Novinky

    • OZNAM - Zápis do 1. ročníka
     • OZNAM - Zápis do 1. ročníka

     • OZNAM

       pre rodičov budúcich prvákov

      Zápis do 1. ročníka v Základnej škole, Spojová 14 v Banskej Bystrici sa v súlade s VZN č.2/2016 mesta Banská Bystrica uskutoční v dvoch termínoch:

      • 16. apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod.
      • 17. apríla 2020, v čase od 9:00 do 12:00 hod.

      Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, z tohto dôvodu je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu.

      Zákonní zástupcovia jednotlivých detí budú o ďalších informáciách a pokynoch v súvislosti so zápisom do 1. ročníka vyrozumení elektronickou (mailovou) komunikáciou.

      Aj z tohto dôvodu Vám odporúčame využiť možnosť vyplnenia prihlášky elektronickou formou (na hornej lište našej webovej stránky).

      Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

      Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

      Po jej vyplnení a odoslaní je možná jej editácia (zapíšte si kód prihlášky).

       

      Ďalšou z možností je v prípade technických obmedzení na strane zákonného zástupcu vyplnenie prihlášky priamo na pracovisku Základnej školy, Spojová 14, B.B., prípadne prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky.

       

    • OZNAM
     • OZNAM


     • OZNÁMENIE

      o opatrení ministerstva školstva

        

      Riaditeľka  Základnej školy, Spojová14, Banská Bystrica oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia MŠVVaŠ SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia vírusu COVID19 bude vyučovací proces v  Základnej škole, Spojová14, Banská Bystrica


       prerušený 

       do odvolania


      • Pre školský rok 2019/2020  sa testovanie T9 ruší
      • Prihlášky na stredné školy  je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára
      • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020
      • Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl – teda ruší sa zápis do ZŠ- Spojová 14, ktorý sa mal konať 7. apríla 2020. Zápis sa uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30 apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.  Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.  Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov budúcich prvákov o predbežné vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky.
      • Škola zabezpečí podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Usmernenie_MSVVaS_SR_26_3_2020.pdf

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

     • OZNAM - ŠKD

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      poplatok za školský klub momentálne neuhrádzajte podľa harmonogramu platieb. 

      Najbližšia úhrada sa bude realizovať v deň ukončenia mimoriadnych opatrení, resp. v deň nástupu dieťaťa do ŠKD.

      Ďakujeme.

       

     • DOMÁCE VZDELÁVANIE 2. A

     •  

      Ocitli sme sa v situácii, na ktorú neboli pripravení ani učitelia a ani rodičia. Každý deň vymýšľame učebné úlohy tak, aby boli jednoduché, zrozumiteľné a žiaci ich ľahko pochopili. Zároveň, aby boli úlohy pre žiakov dostatočne motivujúce. Bojujeme s technikou, nie všetky rodiny majú rovnaké podmienky – internet, tlačiareň, IKT zručnosti a tak sa snažíme zo všetkých síl.

      Milí rodičia, ďakujem Vám za trpezlivosť, kreativitu a ochotu pri domácom vzdelávaní žiakov. Za to, že bravúrne zvládate nielen rolu učiteľa, ale aj rolu kuchárov, opatrovateľov, ošetrovateľov a stíhate ešte aj váš home office.

      Pripájam niekoľko ukážok z usilovnosti mojich druhákov z 2.A a C.

       

      Mgr. Katarína Kalmanová

     • ZŠ Spojová pomáha

     • ZŠ Spojová i dnes pomáha 

      Dobrý nápad sa stretol s ochotou našich pedagógov. 

      Naši kolegovia využili 3D tlačiareň vrámci projektu IT-akadémia a pustili sa do výroby ochranných štítov. Vyrobené pomôcky odniesli na oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta. Sme veľmi radi, že aj takouto formou sme mohli prispieť k pomoci našim zdravotníkom.

       

       

     • KORONAVÍRUS

     • Na koronu pozor daj,

      rúško radšej neskladaj.

      Korona je veľmi malá,

      vidno ju len mikroskopom...
      Napriek tomu plány mala,
       cely svet nám porúcala.

      Deti smutné doma sedia,
       o kamarátoch nič nevedia.

      Správy doma pozeráme,

      zlé čísla sa dozvedáme.

      Starkých našich nevidíme,

      lebo sa o nich tiež bojíme.

      Ďalej rýmy už nemám,

      vari skončiť už aj mám?

      Na koronu pozor daj,

      radšej ruky umývaj!

      Lekárom my ďakujeme,

      za starosť a potešenie.

       

      Laura, 5. C

    • Príhovor k žiakom
     • Príhovor k žiakom

     •  

      Milí žiaci!

      V posledných dňoch sme sa presvedčili, že scenáre filmov o rýchlo sa šíriacich nákazách nemusia byť len fikciou. Každý deň sledujeme nárast počtu chorých vo svete aj u nás. Sme súčasťou situácie, ktorú sa spočiatku váhavo a teraz už s  nasadením všetkých síl snažia riešiť  snáď všetky vlády sveta. Aj v našej krajine vyhlásený krízový stav sa dotkol každého človeka. Školy ostali prázdne, podniky, firmy, úrady pracujú v obmedzenom režime, osireli zjazdovky, kúpele, divadlá, kiná, diskotéky. Ľudia, ktorí ostali v práci – lekári a lekárnici, predavačky v potravinách, zásobovači, ľudia v nepretržitých nutných prevádzkach pracujú v sťažených podmienkach preto, aby sme my ostatní mohli dodržiavaním karantény, odporúčaní lekárov a epidemiológov, dodržiavaním hygienických pravidiel, obmedzeného vychádzania a stretávania sa pomohli zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu.

