Novinky

    • OZNAM - dôležité!
     • OZNAM - dôležité!

     • Vážení rodičia,

      na základe Vyhlášky č.270/2021, vydanej RÚVZ v Banskej Bystrici sa od 1.12.2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

      Od stredy (1.12.2021) prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu.

      Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať naďalej prezenčne v škole, zároveň bude prebiehať činnosť ŠKD a stravovanie v ŠJ ako doposiaľ.

       

      Vyhláška_RUVZ_BB_270.pdf

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

     • Na základe aktualizovaných zmien v ŠKOLSKOM SEMAFORE, vydanom MŠVVaŠ SR zo dňa 26.11.2021, sa vstup žiakov do budovy školy ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici upravuje nasledovne:

      VSTUPY ŽIAKOV DO BUDOVY ŠKOLY OD 30. 11. 2021

      VCHOD A

      5. ročník – 7.30 – 7.45

      6. ročník – 7.45 – 7.55

      VCHOD B

      1. stupeň  - 6.30 – 7.45

      9. ročník – 7.45 – 7. 55

      VCHOD C

      7. ročník – 7.30 – 7.45

      8. ročník – 7.45 – 7.55

       

     • Ľudskoprávny kvíz

     • Dňa 25.11. 2021 sa naša škola zapojila do podujatia Ľudskoprávny kvíz v online podobe, ktorý bol organizovaný v rámci podujatia HUMAN FORUM 2021. Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu Školy za demokraciu, v ktorom sú zapojení žiaci 8. ročníka našej školy. Súťažilo sa v spoločnej kategórii základných a stredných škôl. Kvíz obsahoval 4 okruhy tém, žiaci odpovedali na zadané úlohy za školu v 5-členných súťažných družstvách. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A triedy – Kristína Ď., Júlia H., Marko K., Denis S. a Matej D. Súťažili 2 základné a 4 stredné školy spolu. Naši žiaci získali opäť novú skúsenosť vo vedomostných súťažiach s partnermi zo stredných škôl. Súťažili 2 základné školy a 4 stredné školy.

     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      z organizačných dôvodov bude vyučovanie v pondelok - 22.11.2021 - upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú ako v bežnom režime)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:00. 

     • Súťaž WocaBee

     • Žiaci 2.B triedy sa zapojili do súťaže Mini WocaBee šampionát 2021. Išlo o celoslovenskú jazykovú súťaž s jednoduchou online aplikáciou Wocabee na učenie slovíčok v cudzom jazyku. Zo 65 zapojených škôl skončili na 6. mieste. Blahoželáme ku krásnemu umiestneniu:)

    • OZNAM - Dôležité !!!
     • OZNAM - Dôležité !!!

     • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      V dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19 a v záujme zabezpečenia ochrany zdravia žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy

      udeľuje riaditeľka školy v dňoch 15.11. - 16.11.2021 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Mgr. Šárka Kováčová - riaditeľka školy

      V tieto dni nebude prebiehať ani dištančná výučba ani výchovná činnosť ŠKD, taktiež nebude v prevádzke školská jedáleň. Všetkým stravníkom budú zrušené objednávky obedov na tieto dni.


      Riaditeľské_voľno_15_16_11_2021.pdf

     • Tekvicový október

     • Žiaci 8. B si pre vás pripravili krátku reportáž o októbrových akciách na našej škole. Dozviete sa o vyrezávaní tekvíc, akcii Do školy na bicykli a zbere vrchnáčikov. Viac sa dozviete vo videu ;)

    • OZNAM - dôležité !
     • OZNAM - dôležité !

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu zvýšeného počtu pozitívnych prípadov na COVID 19 u žiakov vo viacerých triedach a taktiež z organizačných dôvodov bude vyučovanie v dňoch 11.11. a 12.11. 2021 upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou - 11:40 (žiaci obedujú počas 5. VH)
      • 2. stupeň - končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou - 12:35 (žiaci obedujú počas 6. VH)

      Školský klub detí bude v prevádzke do 16:00. 

      Zároveň žiadame rodičov o odhlásenie z obedov žiakov tried, ktoré sú v karanténe a nezúčastňujú sa prezenčného vzdelávania v škole.


     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     •  

      Kategória zamestnanca: Pracovníčka v prevádzke

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vzdelanie v potravinárstve alebo odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami z RÚVZ, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: ihneď

       

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk

     • OZNAM

     • V stredu - 3.11.2021 - sa z dôvodu upraveného vyučovania vrámci opatrení súvisiacich s COVID 19 neuskutočnia hodiny evanjelického náboženstva.