• Vážení rodičia a priatelia školypomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

     Ako poukázať 2%?

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

     Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

     Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 30. apríla 2021 na ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica na sekretariát školy.

     Podávate si daňové priznanie sami?

     Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     Združenie rodičov pri základnej škole

     na ulici Spojovej v Banskej Bystrici

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Banská Bystrica, 97404, Spojová 14

     Právna forma:

     Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     3 7 8 9 2 2 7 4

     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Postup pre právnické osoby

     Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

      

     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     Združenie rodičov pri základnej škole

     na ulici Spojovej v Banskej Bystrici

      

      

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Banská Bystrica, 97404, Spojová 14

      

      

     Právna forma:

     Občianske združenie

      

      

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     3 7 8 9 2 2 7 4

      

      

     Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

     Pracovali ste ako dobrovoľník?

     Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

     Tlačivo:

     Vyhlasenie_o_poukazani_dane_2020.pdf