Novinky

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM - zmena v organizácii činnosti ŠKD 

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID-19 v ZŠ Spojová, upravuje vedenie školy organizáciu činnosti ŠKD od 17.12. 2020 nasledovne:

      • pre 1. a 2. ročník činnosť v ŠKD prebieha do 16:00 hod.
      • pre 3. a 4. ročník sa činnosť v ŠKD ruší.

      Prosíme rodičov žiakov 3. a 4. ročníka, aby si prevzali svoje dieťa, po skončení vyučovania a naobedovaní do 13:00 hod.

     • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

     • V dňoch  9. - 10.12.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády,

      kde si žiaci 3.-8. ročníka zmerali sily v rýchlosti a pohotovosti riešenia 15 matematických  úloh.

      9. decembra 2020 súťažili žiaci 3. - 5. ročníka.

      10. decembra 2020 si svoje sily zmerali žiaci 6. - 8. ročníka.

      Tretiaci a štvrtáci absolvovali súťaž prezenčne v škole. Starší žiaci súťažili online. Súťaže sa počas dvoch dní zúčastnilo 135 žiakov.

      Z nich sa 55 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Títo žiaci vyriešili správne najmenej 10 úloh a zároveň získali body za ušetrený čas riešenia.

      Aj v týchto náročných časoch vidíme, že pretrváva záujem žiakov o súťaženie a vzájomné porovnávanie si svojich schopností a zručností. Všetkým účastníkom školského kola Pytagoriády ďakujeme za účasť v súťaži.

      Gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom školského kola a postupujúcim žiakom do okresného kola budeme držať palce.

     • OZNAM

     • Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o zmene termínov školských prázdnin vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie. 

     • Predvianočné čítanie

     • Krásne vianočné sviatky...

      ... aj toto sme chceli zaželať my -starší žiaci svojim mladším kamarátom.

      Keďže stretnúť sa nemôžeme, spojili sme sa aspoň prostredníctvom počítačových obrazoviek.

      Pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov sediacich vo svojich vianočne vyzdobených triedach, sme si pripravili príbehy o Svätom Mikulášovi, o zvieratkách, ktoré sa pripravovali na Vianoce a o kamarátkach Mimi a Líze tešiacich sa na Vianoce.

      Zapriali sme si krásne sviatky a rozlúčili sme sa s prianím, že sa snáď v januári všetci stretneme v škole naživo...

      Z obrazoviek Vás všetkých pozdravujú a krásne sviatky želajú Kika zo 7.A, Dianka a Karolínka zo 7.B, Eliška zo 7.C, Emmka a Vaneska z 8.A, Sárka a Aďo z 8.B, Sofia, Kika, Ninka a Gabika z 8.D

     • Výtvarná súťaž Panel Story

     • Každoročne vyhlasuje Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene výtvarnú súťaž (pre žiakov 8. a 9. ročníkov) Panel story, tento rok s názvom  Súčasný svet – miesto pre život. Sme šťastní, že tento rok sa podarilo uspieť až dvom našim žiakom:

      2. miesto – S. Parobek, 9. A

      3. miesto – S. Niklová, 8. C

      Srdečne gratulujeme.

     • Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice?

     • Tento rok sme sa ako škola zapojili do krásneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Aj napriek neľahkému obdobiu sa triedy v priebehu dvoch týždňov zapĺňali krabicami plných lásky  a nám sa zapĺňali srdcia vďačnosťou, že dobro medzi ľuďmi ešte nevymizlo. 230 krabíc plných lásky urobí radosť tým , ktorí to vôbec nečakajú- opusteným babičkám a deduškom .

      Obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým vám- deťom, rodičom, zamestnancom školy a všetkým, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili. Už teraz sa tešíme ako sa zapojíme opäť o rok.

    • OZNAM - druhý stupeň pokračuje v dištančnej výučbe
     • OZNAM - druhý stupeň pokračuje v dištančnej výučbe

     • Vážení rodičia,

      dnes po prijatí dohody riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a zriaďovateľom, zostanú základné školy pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka. Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť vyučovací proces prezenčnou formou pre žiakov 5. - 9. ročníka  opätovne spustený.  Vrámci 1. stupňa základných škôl stúpa počet žiakov aj počet celých tried, ktoré museli zostať v karanténe. V záujme nás všetkých je, aby sa žiaci vrátili do školských lavíc čo najskôr. O ďalšom postupe ohľadom nástupu žiakov 2. stupňa do školy v januári 2021 Vás budeme informovať.

      Vedenie školy.

       

      odkaz: /https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/druhy-stupen-zakladnych-skol-pokracuje-v-distancnej-vyucbe/

      Prílohy: 

       

       

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • Na súťaži iBobor sme boli úspešní...

      Aj počas tohto obdobia dištančného vyučovania sa uskutočnila obľúbená informatická súťaž iBobor 2020, v ktorej úspešne zažiarili tri dievčatá z našej školy. Vo vysokej konkurencii obsadili vysoké umiestnenia:

      R. Hrašnová z 5. ročníka sa umiestnila na 1. mieste spolu s 1320 účastníkmi súťaže, ktorí takisto vyplnili test na 100%. Ďalšou úspešnou žiačkou je K. Ďuriančiková zo 7. ročníka, ktorá sa umiestnila na 210. – 321. mieste v súťaži. Iba 2% účastníkov v jej kategórii vyplnilo test lepšie. Poslednou spomínanou žiačkou je E. Čiefová zo 7. ročníka, ktorú predbehlo len 10% účastníkov súťaže v jej kategórii a umiestnila sa vo výsledkovej listine na 1064. – 1219. mieste.

      Všetkým účastníkom chceme v mene školy poďakovať za reprezentáciu školy v aj v tejto ťažkej situácii. Prajeme Vám veľa ďalších úspechov.