• Základná škola na Spojovej ulici je moderná, dynamická škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Naši učitelia usilovne pracujú a pre žiakov vytvárajú tie najlepšie podmienky na ich rozvoj.
   • Sledujte dianie v našej škole. Dozviete sa o súťažiach, výsledkoch našich žiakov a školských akciách.
   • Náš učiteľský zbor je tvorený vzdelanými odborníkmi. Podporujeme individuálny rozvoj a vzdelávanie našich učiteľov, a tak môžu odovzdávať poznatky a hodnoty pomocou najmodernejších metód.
   • Moderné učebne
   • V našej škole pracujeme v moderne vybavených odborných učebniach.
   • Príjemné prostredie
   • Usilovne pracujeme na vzhľade našich školských priestorov tak, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne a vždy boli naladení na vyučovanie.
   • 2% z dane
    • OZNAM - dôležité!
     • OZNAM - dôležité!

      Vážení rodičia,

      na základe Vyhlášky č.270/2021, vydanej RÚVZ v Banskej Bystrici sa od 1.12.2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

      Od stredy (1.12.2021) prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu.

      Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať naďalej prezenčne v škole, zároveň bude prebiehať činnosť ŠKD a stravovanie v ŠJ ako doposiaľ.

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

      Na základe aktualizovaných zmien v ŠKOLSKOM SEMAFORE, vydanom MŠVVaŠ SR zo dňa 26.11.2021, sa vstup žiakov do budovy školy ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici upravuje nasledovne:

      VSTUPY ŽIAKOV DO BUDOVY ŠKOLY OD 30. 11. 2021

      VCHOD A

      5. ročník – 7.30 – 7.45

      6. ročník – 7.45 – 7.55

      VCHOD B

      1. stupeň - 6.30 – 7.45

     • Ľudskoprávny kvíz

      Dňa 25.11. 2021 sa naša škola zapojila do podujatia Ľudskoprávny kvíz v online podobe, ktorý bol organizovaný v rámci podujatia HUMAN FORUM 2021. Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu Školy za demokraciu, v ktorom sú zapojení žiaci 8. ročníka našej školy. Súťažilo sa v spoločnej kategórii základných a stredných škôl. Kvíz obsahoval 4 okruhy tém, žiaci odpovedali na zadané úlohy za školu v 5-členných súťažných družstvách. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A triedy – Kristína Ď., Júlia H., Marko K., Denis S. a Matej D. Súťažili 2 základné a 4 stredné školy spolu. Naši žiaci získali opäť novú skúsenosť vo vedomostných súťažiach s partnermi zo stredných škôl. Súťažili 2 základné školy a 4 stredné školy.

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      z organizačných dôvodov bude vyučovanie v pondelok - 22.11.2021 - upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú ako v bežnom režime)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:00.

     • Súťaž WocaBee

      Žiaci 2.B triedy sa zapojili do súťaže Mini WocaBee šampionát 2021. Išlo o celoslovenskú jazykovú súťaž s jednoduchou online aplikáciou Wocabee na učenie slovíčok v cudzom jazyku. Zo 65 zapojených škôl skončili na 6. mieste. Blahoželáme ku krásnemu umiestneniu:)

    • OZNAM - Dôležité !!!
     • OZNAM - Dôležité !!!

      OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      V dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19 a v záujme zabezpečenia ochrany zdravia žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy

      udeľuje riaditeľka školy v dňoch 15.11. - 16.11.2021 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Mgr. Šárka Kováčová - riaditeľka školy

      V tieto dni nebude prebiehať ani dištančná výučba ani výchovná činnosť ŠKD, taktiež nebude v prevádzke školská jedáleň. Všetkým stravníkom budú zrušené objednávky obedov na tieto dni.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 3. 12. 2021
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje