Navigácia

Pondelok 20. 8. 2018

Počet návštev: 6711897

Novinky

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

  Pre stravovanie v školskej jedálni je potrebné zakúpiť čipy pre budúcich prvákov.

  Tie sa budú predávať v ŠJ v dňoch: 20.8.2018 - 31.8.2018 v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.

  Cena za čip je 2,50 €
  V inom termíne po dohode na tel.čísle 048/4134717.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Vytúžené vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce každého žiaka priniesol aj tentokrát očakávaný koniec školského roka. Pre prvákov to bolo prvé „školácke“ vysvedčenie, pre deviatakov znamenal rozlúčku so svojou základnou školou aj s tradičným posledným zvonením.

  Všetkým prajeme krásne chvíle letných prázdnin a oddychu na načerpanie nových síl, deviatakom úspešný štart v štúdiu na stredných školách a pedagógom i ostatným zamestnancom zaslúženú dovolenku.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  OZNAM pre žiakov a rodičov

  Dňa 29.6.2018 - v piatok sa vyučovanie končí o 10:00 hod.

  Činnosť v ŠKD nebude prebiehať!

  Deti, ktoré budú mať obed, je potrebné prevziať najneskôr do 10:45.

 • 3 gaštanové kone trochu inak

  Tri gaštanové kone - novela, ktorú sme so zaujatím spoločne prečítali, o ktorej sme diskutovali a nakoniec sme vytvorili projekty, ktoré (veríme) presvedčia aj ostatných, aby si celú knihu prečítali.

  Mgr. Daša Birmonová a žiaci 8.C

 • Projekt Starší učia mladších – mikroskopické pozorovanie rastlinných prieduchov na hodinách Biológie

  25. júna 2018 predviedli žiačky 8.ročníka v rámci školského projektu Starší učia mladších zhotovenie si mikroskopického preparátu jednoduchou metódou odtlačkov listu za pomoci priesvitného laku a lepiacej pásky. Žiaci prvého stupňa následne pozorovali prieduchy odobraté zo spodnej strany lista rastliny. Otázka, na ktorú hľadali odpoveď znela: “Má rastlina nos?“

 • OZNAM pre rodičov a žiakov

  Oznam pre rodičov a žiakov

  Z dôvodu upraveného vyučovania - od 20. júna 2018 sa obedy v školskej jedálni budú vydávať do 13:30 hodiny.