Novinky

    • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI
     • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI

     • Milí rodičia, priatelia školy, života...

      Dňa 7.12.2023 (švtrtok) sa v našej škole opäť uskutoční akcia KVAPKA KRVI, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Ak máte záujem zúčastniť sa, prosím prihláste sa v dotazníku cez EduPage. Vstupné vyšetrenie je potrebné absolvovať od 8:00 - 10:00 hod.
      Pomôžme, veď pomáhať je ľudské... Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú.

       

        

       

    • Olympiády sú v plnom prúde
     • Olympiády sú v plnom prúde

     • V školskom kole olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A súťažili žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Táto súťaž sa uskutočnila v utorok 21.11. a svoje receptívne a produktívne zručnosti si v nej zmeralo až 19 žiakov. Konkurencia bola naozaj veľká a najmä v ústnej časti boli žiaci veľmi vyrovnaní. Viacerí z nich porotu príjemne prekvapili plynulým prejavom a veľkou kreativitou. Prvé miesto v tejto kategórii obsadila Zuzana J. zo 7.A, ktorá zároveň postupuje na okresné kolo. Na druhom mieste skončil Andrej F., zo 7.B a na tretej pozícii sa umiestnila Adela H. zo 7.C. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a držíme palce v okresnom kole.


       

     • VOLEJBALOVÝ TURNAJ Milana Podhradského

     • Dňa 23. 11. 2023 sa konal volejbalový turnaj zamestnancov základných, stredných a vysokých škôl mesta Banská Bystrica. Turnaj sa organizuje ako spomienka na pedagóga a zanieteného volejbalistu – Milana Podhradského, ktorý v roku 1991 zahynul pri tragickej nehode.

      Volejbalový turnaj po niekoľkoročnej prestávke znova ožil na pôde ZŠ Spojovej, kde sa zápasy odohrali v dvoch skupinách. Tím Spojovej, v spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského, sa už tradične zúčastnil tejto akcie a vo veľkej konkurencii družstiev obsadil piate miesto. Zamestnancov a zamestnankyne ZŠ Spojovej reprezentovali kapitán družstva Milan Bornay, Darina Bornay (ktorým ďakujeme za skvelú organizáciu), Eva Kulfasová, Radka Müllerová, Eduard Gabčo, Jana Luptáková, Radoslav Štrbavý a Tomáš Trudič.

    • Projekt Krokus
     • Projekt Krokus

     • Projekt Krokus – hmatateľný spôsob, ako mládeži priblížiť tému nebezpečenstva rasizmu, diskriminácie, všetkých foriem násilia, predsudkov a dôležitosti rešpektovania všetkých ľudí…

       

      Projekt Krokus je je vytvorený pre žiakov a od 10 rokov. Začal v roku 2005 v Írsku a dodnes sa ho zúčastňujú deti v dvanástich krajinách Európy s cieľom rozšírenia do celej Európskej únie. Zapojení žiaci sadia na jeseň cibuľky žltých krókusov na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, a tisícov ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti. Žlté kvety pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré boli Židia počas nacistickej nadvlády nútení nosiť. Krókusy kvitnú v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára). Žltá farba kvitnúcich krokusov evokuje farbu Dávidovej hviezdy. Žiakom chceme vysvetliť, čo symbolizujú a čo prežívali deti cez vojnu. Účasť na projekte Krókus je spôsobom, ako mladým ľuďom priblížiť tému holokaustu a zvýšiť povedomie o nebezpečenstve rasizmu a všetkých foriem predsudkov a diskriminácie. Naučia sa porozumieť dôležitosti rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnický pôvod, zdravotné postihnutie, orientáciu alebo náboženské presvedčenie.

      Naši siedmaci teda zasadili krokusy a na triednických hodinách spolu s vyučujúcimi rozprávali o vojne, holokauste, násilí a útrapách detí. Vyjadrili názor, že deti by nemali trpieť pre zlé rozhodnutia politikov, nedorozumenia dospelých, ale aj seba navzájom, čím sme sa zároveň priblížili aj k projektu Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť.

      Keď rozkvitnú zasadené krokusy, budú naše aktivity projektu pokračovať.

    • EXKURZIA DO OSVIENČIMU
     • EXKURZIA DO OSVIENČIMU

     •  

      Exkurzia do Osvienčimu

      So žiakmi 9. ročníka sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa exkurzie do Osvienčimu, miesta, ktoré výrazne zasiahlo do histórie ľudstva. Cestou sme cítili hlboký rešpekt a úctu voči pamiatke, ktorá nás vedie k zamysleniu nad temnou stránkou dejín, a to aj vďaka odbornému výkladu, ktorý sme dostali.

      Osvienčim je synonymom pre utrpenie a hrôzy holokaustu, ktorý viedol k smrti miliónov nevinných ľudí počas druhej svetovej vojny. Po príchode sme sa ocitli pred bránou koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý bol svedkom neľudských zločinov a prenasledovania v období nacistického Nemecka.

      Prešli sme viaceré časti  tábora, vrátane barakov, kde boli väznení a mučení nevinní ľudia. Videli sme miesta, kde boli zhromažďovaní a následne odvádzaní do plynových komôr. Atmosféra bola prenikavá a ťažká, pripomínala nám, že sa na tomto mieste dialo niečo, čo by sa už nikdy nemalo zopakovať.

      Jedným z najsilnejších okamihov exkurzie bolo pristavenie sa pri vitrínach s osobnými predmetmi a s vlasmi obetí. Tu sme si uvedomili, že každý predmet, každý kufor, každá hračka mali svoj príbeh.

      Osvienčim nás postavil pred otázky, ktoré si musíme klásť ako súčasná generácia. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa takéto hrôzy už nikdy neopakovali? Ako môžeme prispieť k svetu, v ktorom panuje vzájomná úcta a porozumenie?

      Exkurzia do Osvienčimu bola náročným, no nevyhnutným zážitkom. Vyzvala nás, aby sme sa zamysleli nad našou zodpovednosťou voči ľudstvu a pozreli sa na to, ako môžeme aktívne prispieť k budovaniu lepšieho sveta. Je to výzva, ktorá nesie na pleciach váhu histórie, no zároveň nám otvára cestu k budúcnosti založenej na súdržnosti, tolerancii a ľudskosti.

      Autor fotografií: Lukáš K.

       

    • Hlas detí je dôležitý
     • Hlas detí je dôležitý

     • To, čo často nevidíme a nevnímame, neznamená, že neexistuje. Medzi javy, ktoré sú zdanlivo ,,neviditeľné", patrí aj násilie na deťoch. Môžeme sa s ním vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať. Preto sa aj naši žiaci zapojili do projektu Bubnovačka - ,,Aby bolo deti lepšie počuť!" Podujatie má upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      20.11.2023 sme symbolicky bubnovali a pripomenuli si, že hlas detí je dôležitý.

      Ako sa žiaci cítia, mali možnosť vyjadriť na nástenkách, kde znázorňovali svoje pocity formou smajlíka. Triednické hodiny učitelia venovali aj aktivitám s touto tematikou.

      Okrem toho sa bubnovačky v našej škole zúčastnili aj zamestnanci Centra sociálnych služieb KA, ktorí odprezentovali myšlienku preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi zážitkovou formou hovoriť o témach násilia a šikany.

      Zostrih z priebehu našej bubnovačky môžete vidieť v tomto videu.


       

       

     • Zväčšenina

     • Žiaci šiesteho ročníka na hodinách VYV pracovali s mierkou a proporciami. Ich úlohou bolo zväčšiť na výkres formátu A4 výrez zo zadaného obrázka. Mali sa zamerať len na obrysové línie a následne výkres dotvoriť podľa vlastnej fantázie. 

