 100% výkonom v každej oblasti. Na 2. a 3. mieste mieste sa umiestnili žiaci zo 4.A. 

  Žiaci boli odmenení knižkami v angličtine, aby rozvíjali svoje zručnosti aj naďalej. Každý dostal diplom, drobné vecné ceny. Všetkým prajeme veľa úspechov aj vo vyšších ročníkoch.

                                                                                                                       L.Magicová

 • Úspešný florbalový turnaj mladších žiakov

  Naši mladší žiaci - strieborní vo florbale

  Mladší žiaci našej školy získali ďalšiu trofej. Na florbalovom turnaji žiakov 2. - 4. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ Pieninskej, získali strieborné medaily, pričom neprehrali ani jeden zápas.

  Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a k úspechu gratulujeme.

 • Exkurzia - náboženstva

  Exkurzia – púť žiakov našej školy Smižany, Vyšný Slavkov, Košice

  25. máj 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie z náboženstva, ktorá je organizovaná každoročne na iné pútnické, historicky významné miesta.  Tento rok navštívili Smižany – Svätyňu Božieho milosrdenstva, Vyšný Slavkov – farský záhradu, farský dvor a kostol., ktorý je úzko spätý s koreňmi nášho národa a Košice – Dóm sv. Alžbety.

  Ako prvú navštívili Svätyňu Božieho milosrdenstva v Smižanoch, ktorá je úzko spätá so svätým Jánom Pavlom II. V priestoroch si prezreli pápežské dary – dary, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. – z rôznych krajín sveta.

  Vyšný  Slavkov - miesto je späté s našimi koreňmi. Prekrásna farská záhrada popretkávaná rozprávkovo–národnými motívmi žiakov zaujala už pri vstupe. Brána, ktorú stráži socha Panny Márie sedembolestnej – patrónky Slovenska – na jednej strane a na druhej strane socha Rastislava, ktorý pozval na naše územie vierozvestcov Cyrila a Metoda. Žiaci navštívili pustovňu sv. Benedikta, „Stodolu gazdu“, ktorá odkryla tajomstvo svojho vnútra, na dvore si vyskúšali kosenie a vypočuli trávnice.

  V Košiciach sme navštívili Dóm sv. Alžbety. S Košicami sa spája aj rehoľníčka Sára Salkaháziová – mučenica lásky, sociálna sestra, ktorá je laureátkou na svätorečenie. Výnimočné chvíle sme mohli zažiť vnútri Dómu sv. Alžbety, kde počas slávnostnej sv. omše prijímali do rytierskeho rádu vinárov nových členov. Bol sviatok sv. Urbana, patróna vinárov.

  „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ Táto prosba sa niesla celou návštevou všetkých navštívených miest. Viac o exkurzii sa dozviete v predmete Náboženská výchova.

strana: