• Základná škola na Spojovej ulici je moderná, dynamická škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Naši učitelia usilovne pracujú a pre žiakov vytvárajú tie najlepšie podmienky na ich rozvoj.
   • Sledujte dianie v našej škole. Dozviete sa o súťažiach, výsledkoch našich žiakov a školských akciách.
   • Náš učiteľský zbor je tvorený vzdelanými odborníkmi. Podporujeme individuálny rozvoj a vzdelávanie našich učiteľov, a tak môžu odovzdávať poznatky a hodnoty pomocou najmodernejších metód.
   • Moderné učebne
   • V našej škole pracujeme v moderne vybavených odborných učebniach.
   • Príjemné prostredie
   • Usilovne pracujeme na vzhľade našich školských priestorov tak, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne a vždy boli naladení na vyučovanie.
   • 2% z dane
     • Kniha za úsmev

      Pred budovou školy práve prebieha zber papiera, pri ktorom bol objavený poklad-množstvo zaujímavých kníh. Deti si pre seba či svojho blízkeho mohli vybrať ľubovoľný žáner. Každú knihu sme vymenili za úsmev.

     • Olympiáda z angličtiny

      V máji sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka tretieho a štvrtého ročníka. Dvaja najúspešnejší riešitelia testu z každej triedy postúpili z triedneho do školského kola. V školskom kole súťažilo 8 tretiakov a 10 štvrtákov.

      V ústnej časti súťažiaci prezentovali svoje vedomosti z čítania neznámeho textu, konverzácie a rozprávania na vyžrebovanú tému.

    • OZNAM - MDD
     • OZNAM - MDD

      Dňa 1.6.2021 (utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. stupeň - vyučovanie trvá do 11:40

      2. stupeň - vyučovanie trvá do 13:00

      Informácie o čase obedov v školskej jedálni upresnia triedni učitelia.

      Činnosť ŠKD bude prbiehať v bežnom režime do 17:00. hodiny.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      od 31.5.2021 sa v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude vyučovať podľa pôvodného rozvrhu z 3.9.2020, zverejného na webovej stránke školy.

      Činnosť ŠKD je v pôvodnom nastavení - od 6:30 do 17:00 hodiny.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 13. 6. 2021
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje