Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@zsspojbb.sk
Telefón: Sekretariát 048/42 30 390 , 048/ 47 13 ...

Vedenie školy
Mgr. Šárka Kováčová 138
PaedDr. Milan Bornay 123
Mgr. Michaela Imrichová 123
PaedDr.. Eva Ondrušová 123

Ekonomické oddelenie
Bc. Eva Strečková 122
Anastázia Mařiková 101

Školník
Dušan Koctúr 136

Výchovný poradca
PhDr. Lenka Bačíková 130

Školský psychológ
Mgr. Veronika Striešová, PhD. 140

Školská jedáleň
Alena Ološtiaková 048/413 47 17

Zubná ambulancia
MUDr . Margaréta Pribulová 048/ 41 38 287

I. stupeň
kabinet A 048/ 47 13 125

kabinet B 048/ 47 13 126

kabinet C 048/ 47 13 134

kabinet D 048/ 47 13 135


ŠKD 048/ 47 13 129

II. Stupeň
Mgr. Dáša Birmonová 128
Mgr. Jana Blahová 127
Mgr. Katarína Gregorová 139
Mgr. Tatiana Čellárová 128
Mgr. Mária Garaiová 132
Mgr. Ján Chmelík 124
Mgr. Jana Kovaľová 128
Mgr. Daniela Krajanová 139
Mgr. Eva Kulfasová 133
Mgr. Ján Lupták 124
Mgr. Iveta Mihalíková 128
Mgr. Andrea Niklová 139
Mgr. Darina Brečková 127
Mgr. Peter Polóny 124
Mgr. Marianna Radobická 133
PhDr. Beáta Slamová 127
PaedDr. Ľubica Tomková 139
Mgr. Jana Vincová 128
Mgr. Lenka Vojáčková 139
Mgr. Zdenka Kubaská 155

Kabinet asistentov 048/ 47 13 135
Mgr. Oľga Dvorská
Mgr. Darina Hrivnáková
Mgr. Richard Kondrát
Adresa školy: Spojová 14, Banská Bystrica, 97404 Banská Bystrica