Novinky

    • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov
     • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 a určenia termínu zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vám oznamujeme, že zápis formou elektronickej prihlášky sa uskutoční od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021 vrátane.

      Elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Spojová 14 v BB je aktívna.

      Overovanie elektronickej prihlášky do 1. ročníka prebehne individuálnou formou vo vopred určených termínoch tak, aby boli dodržané aktuálne platné hygienické opatrenia. Termín overenia Vám bude zaslaný na Vami určený emailový kontakt.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, sa zápisu môžu zúčastniť v termíne:

                                          7. a 8. apríla 2021 v čase od 13, 30 do 17,00 hod.

                                          9. apríla 2021 v čase od 9,00 do 11,00 hod. (náhradný termín)

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodutia dočasného ministra školstva SR z 30.3.2021 bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici po veľkonočných prázdninách pokračovať naďalej v obmedzenom režime.

      Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • OZNAM

      V dňoch od 1. apríla – 6. apríla 2021  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

      Vyučovanie bude pokračovať 7. apríla 2021(streda) podľa usmernenia MŠVVaŠ.

       

       

       

     • Príchod jari

     • Žiaci 4.D sa svojimi šikovnými rúčkami pripravujú na Veľkú noc a príchod jari. Krásnymi výrobkami si vyzdobili svoje domácnosti.

     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti každý pondelok pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

    • IQ OLYMPIÁDA
     • IQ OLYMPIÁDA

     • „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Milí žiaci a vážení rodičia, je tu 10.ročník IQ olympiády.

      Záštitu nad  IQ olympiádou prevzala tento rok  pani prezidentka SR Zuzana Čaputová.

      IQ olympiáda je určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, prípadne prímy až karty osemročných gymnázií.

      Cieľ súťaže: ukázať deťom na 2.stupni ZŠ, ako logicky premýšľať.

      Heslo súťaže je: „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž nie je o meraní IQ – cieľom je ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie žiakov.

      On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

       Ak Ťa táto ponuka zaujala,  neváhaj a zaregistruj sa do 31. 03. 2021!

      Registrácia Ti zaberie maximálne 5 minút a  musí Ti ju potvrdiť rodič.

      https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Školské on-line kolo 12.4. - 18.4.2021 je možné riešiť aj mimo školyJ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodutia ministra školstva SR č. 2021/10079:3-A1810 z 19.3.2021 bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici od pondelka - 22.3.2021 - pokračovať naďalej v obmedzenom režime.

      Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti každý pondelok pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

      Rozhodnutie_MS_z_19_marca_2021.pdf

      Rozhodnutie_MS_z_8_marca_2021.pdf

       

     • Darovanie 2% z dane

     • Vážení rodičia,

      aj v roku 2021 sa môžete rozhodnúť, komu darovať dve percentá zo svojich daní. Aktuálne je možnosť podať VYHLÁSENIE s POTVRDENÍM od zamestnávateľa o zaplatení dane do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (po minulé roky mohli fyzické osoby darovať do 30. apríla).

      Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane pre našu školu, stiahnite si a vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE (na stiahnutie z web stránky školy), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi (Združenie rodičov pri základnej škole na ulici Spojovej v Banskej Bystrici). Obe tlačivá - Vyhlásenie s Potvrdením doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 30. apríla 2021 na sekretariát ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica.

      Vopred sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispejú svojimi 2% a podporia tak skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

      S úctou

      Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka školy

     • Spojovácka noc literatúry

     • Milí žiaci a žiačky, milé pani učiteľky a páni učitelia, milí rodičia, starí rodičia, jednoducho všetci milovníci knižných príbehov.

      Vítame Vás na našej marcovej akcii, ktorú sme si nazvali Spojovácka noc literatúry a bude prebiehať od 17. marca až do konca mesiaca vždy v dvoch etapách – prvá o 14.30 a druhá o 16.00. Každý deň budeme čítať jednu ukážku detskej knihy. Pre tých, ktorí nestihnú o 14.30 máme opakovanie o 16tej.

      Sme radi, ak sa pripojíte na náš čítací link, ktorý bude uvedený každý deň v rozvrhu na Edupage. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste počas celého čítania mali vypnutý zvuk (mikrofón) a kameru, aby nič nerušilo našich čítajúcich a Vás pri príbehu, ktorý na nás čaká.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti aj od 15.3.2021 pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

     • Rozcvička na každý deň

     • V rámci projektu „Viem, čo zjem“, do ktorého je škola zapojená, sme využili možnosť zúčastniť sa súťažnej aktivity „Rozcvička na každý deň“.

