• DFS DUPKÁČIK

    • DFS Dupkáčik v Bratislave

      

     Deti z Detského folklórneho súboru DUPKÁČIK pri ZŠ Spojová pod vedením pani učiteľky Mgr. V. Potančokovej zvíťazili v dvoch ročníkoch po sebe (2014, 2015) v tanečnej súťaži SCHOOLDANCE v sekcii LOCAL DANCE. Jadna z cien pre víťazov tejto súťaže bola Škola tanca s tanečným trénerom a tanečníkom spoločenských tancov Petrom Modrovským. Práve 11. mája 2017 sa uskutočnila návšteva akadémie Petra Modrovského – Dancovia v Bratislave. Keďže garantom tejto súťaže bol súčasný podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PELLEGRINI, pri tejto príležitosti pozval deti z DFS do priestorov NRSR, kde ich srdečne prijal a umožnil im zúčastniť sa 17. schôdze v hodine otázok. Pri svojom vystúpení pred odpovedaním na otázky pozdravil návštevu na balkóne: „Sú tu deti zo Základnej školy Spojová z Banskej Bystrice, z mesta z ktorého ja pochádzam. Chcem im pekne poďakovať, že k nám prišli o to viac, že prišli v krásnych slovenských krojoch a myslím, že tak trošku prispejú k tomu, aby sme počas tohto ťažkého rokovania aj trochu pookriali.“ Prítomní poslanci a členovia vlády privítali našu návštevu potleskom. V  parlamente si potom deti mohli prehliadnuť rôzne priestory aj s odborným výkladom. Po návšteve NRSR sa deti presunuli na nádvorie bratislavského hradu, kde pokračovali exkurziou a spoznávaním jeho histórie.