Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • OZNAM pre rodičov

  OZNAM PRE RODIČOV

  Vo štvrtok - 24. januára 2019 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia nasledovne:

  • pre primárne vzdelávanie (I. stupeň) so začiatkom o 17:00 hodine
  • pre nižšie sekunárne vzdelávanie (II. stupeň) so začiatkom o 16:00 hodine

  POZNÁMKA:  Činnosť ŠKD bude v tento deň prebiehať do 16:30, nakoľko pani vychovávateľky budú súčasťou triednych rodičovských združení na primárnom vzdelávaní. 

 • Bežecké lyžovanie v ZŠ Spojová

  BEŽECKÉ LYŽOVANIE V ZŠ SPOJOVÁ

  Aj v tomto školskom roku zimné počasie umožňuje využívať náš školský sportový areál počas hodín telesnej a športovej výchovy na zdokonaľovanie sa v bežeckom lyžovaní žiakov.

 • Vianočný florbalový turnaj

  Vydarený 1. ročník florbalového turnaja 3. a 4. ročníka - Spojová-cup.

 • Vianočné prázdniny

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Vianočné prázniny sú v termíne od 22.12.2018 -  do 7.1.2019.

  Vyučovanie sa začína od utorka - 8.1. 2019.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  Z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v Školskej jedálni odporúčame všetkým rodičom, aby objednávanie obedov na mesiac JANUÁR realizovali už oddnes čo v najskošom termíne, nakoľko sú predpokladané výpadky elektrickej energie.

 • OZNAM pre rodičov a žiakov

  OZNAM - pre rodičov a žiakov

  V piatok - 21.12.2018 bude upravené vyučovanie nasledovne:

  • pre žiakov primárneho vzdelávania (1. stupeň) - končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou o 11:40 hod.
  • pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania (2. stupeň) - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou o 12:35 hod.

  Činnosť ŠKD bude prebiehať do 16:00 hodiny.

 • VIANOCE U NÁS

  VIANOCE   U   NÁS   . . .

  Predvianočná nálada zavládla aj na ZŠ Spojová. V jej priestoroch dňa 13. 12. 2018 sa uskutočnilo krásne vianočné podujatie „ VIANOCE  U NÁS ... “. Ich obsahom boli charitatívne trhy a vianočný program.

  Dôvod, prečo naše trhy mali charitatívny rozmer, žiaci našej školy sa mohli dozvedieť na predpoludňajšej besede s dobrovoľníkmi, ktorí svoj voľný čas venujú klientom občianskeho združenia PONS.

  V predajných stánkoch žiaci a učitelia ponúkali výrobky, na príprave ktorých sa okrem jej „obyvateľov“ podieľali aj rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy. V mrazivom počasí návštevníkov zohrieval horúci punč, výborná kapustnica a najmenších teplý čaj a chlebík s medom.  K  sviatočnej nálade prispeli básne, vinšovačky, piesne, tančeky a dramatizované rozprávky. Za náruč ich  priniesli malí i veľkí  vinšovníci – žiaci školy.

  Myšlienky – Byť dobrovoľníkom je fajn ! Pomáhať je fajn! – sa spojili s obsahom Vianoc, ktoré sú sviatkami lásky, štedrosti a solidarity. Predajom a kúpou výrobkov v jednotlivých stánkoch sme všetci pomohli dobrej veci! Pomohli sme vytvoriť most spolupatričnosti a pomoci medzi zdravými a zdravotne postihnutými. Zisk z predaja bol odovzdaný  OZ PONS.       Podujatie bolo sprístupnené aj širokej verejnosti.

  ZŠ  SPOJOVÁ                                                                                                                       

 • POĎAKOVANIE

  Poďakovanie za darcovstvo krvi

              ZŠ Spojová usporiadala  dňa 6.12. 2018 v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici už po štvrtýkrát podujatie „Kvapka krvi“. Do akcie sa zapojilo 44 darcov. Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy. Najdôležitejším číslom je ale 20 litrov nezištne darovanej najvzácnejšej tekutiny, ktorá pomôže zachrániť životy a zdravie tým, ktorí ju potrebujú.

  Touto cestou vyslovujeme uznanie, úctu a poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi.

