• Školská psychologička

    •  

     Mgr. Lenka Macejáková

     e-mail: psychologzsspojbb@gmail.com

     telefón: 048/ 4713 140

     miestnosť č. 111 (2. poschodie)

      

     PRE ŽIAKOV

     Ako to funguje? 

     V škole ma nájdeš každý deň od 8:00 do 15:00 v miestnosti č. 111. Prvú vyučovaciu hodinu mám vždy voľnú. V prípade potreby požiadaj vyučujúceho, aby ťa ku mne uvoľnil. Na to aby sme sa mohli pravidelne stretávať, potrebuješ podpísaný informovaný súhlas od rodičov. Skontaktovať so mnou sa môžeš aj prostredníctvom rodičov, učiteľov alebo mailom.

     Som tu pre teba, keď...

     • prežívaš ťažké obdobie
     • máš pocit, že sa Ti nič nedarí,
     • sa Ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa
     • Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi
     • máš pocit, že nie si dosť dobrý/-á
     • si nezapadol/la do kolektívu v škole
     • máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví
     • Ti niekto ubližuje
     • alebo sa chceš porozprávať o niečom inom čo, Ťa trápi

      

     Zlaté pravidlo o mlčanlivosti: „Všetko čo tu vyslovíš, tu aj ostane.“

     Výnimkou  sú situácie:

     • ak ti niekto ubližuje
     • ak máš potrebu niekomu ubližovať
     • ak máš potrebu ubližovať sebe