• Krúžky

    • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

      KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     UPOZORNENIE: Krúžková činnosť v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať v závslosti od aktuálnej pandemickej situácie COVID - atomatu pre školy vydaným MŠVVaŠ - prezenčnou alebo dištančnou(online) formou, o čom budeme rodičov vopred informovať.

      

     NÁZOV KRÚŽKU/ ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU

     VEDÚCI KRÚŽKU

     TERMÍN – DEŇ A ČAS KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

     1

     DFS - DUPKÁČIK

     Mgr. V. Potančoková

     Utorok, Streda, Štvrtok: 14:00 – 15:30

     2

     DFS - DUPKÁČIK

     PaedDr. D. Orságová

     Utorok, Štvrtok: 14:00 – 15:30

     3

     Florbalový krúžok -

     3. - 4. ročník

     Mgr. M. Romanovský

     Utorok: 14:00 – 15:30

     4

     Florbalový krúžok -

     3. - 4. ročník

     Mgr. I. Žilovcová

     Utorok: 14:00 – 15:30

     5

     Florbalový krúžok –

     II. stupeň

     Mgr. J. Lupták

     Streda: 14:00 – 15:30

     6

     Futbalový krúžok  1. - 2. ročník

     Mgr. F. Koctúr

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     7

     Futbalový krúžok  1. - 2. ročník

     PaedDr. A. Niklová

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     8

     KARATE - Dukla 1. - 2. ročník

     Mgr. Majer

     Streda: 15:00 – 16:30

     9

     Informatika hrou – LEGO

     Mgr. S. Úradníková

     Utorok: 14:00 – 15:30

     10

     Informatika hrou 4. – 9. roč.

     Mgr. E. Gabčo

     Utorok: 14:00 – 15:30

     11

     Matematický krúžok - 9. ročník

     PaedDr. E. Ondrušová

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     12

     Programovanie hier – 2. stupeň

     Mgr. P. Polonec

     Streda: 14:00 – 15:30

     13

     Spievame a tancujeme 1. - 4. roč.

     Mgr. Z. Majerčiaková

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     14

     Spievame a tancujeme 1. - 4. roč.

     Mgr. Plavcová

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     15

     Volejbalový krúžok – ŠVK TATRAN BB

     Ing. R. Štrbavý

     Pondelok: 16:00 – 17:30

     16

     Vybíjaná  5. – 7. ročník

     Mgr. Z. Kubaská

     Pondelok: 14:00 – 15:30

     17

     Nebojme sa MONITORU - SJL

     Mgr. Z. Birmonová

     Štvrtok: 14:00 – 15:30

     18

     Príprava na T9 - MAT

     Mgr. Krajanová

     Utorok: 14:00 – 15:30

     19

     Bystré hlavičky – 3. – 4. ročník

     PaedDr. L. Vincová

     Streda: 14:00 – 15:30

     20

     Produktívne zručnosti v ANJ

     Mgr. T. Slávik

     Utorok: 14:00 – 15:30