  Ďakujeme

 • Vianočné prianie

  VIANOČNÉ PRIANIE

 • POZVÁNKA - VIANOČNÉ TRHY
 • MIKULÁŠ v ZŠ SPOJOVÁ

  MIKULÁŠ v našej škole

  Na známosť sa všetkým dáva, že na Spojovej sú samé dobré deti. Potvrdil nám to Mikuláš s anjelom aj čertom. Vo štvrtok 6. 12. k nám zavítali a porozdávali sladké balíčky. V krátkom zostrihu, ktorý sme pre Vás natočili, si môžete pozrieť, ako táto vzácna návšteva prebiehala.

 • Záchrana som ja

  ZÁCHRANA SOM JA

  Žiaci 2. ročníka sa zapojili do súťaže s názvom „Záchrana som ja“, ktorú organizuje nezisková organizácia  Falck a Nadácia Allianz. Vytvorili krásne projekty na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vyhrali ukážky prvej pomoci pre žiakov, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor, ktorý bol slávnostne odovzdaný škole dňa 28.11.2018.

  Viac informácií o tomtozaujímavom projekte, do ktorého je možné sa zapojiť aj v budúcom školskom roku nájdete na web stránke:  www.zachranasomja.sk

 • Nové číslo školského časopisu
 • Deň seniorov

  Deň seniorov v ZŠ Spojová

  Ako sme potešili našich starých rodičov? Pozvali sme ich do školy na vyučovanie a ukázali sme im, ako sa učíme a čo všetko už vieme. Starí rodičia si zaspomínali na svoje školské časy, spoznali nové vyučovacie metódy a podporili nás pri našej práci. Vlastnoručne vyrobený darček ich milo potešil. Odchádzali nadšení a milo prekvapení. Už teraz sa na nich tešíme pri pečení medovníkov a výrobe vianočných ozdôb.

  S.Sekerešová

 • OZNAM - pre rodičov

  OZNAM - pre rodičov

  Dňa 5.12.2018 - v stredu bude činnosť Školského klubu detí skrátená do 16:00 z organizačných dôvodov.

   

 • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI - 6.12.2018

  Milí rodičia, priatelia školy, života...

  6.12.2018 sa v našej škole uskutoční akcia KVAPKA KRVI v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Darovaním tejto najvzácnejšej tekutiny môžeme pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú a spomedzi nich aj žiakovi našej školy Matúšovi Kukučkovi zo 6.D.

  Vstupné vyšetrenie je potrebné absolvovať od 8:00 do 10:00.

  Ak máte záujem zúčastniť sa a neodovzdali ste návratku  triednemu učiteľovi, môžete sa prihlásiť na e-mail luptak@zsspojbb.sk (uveďte Vaše meno a triedneho učiteľa).

  Pomôžme, veď pomáhať je ľudské... Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú.

 • 100-vka leporela

  100 rokov od vzniku Česko-Slovenska = 100 strán leporela

  Naša škola sa 22. októbra zapojila do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi, rodičmi či starými rodičmi v rámci 14. ročníka súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice vytvorili nádherné 100 –  stranové leporelo na tému 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Týmto svojím projektom sa škola v konkurencii vyše 200 škôl umiestnila na krásnom 7. mieste a získala finančnú odmenu 200 € na nákup kníh do Školskej knižnice a zároveň získala aj zvláštnu cenu a odmenu 100 € na nákup knižných publikácií, máp a náučných tabúľ podľa vlastného uváženia.

 • Súťaž - Náboj junior

  NÁBOJ  JUNIOR

  NÁBOJ  JUNIOR je matematicko-fyzikálna súťaž konajúca sa raz ročne.  Je to medzinárodná tímová súťaž pre žiakov druhého stupňa, ktorí môžu reprezentovať svoju školu. Súťažia štvorčlenné tímy a ich úlohou je vyriešiť čo najviac matematických úloh v časovom rozpätí dvoch hodín. Súťaž organizujú žiaci a študenti stredných škôl pod záštitou Občianskeho združenia Trojsten a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

  Tento rok, 23.11.,  sa konal už 7. ročník tejto matematicko-fyzikálnej súťaže. Naša škola vyslala do súťaže dva tímy. Obom tímom sa v ťažkej konkurencii darilo výborne. Prvý tím  - Laura Áčová, Diana Berková, Krištof Kašper, Šimon Mesiarik – získal vynikajúce 1. miesto a v určenom čase vyriešil všetkých 42 úloh. Druhý tím – Aleš Odráška, Martina Szentpéteriová, Richard Vladyka, Filip Švantner sa umiestnil na krásnom 5. mieste.

  Žiakom za úspešnú reprezentáciu školy srdečne blahoželáme!

  Výsledky:https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2018&category=cad&country_code=sk&site_code=BB

strana: