Navigácia

Sobota 17. 11. 2018

Počet návštev: 6983949

Novinky

 • Spolupráca našej školy a SOŠ hotelových služieb a obchodu

  Aj v tomto školskom roku sme nadviazali na rozbehnutú spoluprácu s vyučujúcimi a študentmi z SOŠ hotelových služieb a obchodu. V pondelok naši deviataci s pani učiteľkou Brečkovou absolvovali hodiny PDO v spoločnosti študentov a pani majsterky odborného výcviku. V školskej kuchynke predviedli študenti našim žiakom svoje zručnosti v príprave nátierok a naši žiaci im úspešne sekundovali. Spoločne pripravili chutné a zdravé nátierky, čo potvrdil každý, kto mal možnosť dobroty ochutnať. Druhá skupina deviatakov sa zúčastnila na prezentácii odborov štúdia na SOŠ hotelových služieb, v ktorej ich vyučujúca Mgr. Jančová oboznámila s možnosťami štúdia v jednotlivých odboroch a o možnosti duálneho vzdelávania na tejto škole. Už teraz sa deviataci tešia na ďalší vstup „hotelákov“, keď budú spoločne pripravovať vianočné medovníky.

 • Pietna spomienka na obete v Kremničke

  „Poučme sa z histórie a nedovoľme extrémizmu a netolerancii zvíťaziť nad ľudskosťou...“

  5. 11. 2018 sme si pripomenuli smutné 74. výročie začiatku masových popráv v Kremničke, keď boli v tajnosti zvážané desiatky väzňov z banskobystrickej väznice, obvinených z účasti alebo napomáhania SNP, ale i nábožensky a rasovo nepohodlných Židov a Rómov. Nemecký veliteľ vydal rozkaz na ich likvidáciu. Na hroznom zločine proti ľudskosti sa však okrem nemeckého Einsatzkomanda podieľali aj Slováci - príslušníci Pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy. Od novembra do marca zavraždili 747 obetí, z toho bolo 211 žien a 58 detí. Obrali ich o majetok a hádzali do protitankových zákopov. Podobným spôsobom nacisti pokračovali vo vraždení aj vo vápenke v Nemeckej.

 • Prírastok v školskom športovom areáli

  Sme veľmi radi, že do nášho školského športového areálu pribudli ďalšie nové športové príslušenstvá. Škola v súčinnosti s OZ Zelená Fončorda, ktorá vďaka finančnému daru od Nadácie pre deti Slovenska, zakúpila exteriérové pingpongové stoly. Cieľom Ing. arch. Kasovej a Ing. Skokanovej bolo venovať financie deťom, ktoré chcú svoj voľný čas stráviť športovaním. Preto sa vedenie školy rozhodlo podporiť túto myšlienku a zrealizovať výmenu nefunkčných pingpongových stolov za nové.

 • TESTOVANIE T5 - 2018

  Vážení rodičia!

  Dňa 21.novembra 2018 (streda) sa v našej škole zúčastnia žiaci 5.ročníka celoslovenského testovania „Testovanie 5-2018“.

  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Naši tohtoroční piataci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a v testoch bude ich hlavnou úlohou preukázať svoje vedomosti z primárneho stupňa ZŠ. Škola na druhej strane získa spätnú väzbu a objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2.

 • Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a žiačok základných škôl mesta Banská Bystrica za školský rok 2017/2018.

  Dňa 17. októbra 2018 sa v Robotníckom dome uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a žiačok základných škôl mesta Banská Bystrica za školský rok 2017/2018. Žiaci boli ocenení za mimoriadne úspechy v oblasti rôznych olympiád a za výborné výsledky v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach. Oceňovanie prebieha každoročne pod záštitou Školského úradu mesta Banská Bystrica, za prítomnosti primátora alebo viceprimátora, pedagógov, ocenených žiakov a ich rodičov.

 • OZNAM - výpadok v systéme objednávky obedov

  OZNAM

  Počas posledného víkendu došlo v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie k výpadku siete, čo znemožnilo objednávanie obedov v ŠJ. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. V prípade zopakovania sa vzniknutej situácie bude možné objednať si obed v pondelok ráno počas 1. vyučovacej hodiny v jedálni ZŠ.

  Odporúčame všetkým rodičom, aby objednávanie obedov realizovali už pred víkendom hneď po zverejnení jedálneho lístka na ďalší týždeň.

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Dňa 29.10.2018 (v pondelok) udeľuje žiakom riaditeľka školy, Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľské voľno z technicko-organizačných dôvodov súvisiacich s odstraňovaním havárie elektroinštalácie školy.

  Poznámka: V tentno deň nebude prebiehať činnosť ŠKD a nebude v prevádzke ani ŠJ.

  Riaditelseke_volno_29_10_2018.pdf