      Úlohou žiakov bolo zostaviť vlastnú rozcvičku a zobraziť ju na plagáte aj s krátkym opisom cvikov.

      Všetky vypracované rozcvičky si môžete pozrieť a využiť na motiváciu k pravidelnému pohybu a ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať a odreagovať popri online vyučovaní.

     • Vzdelávanie učiteľov

     • V dňoch 13. októbra 2020 a 23. - 24. októbra 2020 prebehlo ďalšie kolo vzdelávania pedagógov Základnej školy Spojová.

      Zrealizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a podporou Grantového programu Komenského inštitútu "Inováciami meníme vzdelávanie", ktorý realizuje Živica.

      Zamestnanci školy spoznali svoje najväčšie talenty prostredníctvom Gallup testu a na spoločnom vzdelávaní s pánom Jozefom Kokoškom a Líviou Pastorekovou na svojich talentoch pracovali a zveľaďovali ich. 

      Toto vzdelávanie nadväzuje na predošlé, ktoré boli venované témam Kritické myslenie a Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania sa. V jarných mesiacoch nás už čakajú ďalšie vzdelávania, ktoré prehĺbia naše pedagogické a osobnostné smerovanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od pondelka - 8.3.2021 - bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici pokračovať v obmedzenom režime nastavenom od 3.3.2021.

      Zároveň je potrebné pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, od 8.3.2021 pred nástupom do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

      Vyhlasenie_rodica_bezinfekcnost_8_3_2021.pdf

      Vyhlasenie_rodica_bezinfekcnost_8_3_2021.docx

    • STANOVISKO VEDENIA ŠKOLY
     • STANOVISKO VEDENIA ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na vzniknutú nejasnú situáciu k otváraniu škôl k 3. marcu 2021 vedenie školy, ZŠ Spojová 14, vydáva stanovisko, že škola bude postupovať  na základe Uznesenia vlády SR č.123 vyhláseného dňa 02.03.2021.

      Od 3. marca 2021 bude výchovno-vzdelávací proces prebiehať v obmedzenom režime, ako bolo uvedené v predchádzajúcom ozname.

      Mgr. Kováčová, riaditeľka školy

    • OZNAM - zmeny vo vyučovaní od 3.3.2021
     • OZNAM - zmeny vo vyučovaní od 3.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o nových opatreniach zo dňa 1.3.2021 - Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici  upravuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť v ŠKD pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska od 3.3.2021 (zaradených do kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry, policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb).

      Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:00 hodiny a vyučovanie bude prebiehať od 8:00 do 12:00 hodiny.

      Dištančné vyučovanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať od 8:00 do 12:00 (2 hodiny online + 2 hodiny dištančne).

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 4. ročníka od 12:00 - do 16:30 hodiny, v prevádzke bude naďalej školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby žiakom 1. stupňa, ktorí nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, zrušili objednané obedy cez webovú stránku školy, v opačnom prípade im bude účtovaná plná suma (1. stupeň – 1,20 za obed).


      Oznam_I.stupen.pdf

      Cestne_vyhlasenie_ZS_Spojova_3_3.docx

     • Vyhodnotenie súťaže časopisu Úlet

     • Vyhodnotenie súťaže internetového časopisu ÚLET - Krížom krážom po Slovensku

      Posledný februárový týždeň naša školská porota pozorne preštudovala súťažné práce, ktoré postúpili do finále na základe hlasovania čitateľov.

      Víťazmi sa stávajú a zároveň získavajú poukážky na nákup kníh v sieti kníhkupectva Panta Rhei, ktoré im odovzdáme v najbližšom možnom termíne.

      1.miesto  -  Krížom krážom 14

      2.miesto  -  Krížom krážom 6

      3.miesto  -  Krížom krážom 3 a Krížom krážom 13

      Naša porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu súťažnému príspevku Krížom krážom 33. Zaujal nás svojou zrozumiteľnosťou, kreativitou a hlavne samostatným vypracovaním. Kresba bude tvoriť titulnú stranu nášho druhého tohtoročného čísla.

      Srdečne blahoželáme.

      Redakcia časopisu Úlet