Navigácia

Piatok 19. 10. 2018

Počet návštev: 6897283

Novinky

 • OZNAM pre rodičov

  Vážení rodičia,

  od 17. 10. sa počas rekonštrukcie elektroinštalácie

  budú deti v rámci ŠKD od 14.00 hod. sťahovať

  do učební bez telefónov.

  Z tohto dôvodu budú vychovávatelia odprevádzať deti v nasledovných časoch: 14.00; 15.00; 15.30; 16.00.

  Prosíme Vás preto o dochvíľnosť.

  Stretávací klub (16.00-17.00) bude fungovať bez obmedzení.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • ZBER PAPIERA

  Zber papiera!!!

  Od 17.októbra do 24. októbra 2018 bude prebiehať zber papiera.

  Každý deň od 7.00 do 16.00 sa môžete zapojiť a priniesť papier, ktorý doma nepotrebujete.

  Papier prosíme doniesť zviazaný a nie v igelitových taškách ani škatuliach.

  Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu účasť.

 • POZVÁNKA

  22. októbra 2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc naša škola zapojí do súťaže o „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ na tému: 100 rokov od vzniku Česko – Slovenska. Súťaž bude prebiehať od 8:00 do 11:00 hodiny. Srdečne pozývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby sa spolu s našimi žiakmi zapojili do tejto akcie.

 • Milí naši prváci,

  škola otvorila pre Vás svoju náruč. Stojíte tu niektorí s malou dušičkou, niektorí odvážne a smelo. Ste plní očakávaní, so zvedavými očkami, čakáte, čo sa bude diať. Všetko je pre Vás nové, nepoznané, neznáme, ....

  Škola – to je dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu, k poznaniu seba i sveta. Je to cesta, na ktorú ste dnes po prvýkrát vykročili, aby ste na nej okrem nadobudnutého poznania zažili aj veľa radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Na tejto ceste, Vám všetci pedagógovia našej školy ZŠ Spojová, želáme veľa nových kamarátov, veľa úspechov, spokojnosti a hlavne radosti zo všetkého pekného čo v škole spolu s pani učiteľkami a spolužiakmi dennodenne zažívate.

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Dňa 12.10.2018 (v piatok) udeľuje žiakom riaditeľka školy, Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Poznámka: V tentno deň nebude prebiehať činnosť ŠKD a nebude v prevádzke ani ŠJ.

  Riaditelske_volno_12_10_2018.pdf

 • Kelti na Havránku - exkurzia v Archeoskanzene

  Kelti na Havránku

  Každý z nás vie, že pracuje a učí sa predovšetkým pre svoj osobný rast. Niekoľkí naši žiaci zo siedmeho až deviateho ročníka však za svoju prácu naviac – reprezentáciu triedy a školy v dejepisnej olympiáde dostali možnosť zúčastniť sa ďalšieho neformálneho vzdelávania na exkurzii do Archeoskanzenu na Havránku a Múzea liptovskej dediny v Pribyline 20. septembra. Na prehliake v dobových kostýmoch sa dozvedeli o spôsobe života Keltov na našom území v časoch, keď tu ešte nežili naši slovanskí predkovia. Videli obydlia, spôsob obliekania, varenie a prípravu jednoduchých pokrmov, spracovanie vlny a tkanie látok i výrobu keramiky na starodávnom hrčiarskom kruhu, ktorí na naše územie doniesli práve oni. Miesto ich opidda – opevnenia – bolo obavené pri prácach na výstavbe priehrady Liptovská Mara. Na vybudovanie sídla si Kelti vybrali naozaj nádherné miesto s výhľadom na šíru okolitú krajinu. Po vystúpaní do strmšieho kopca sa žiaci dostali na odkryté keltské obetisko, kde im boli nielen vysvetlené, ale aj predvedené obetné rituály, ale aj dôvody, prečo k nim dochádzalo. Pre Slovanmi na našom území istý čas žili aj Germáni a žiaci si mali možnosť pozrieť germánske obydlie a sprievodcovia opäť v historických kostýmoch porozprávali o reáliách z germánskeho života. Po vystúpaní na vrchol Havránku nás oboznámili so životom na stredovekom hrádku, jeho obrannej funkcii a účastníci mali možnosť vyskúšať si stredoveké meče a si

 • OZNAM pre rodičov

  OZNAM pre rodičov

  Dňa 26. septembra 2018 sa o 16:00 hodine

  uskutočnia triedne rodičovské združenia v kmeňových triedach.

 • OZNAM pre rodičov

  Vážení rodičia,

  platbu za ŠKD je NUTNÉ uhrádzať podľa harmonogramu , ktorý ste dostali spolu s pokynmi k platbe v obálkach!

  Ďakujeme