Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Šárka Kováčová Rozvrh
Riaditeľka
kovacova@zsspojbb.sk
Foto PaedDr. Milan Bornay Rozvrh
Zástupca
bornay@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Michaela Imrichová Rozvrh
Zástupkyňa
imrichova@zsspojbb.sk
Foto PaedDr. Eva Ondrušová Rozvrh
Zástupkyňa
ondrusova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jana Körtvélyesiová Vedúca vychovávateliek ŠKD
kortvelyesiova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Anna Adamcová Rozvrh
Vychovávateľka
adamcova@zsspojbb.sk
Foto PhDr. Lenka Bačíková Učiteľka
bacikova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Dáša Birmonová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
birmonova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Jana Blahová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
blahova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Darina Brečková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
breckova@zsspojbb.sk
Foto Gabriela Čekanová Vychovávateľka
cekanova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Tatiana Čellárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
cellarova@zsspojbb.sk
Foto Jana Daňová Vychovávateľka
danova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Darina Dóšová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
dosova@zsspojbb.sk
Foto Bc. Tomáš Ďurica Vychovávateľ
durica@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jana Eperješiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
kovalova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Eduard Gabčo Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.C
gabco@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Mária Garaiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.D
garaiova@zsspojbb.sk
Foto Bc. Soňa Haverlová Vychovávateľka
haverlova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Monika Chladná Učiteľka
chladna@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Ján Chmelík Rozvrh
Učiteľ
chmelik@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Katarína Kalmanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
kalmanova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Miroslava Kozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
kozakova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Daniela Krajanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
krajanova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Pavlína Krchmanová Vychovávateľka
krchmanova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Zdenka Kubaská Triedna učiteľka: 7.A
kubaska@zsspojbb.sk
Foto PaedDr. Eva Kulfasová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.D
kulfasova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Viera Kuníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
kunikova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Ján Lupták Rozvrh
Učiteľ
luptak@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jana Luptáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
luptakova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Leona Magicová Rozvrh
Učiteľka
magicova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Martin Majling Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.B
majling@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Nina Majlingová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
majlingova@zsspojbb.sk
 
 
Mgr. Iveta Mihalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
mihalikova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Andrea Niklová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
niklova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Daniela Peniaková Vychovávateľka
peniakova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Eva Petrovičová Vychovávateľka
petrovicova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Erika Plavcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
plavcova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Pavol Polonec Rozvrh
Učiteľ
polonec@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Peter Polóny Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.D
polony@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Viera Potančoková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
potancokova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Mariana Radobická Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
mradobicka@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Andrea Rišová Vychovávateľka
risova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Miroslav Romanovský Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.A
romanovsky@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Silvia Sekerešová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
sekeresova@zsspojbb.sk
 
 
PhDr. Beáta Slamová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
slamova@zsspojbb.sk
 
 
Bc. Tomáš Slávik Učiteľ
tstomasslavik@gmail.com
Foto Ingrid Sobotová Vychovávateľka
sobotova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Veronika Striešová, PhD. Školská psychologička
psychologzsspojbb@gmail.com
Foto Mgr. Lucia Šalamonová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.E
salamonova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Lucia Škulcová Vychovávateľka
skulcova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Mária Štovková Rozvrh
Učiteľka
stovkova@zsspojbb.sk
Foto PaedDr. Ľubica Tomková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
tomkova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Dagmar Tomuňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
tomunakova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jarmila Trnková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
trnkova@zsspojbb.sk
Foto Emília Turňová Vychovávateľka
turnova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Monika Vigašová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.E
vigasova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jana Vincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
j.vincova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Lenka Vincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
l.vincova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Lenka Vojáčková, PhD. Učiteľka
vojackova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Anna Zvarová Rozvrh
Učiteľka
zvarova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Jana Žilinská Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
zilinska@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Oľga Dvorská Rozvrh
Asistentka učiteľa
dvorska@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Darina Hrivnáková Rozvrh
Asistentka učiteľa
hrivnakova@zsspojbb.sk
Foto Mgr. Richard Kondrát Rozvrh
Asistent učiteľa
kondrat@zsspojbb.sk

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018