Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Šárka Kováčová Rozvrh
Riaditeľka
kovacova@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Milan Bornay Rozvrh
Zástupca
bornay@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Michaela Imrichová Rozvrh
Zástupkyňa
imrichova@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Eva Ondrušová Rozvrh
Zástupkyňa
ondrusova@zsspojbb.sk
 
 
PhDr. Lenka Bačíková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
bacikova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Körtvélyesiová Rozvrh
Vedúca vychovávateliek ŠKD
kortvelyesiova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Anna Adamcová Rozvrh
Vychovávateľka
adamcova@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Janka Balážová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
balazova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Dáša Birmonová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
birmonova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Blahová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
blahova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Darina Brečková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
breckova@zsspojbb.sk
 
 
Gabriela Čekanová Rozvrh
Vychovávateľka
cekanova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Tatiana Čellárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
cellarova@zsspojbb.sk
 
 
Jana Daňová Rozvrh
Vychovávateľka
danova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Darina Dóšová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
dosova@zsspojbb.sk
 
 
Bc. Tomáš Ďurica Rozvrh
Vychovávateľ
durica@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Eperješiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.D
eperjesiova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Eduard Gabčo Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.C
gabco@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Mária Garaiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.D
garaiova@zsspojbb.sk
 
 
Bc. Soňa Haverlová Rozvrh
Vychovávateľka
haverlova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Soňa Ivančáková Rozvrh
Učiteľka
ivancakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Katarína Kalmanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
kalmanova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Filip Koctúr Rozvrh
Učiteľ
koctur@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Daniel Koštial Rozvrh
Učiteľ
kostial@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Miroslava Kozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
kozakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Daniela Krajanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
krajanova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Pavlína Krchmanová Rozvrh
Vychovávateľka
krchmanova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Zdenka Kubaská Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
kubaska@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Eva Kulfasová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.D
kulfasova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Viera Kuníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
kunikova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Ján Lupták Rozvrh
Učiteľ
luptak@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Luptáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
luptakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Leona Magicová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
magicova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Zuzana Majerčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
majerciakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Martin Majling Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.B
majling@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Mariana Maladasari Rozvrh
Učiteľka
maladasari@zsspojbb
 
 
Mgr. Iveta Mihalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
mihalikova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Andrea Niklová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
niklova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Daniela Peniaková Rozvrh
Vychovávateľka
peniakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Eva Petrovičová Rozvrh
Vychovávateľka
petrovicova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Erika Plavcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
plavcova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Pavol Polonec Rozvrh
Učiteľ
polonec@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Daniela Posypanková Rozvrh
Vychovávateľka
posypankova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Viera Potančoková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
potancokova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Andrea Rišová Rozvrh
Vychovávateľka
risova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Miroslav Romanovský Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.A
romanovsky@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Silvia Sekerešová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
sekeresova@zsspojbb.sk
 
 
PhDr. Beáta Slamová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
slamova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Tomáš Slávik Rozvrh
Učiteľ
tstomasslavik@gmail.com
 
 
Ingrid Sobotová Rozvrh
Vychovávateľka
sobotova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Erik Sopko Rozvrh
Učiteľ
sopko@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Lucia Šalamonová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.E
salamonova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Lucia Škulcová Rozvrh
Vychovávateľka
skulcova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Mária Štovková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
stovkova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Eva Šubjaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
subjakova@zsspojbb.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Tomková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
tomkova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Dagmar Tomuňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
tomunakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jarmila Trnková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
trnkova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Monika Vigašová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.E
vigasova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Vincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
j.vincova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Lenka Vincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
l.vincova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Lenka Vojáčková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
vojackova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Žilinská Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
zilinska@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Oľga Dvorská Rozvrh
Asistentka učiteľa
dvorska@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Darina Hrivnáková Rozvrh
Asistentka učiteľa
hrivnakova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Richard Kondrát Rozvrh
Asistent učiteľa
kondrat@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Anna Sárincová Asistentka učiteľa
annasarincov@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018