     • Korčuliarsky výcvik 2. ročníka

     • V dňoch od 6.11. do 10.11. 2023 sa druháci zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Neistý začiatok v prvý deň sa premenil na skvelé výkony a posledný deň sa odohrávali aj hokejové zápasy. Právom si každý zaslúžil certifikát za úspešné absolvovanie korčuliarskeho výcviku.

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • u

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž.

      Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Dňa 17. októbra 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej sa zúčastnilo 37 žiakov 8. a 9. ročníka. Našu školu pôjde do okresného kola reprezentovať Terezka T. z 9. B, ktorá sa stala víťazkou školského kola. Budeme jej držať palce.

    • OZNAM pre rodičov
     • OZNAM pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      dňa 16. novembra 2023 sa v našej základnej škole pre všetkých žiakov 1. aj 2. stupňa opäť uskutoční "Deň rozvíjania finančnej gramotnosti". Z tohto dôvodu bude upravené vyučovanie nasledovne:

      • pre žiakov 1. stupňa trvá vyučovanie do 12.35 hod.
      • pre žiakov 2. stupňa trvá vyučovanie do 13:30 hod. a odpadáva 7.VH

      Krúžková činnosť prebieha podľa pokynov vedúceho KČ, činnosť ŠKD je v pôvodnom režime. 

       

    • Regionálne majstrovstvá žiakov a žiačok v šachu
     • Regionálne majstrovstvá žiakov a žiačok v šachu

     • Dňa 8.novembra 2023 sa uskutočnili v CVČ Havranské 9 Školské majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu.

      Našu školu výborne reprezentovali žiaci: Teodor Ď., 7.C, Samuel K., 9.A, Martin S., 2.A, Branislav Ch., 3.A, Viktória S., 7.C, Simona M., 8.C

      V okrese BB získal 3. miesto medzi žiakmi Teodor Ď. a medzi žiačkami získala 3. miesto Viktória S. Pre našu školu vybojovali tiež 3. miesto v kategórii družstiev.

      Všetkým žiakom ďakujeme a Teodorovi s Viktóriou želáme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice

     • Aj tento rok sa s radosťou zapájame do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Spoločne vytvoríme krabičky plné lásky, potešíme seniorov a prinesieme im radosť v predvianočnom období. Sme vďační, že máme možnosť viesť naše deti k ľudskosti, dobrovoľníctvu a k úcte k starším.

    • Spoznaj mesto v ktorom žiješ...
     • Spoznaj mesto v ktorom žiješ...

     • Dňa 24. októbra žiaci piateho ročníka opäť vyrazili na poznávaciu a pátraciu dejepisnú exkurziu po Banskej Bystrici. Nebolo to len o návšteve múzeí, ale aj po potulkách ulicami mesta, ktoré žiakom odhalili svoje zaujímavé historické zákutia.  

      Žiaci navštívili aj expozíciu múzea Matejovho domu a Thurzovho domu. Počas dňa pracovali v tímoch, vzájomne si pomáhal a učili sa riešiť problémové úlohy spojené s históriou nášho mesta. Vizitkou každého tímu bol pracovný list plný úloh a otázok a už teraz sa tešíme na projekty, ktoré si o krásach Banskej Bystrice piataci pripravia.

    • Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou
     • Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou

     • Naši deviataci sa v piatok 27. 10. stretli s redaktorkou, režisérkou, dokumentaristkou Veronikou Homolovou Tóthovou, autorkou kníh Mengeleho dievča a Mama milovala Gabčíka. Pozreli sme si jej najnovší dokumentárny film Hľadanie spomienok, ktorý nás previedol pohnutým životom pani Agi, ktorá vo veku našich štvrtákov v roku 1944 musela so svojimi rodičmi opustiť rodný dom, prišli o všetok majetok a ukrývali sa v horách. V koncentračnom tábore nenávratne stratila svojho ocka, s mamkou sa dočkali oslobodenia v koncentračnom tábore Terezín. Rozprávali sme sa o okolnostiach vzniku filmu, o tom, čo sa z učebníc ani encyklopédií nedozvieme.

