• Naším poslaním je formovať dieťa zorientované v živote, sprevádzať ho na ceste za vzdelaním a rozvíjať jeho talent, zodpovednosť, záujmy a odvahu.
  • Sledujte dianie v našej škole. Dozviete sa o súťažiach, výsledkoch našich žiakov a školských akciách.
  • Moderné učebne
  • V našej škole pracujeme v moderne vybavených odborných učebniach.
  • Príjemné prostredie
  • Usilovne pracujeme na vzhľade našich školských priestorov tak, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne a vždy boli naladení na vyučovanie.
  • 2% z dane
    • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI
     • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI

      Milí rodičia, priatelia školy, života...

      Dňa 7.12.2023 (švtrtok) sa v našej škole opäť uskutoční akcia KVAPKA KRVI, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Ak máte záujem zúčastniť sa, prosím prihláste sa v dotazníku cez EduPage. Vstupné vyšetrenie je potrebné absolvovať od 8:00 - 10:00 hod.
      Pomôžme, veď pomáhať je ľudské... Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú.

    • Olympiády sú v plnom prúde
     • Olympiády sú v plnom prúde

      V školskom kole olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A súťažili žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Táto súťaž sa uskutočnila v utorok 21.11. a svoje receptívne a produktívne zručnosti si v nej zmeralo až 19 žiakov. Konkurencia bola naozaj veľká a najmä v ústnej časti boli žiaci veľmi vyrovnaní. Viacerí z nich porotu príjemne prekvapili plynulým prejavom a veľkou kreativitou. Prvé miesto v tejto kategórii obsadila Zuzana J. zo 7.A, ktorá zároveň postupuje na okresné kolo. Na druhom mieste skončil Andrej F., zo 7.B a na tretej pozícii sa umiestnila Adela H. zo 7.C. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a držíme palce v okresnom kole.

     • VOLEJBALOVÝ TURNAJ Milana Podhradského

      Dňa 23. 11. 2023 sa konal volejbalový turnaj zamestnancov základných, stredných a vysokých škôl mesta Banská Bystrica. Turnaj sa organizuje ako spomienka na pedagóga a zanieteného volejbalistu – Milana Podhradského, ktorý v roku 1991 zahynul pri tragickej nehode.

      Volejbalový turnaj po niekoľkoročnej prestávke znova ožil na pôde ZŠ Spojovej, kde sa zápasy odohrali v dvoch skupinách. Tím Spojovej, v spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského, sa už tradične zúčastnil tejto akcie a vo veľkej konkurencii družstiev obsadil piate miesto. Zamestnancov a zamestnankyne ZŠ Spojovej reprezentovali kapitán družstva Milan Bornay, Darina Bornay (ktorým ďakujeme za skvelú organizáciu), Eva Kulfasová, Radka Müllerová, Eduard Gabčo, Jana Luptáková, Radoslav Štrbavý a Tomáš Trudič.

    • Projekt Krokus
     • Projekt Krokus

      Projekt Krokus – hmatateľný spôsob, ako mládeži priblížiť tému nebezpečenstva rasizmu, diskriminácie, všetkých foriem násilia, predsudkov a dôležitosti rešpektovania všetkých ľudí…

      Projekt Krokus je je vytvorený pre žiakov a od 10 rokov. Začal v roku 2005 v Írsku a dodnes sa ho zúčastňujú deti v dvanástich krajinách Európy s cieľom rozšírenia do celej Európskej únie. Zapojení žiaci sadia na jeseň cibuľky žltých krókusov na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, a tisícov ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti. Žlté kvety pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré boli Židia počas nacistickej nadvlády nútení nosiť. Krókusy kvitnú v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára). Žltá farba kvitnúcich krokusov evokuje farbu Dávidovej hviezdy. Žiakom chceme vysvetliť, čo symbolizujú a čo prežívali deti cez vojnu.

    • EXKURZIA DO OSVIENČIMU
     • EXKURZIA DO OSVIENČIMU

      Exkurzia do Osvienčimu

      So žiakmi 9. ročníka sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa exkurzie do Osvienčimu, miesta, ktoré výrazne zasiahlo do histórie ľudstva. Cestou sme cítili hlboký rešpekt a úctu voči pamiatke, ktorá nás vedie k zamysleniu nad temnou stránkou dejín, a to aj vďaka odbornému výkladu, ktorý sme dostali.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 10. 12. 2023
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje