Novinky

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra nasledovne:

      • 8.30 – 10.00 hod. - žiaci 2. ročníka – až 8. ročníka
      • 9.00 – 10.30 hod. – žiaci 1. ročníka a 9. ročníka

      Vstup žiakov do budovy školy – vchodmi A a B s triednym učiteľom (žiak odovzdá TU Vyhlásenie o bezpríznakovosti a vstupuje do školy s rúškom).

      Pre žiakov 1. ročníka a 9. ročníka v sprievode triedneho učiteľa bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roka v exteriéri školy.

      V tento deň nebude v prevádzke ŠKD, taktiež nebude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.

      Tešíme sa na Vás! 

      Link: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.docx (tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj na sekretariáte školy)    • OZNAM - dôležité !
     • OZNAM - dôležité !

     • Vážení rodičia,

      MŠVVaŠ na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem prostredníctvom EDUPAGE do 25.8.2021 do 20.00 hod., má nárok na 1 balenie (v počte 25 ks). Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Od 31. 8. 2021 bude škola informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Prihlasovací formulár nájdete na EDUPAGE – po prihlásení rodičovským kontom.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

       

      Prílohy:

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      predaj čipov na stravovanie pre prvákov v školskej jedálni pre nový školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 23.8.2021 -  do 31.8.2021 v čase od 8,00 hod. - 14,00 hod. u vedúcej školskej jedálne (vstup od ŠJ zozadu). Cena čipu je 2,50 eur.

       V inom termíne je potrebné dohodnúť vyzdvihnutie na tel.čísle 048 4134717.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Voľné miesta v dennom letnom tábore

      Vážení rodičia,

      v prípade záujmu o denný letný tábor, ktorý organizuje Školský klub detí, v termíne od 23.augusta do 26. augusta 2021, je možné poslať záväznú prihlášku (príloha) mailom na adresu : skd@zsspojbb.sk

      najneskôr do 9.augusta 2021

      Poznámka: Do 15.augusta Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu všetky potrebné informácie k organizácii denného tábora.

      Zavazna_prihlaska_do_denneho_letneho_tabora.docx