    • Chceš sa dozvedieť viac o svojich učiteľoch?
     • Chceš sa dozvedieť viac o svojich učiteľoch?

     • Dávame ti možnosť prostredníctvom časopisu ÚLET. Je to veľmi jednoduché. Počas mesiaca november môžeš svoje otázky vkladať do krabice, ktorá je umiestnená pri vchode A. Nezabudni napísať, ktorému učiteľovi je otázka adresovaná. Odpovede na najzaujímavejšie otázky budú zverejnené v časopise ÚLET č. 1.

     • Preventívna prednáška "Čo hrozí našim deťom"

     • 25. októbra 2023 sme mali možnosť privítať na pôde školy PhDr. M. Mikuláša (referent mesta Banská Bystrica, oddelenie školstva a mládeže), ktorý pripravil zaujímavú prednášku týkajúcu sa drogovej prevencie. Bola určená predovšetkým rodičom žiakov našej školy.

      Rodičia sa okrem iného dozvedeli bližšie informácie o automatoch na omamné látky, ktoré doposiaľ nepodliehajú zákonom, t.j. na rozdiel od okolitých štátov nie sú na zozname zakázaných. Automaty na látky ako HHC, HHC-P a pod. sú ďaleko nebezpečnejšie a nemáme k ním bližšie informácie a ani štúdie. Pokiaľ nebudú zakázané zákonom a nebudú zaradené do „Zoznamu zakázaných látok,“ nie je možné ich akokoľvek obmedziť, pretože právne obchádzajú zákon tým, že sa predávajú ako suveníry na zberateľské účely. Automaty neoverujú vek a ani občiansky preukaz...

      To, že látky u nás nie sú zakázané, teda neznamená, že sa v účinkoch nezhodujú s niektorými látkami zaradenými na zoznam omamných a psychotropných látok, ktoré sú návykové.

      Ďakujeme za veľký záujem zo strany rodičov a prejavenú dôveru. 

    • ,,Kto má zdravie, má nádej, kto má nádej, má všetko..."
     • ,,Kto má zdravie, má nádej, kto má nádej, má všetko..."

     • Mesiac október môžeme označiť za mesiac duševného zdravia, počas ktorého sme aj my rozprúdili rozpravu o duševnom zdraví.

      Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.

      10. októbra sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Získali sme informácie o tom čo duševné zdravie je a čo robiť a na koho sa obrátiť, keď je toho na nás už priveľa. Predstavili sme si typy, ako môže každý jeden z nás prispieť ku svojej osobnej pohode. Diskutovali sme o mýtoch duševného zdravia. Okrem toho žiaci spoznali techniku 5-4-3-2-1 ktorá nám napomáha k ,,uzemneniu sa,, pri nepríjemných pocitoch a tiež 12 krokov duševného zdravia, ktoré sú dôležité pre udržanie a posilnenie duševného zdravia.

      ,,Opri sa o mňa bude ti dobre, svet bude krásny a nebo modré...

      opri sa o mňa zabudneš na to že občas býva na cestách blato"

      Pri počutí týchto slov z piesne známej kapely sme si mali môžnosť pomyslieť na to, či je niekto v našom živote práve ten, na koho sa vieme obrátiť, keď to potrebujeme...

      Maťo, Naty, Peťa, Paulínka - tieto a mnoho ďalších osôb sme uviedli ako tých, ktorí nám pomáhajú, keď sa necítime dobre.

      Vytvorili sme tak spoločné dielo v podobe plagátu s osobami, ktoré sú pre nás v našich životoch dôležité.

      Pretože... ,,Človeku je vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť..."

       


       

     • Výtvarné práce - Týždeň zdravej výživy

     • Týždeň zdravej výživy na našej škole sme podporili aj na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci 5., 6. a 7.ročníka vytvorili práce s témou ovocia, zeleniny, ale aj mliečnych výrobkov.