Novinky

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na webovú stránku bola v sekcii Žiaci a rodičia - Život na škole / Krúžky aktualizovaná ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022 s informáciami o uplatnení vzdelávacích poukazov a postupe v prípade záujmu o zvolený krúžok na škole.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY - pre žiakov 1. stupňa

      6.30 - 7.00 vchod B

      Od 7.00 deti vstupujú do budovy nasledovne:

      • vchod A - celý 2. ročník, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
      • vchod B - celý 1. ročník, 3.C, 3.D, 4.C, 4.D

      Rozvrhnutie vchodov platí aj pri odchode zo ŠKD.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Organizácia vyučovania

      V pondelok - 6.9.2021 sa uskutoční teoretická časť OŽaZ (OČaP)

      • pre žiakov 1. stupňa končí vyučovanie o 11:40 hod.
      • pre žiakov 2. stupňa končí vyučovanie o 12:35 hod.

      V utorok - 7.9.2021 sa uskutoční praktická časť OŽaZ (OČaP)

      • pre žiakov 1. stupňa končí vyučovanie o 11:40 hod.
      • pre žiakov 7. a 9. ročníka končí vyučovanie o 12:30 hod.
      • pre žiakov 5. a 6. ročníka končí vyučovanie o 12:45 hod.

      ŠKolská jedáleň a ŠKD sú v prevádzke v štandardnom režime.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Organizácia vyučovania - piatok (3.9.2021)

      • žiaci 1. - 3. ročníka - vyučovnie končí o 11:40, následne v činnosti pokračuje ŠKD
      • žiaci 4. ročníka - vyučovanie končí o 11:40, následne v činnosti pokračuje ŠKD
      • žiaci 5. - 9. ročníka - vyučovanie končí o 11:40

      Od zajtra (3.9.2021) bude v prevádzke aj školská jedáleň, objednávanie obedov môžete uskutočniť štandardným spôsobom cez internet. Zároveň dôrazne upozorňujeme rodičov, že k vydaniu obeda je potrebný čip. 

      Činnosť v ŠKD prebieha do 17:00 hodiny.