Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@zsspojbb.sk
Telefón: Sekretariát 048/471 31 22
048/471 3.......klapka

Vedenie školy
Mgr. Šárka Kováčová 138
Mgr. Michaela Imrichová 123
PaedDr. Eva Ondrušová 123
PaedDr. Milan Bornay 123

Administratíva
Ing. Lenka Hulinová 122
Adriana Bacíková 122

Ekonomické oddelenie
Ing. Katarína Kohútová 101

Výchovný poradca
PhDr. Lenka Bačíková 130

Školský psychológ
Mgr. Lenka Macejáková 140

Školská jedáleň
Alena Ološtiaková 717

Zubná ambulancia
MUDr. Margaréta Pribulová 048/413 82 87

I. stupeň
Kabinet A 126
Mgr. Leona Magicová
Mgr. Darina Dóšová
Mgr. Miroslav Romanovský
Mgr. Dagmar Tomuňáková
Mgr. Monika Vigašová

Kabinet B 125
Mgr. Lenka Vincová
Mgr. Jarmila Trnková
Mgr. Viera Potančová
Mgr. Zuzana Šípková

Kabinet C 135
Mgr. Katarína Kalmanová
Mgr. Viera Kuníková
Mgr. Silvia Sekerešová
Mgr. Eva Šubjaková

Kabinet D 134
Mgr. Miroslava Kozáková
Mgr. Martin Majling
Mgr. Erika Plavcová
Mgr. Jana Žilinská
Mgr. Lucia Šalamonová

Školský klub detí 048/ 471 31 29

Kabinet techniky 137
Mgr. Filip Koctúr
Peter Bečkei

Kabinet ANJ, FRJ 128
Mgr. Jana Eperješiová
Mgr. Tomáš Slávik
Mgr. Erik Sopko
Mgr. Jana Vincová

Kabinet SJL, OBN, VYV, ETV 128
Mgr. Tatiana Čellárová
Mgr. Iveta Mihalíková
Mgr. Dáša Birmonová

Kabinet - asistenti učiteľa 108
Mgr. Oľga Dvorská
Mgr. Darina Hrivnáková
Mgr. Richard Kondrát

Kabinet - chémia, biológia 132
Mgr. Eva Garaiová

Kabinet - SJL, ANJ, NEJ, NBV, VYV 127
Mgr. Jana Blahová
PhDr. Beata Slamová
Mgr. Jana Luptáková

Kabinet - GEG, DEJ, BIO, ANJ 139
PaeDr. Ľubica Tomková
Mgr. Mariana Maladasari
Mgr. Andrea Niklová
Mgr. Mária Štovková

Kabinet - Informatika, FYZ, THD. 133
Mgr. Soňa Ivančáková
PaedDr. Eva Kulfasová
Mgr. Pavol Polonec

Kabinet - MAT 139
PaedDr. Janka Balážová
Mgr. Eduard Gabčo
Mgr. Daniela Krajanová
Mgr. Lenka Vojáčková PhD.


Kabinet - Telesná výchova 124
Mgr. Filip Koctúr
Mgr. Ján Lupták
Mgr. Erik Sopko

Kabinet TSV 155
Mgr. Darina Brečková
Mgr. Zdena Kubaská

Adresa školy: Spojová 14, Banská Bystrica, 97404 Banská Bystrica