                  Odporúčania lekárov a krízový stav sa dotkol aj vás, žiakov. To, čo po prvom počutí u mnohých vyvolalo nadšenie – „škola sa zatvára!“ – však neprinieslo zvyčajnú prázdninovú radosť. Keďže musíte dodržiavať mnoho odporúčaní, nariadení a zákazov.

      Vážna situácia zabrzdila dobre rozbehnutý druhý polrok v škole. Začaté témy ostali nedokončené, úlohy nedopísané. Ak by sme teraz na polceste zastali a nepokúšali sa pracovať ďalej, aj keď v obmedzenom režime, malo by to pre nás ťažké dôsledky.

                  Ľudia však dokážu veľa. Aj žiaci, keď chcú a sú dostatočne motivovaní, dokážu zázraky.

      Chceme vás povzbudiť, milí žiaci, aby ste ani vy, tak ako mnohí ľudia na Slovensku, nehodili povinnosti bokom. Vy nemôžete zásobovať obchody potravinami a rúškami, ale na svojich miestach sa môžete postaviť zodpovedne k svojim povinnostiam a dokázať sami sebe aj svojim rodičom, že môžu byť na vás hrdí, lebo hoci ste mladí, viete, ako sa v takejto chvíli máte zachovať.

                  Myslíme osobitne na vás, milí naši deviataci, ocitli ste sa v neľahkej situácii, keď vyučovanie bolo prerušené krátko pred Testovaním9, na ktoré ste sa všetci už dlhší čas pripravovali.

      Aj vás týmto povzbudzujeme, aby ste čas, ktorý do testovania ostáva, využili.

      Učivo, ktoré potrebujete, máte prebrané. Na vás však ostáva, aby ste tento čas využili na opakovanie, riešenie dostupných testov a úloh od vašich učiteľov. Prekvapte svojím postojom, svojím konaním, dokážte, že viete byť zodpovední voči sebe, svojim rodičom i k nám učiteľom.

      Budeme vám v tom veľmi držať palce. Prihlášky na stredné školy vás čakajú v škole a v deň vášho nástupu na vyučovanie vám budú rozdané na kontrolu, podpisy a potvrdenie. Keby sa situácia vyvinula inak, budeme vás kontaktovať. Nezabudnite, že vaša príprava na Testovanie9 je zároveň prípravou na prijímacie skúšky. Veríme, že sa v tejto neľahkej situácii prejavíte správny osobný postoj a svoju prípravu nenecháte na poslednú chvíľu. Testovanie totiž zatiaľ nebolo časovo posunuté ani odvolané.

       Prajeme vám veľa síl, chuti a energie do práce!

    • USMERNENIE
     • USMERNENIE

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

     • Druháci v knižnici

     • Začiatok marca sa v 2. ročníku niesol v znamení kníh. Žiaci navštívili školskú knižnicu, kde strávili príjemné chvíle pri čítaní rozprávok. Zaujali ich Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ako aj kniha More vo fľaštičke, ktorá im ponúkla výber rozprávok od rôznych svetových autorov. Po prečítaní knihy čakajú žiakov zaujímavé aktivity s ich pani učiteľkami.

     • Marec - mesiac knihy

     • V rámci marca – Mesiaca knihy sa žiaci 6. B a 5. C triedy zúčastnili zaujímavej besedy s p. spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou a p.  Kalamárom, ktorý sa venuje písaniu aforizmov. Žiaci sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča dozvedeli, prečo si ho pripomíname práve v marci. Pripomíname si ho od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu, ktorý je s marcom spojený aj  inak. V tomto mesiaci sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. 

      Žiaci si rozšírili vedomosti o baladách a povestiach. Dozvedeli sa, kedy p. spisovateľka napísala prvú knihu a ako sa rodili v jej hlave nápady a príbehy prepletené našou históriou.

      Diskusia bola veľmi pútavá, autori svojím rozprávaním žiakov pobavili, oslovili a možno aj motivovali k vytvoreniu vlastného diela.

       

     • Naši šikovní žiaci

     • Naši šikovní žiaci

      V 5. C sa zišlo hneď niekoľko žiakov, ktorí dosahujú výborné výsledky vo viacerých športových disciplínach. Svojím talentom tešia nielen svojich rodičov, športové kluby či trénerov, ale aj našu školu. Gratulujeme k výborným výsledkom.

      Bežecké lyžovanie a zimný biatlon v triede reprezentuje Oliver, ktorý na MSR niekoľkokrát obsadil popredné miesta. Oliver nezaostáva ani v letnom biatlone, atletike, či športovom lezení. V bežeckom lyžovaní sa v roku 2019 umiestnil na 2. a dvakrát na 3. mieste. 3. miesto obhájil aj v zimnom biatlone. V letnom biatlone sa za rok 2019  podarilo Oliverovi umiestniť na MSR na 2. a 3. mieste a na MČR na krásnom 3. mieste.

      Na svoje výsledky môže byť právom hrdá aj Laura, ktorej učarovalo džudo. Svoj talent dokazuje opakovane nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Poľsko a Chorvátsko). Vo svojej kategórii sa v roku 2019 stala neohroziteľnou opakovane, za čo si zaslúži jedno veľké GRATULUJEME.

      V triede sa nájdu aj talenty v oblasti futbalu, behu (maratónu), atletiky, gymnastiky či ping-pongu.

      A že sa piataci vedia popri svojich školských povinnostiach a tréningoch aj poriadne zabaviť, svedčia fotky v albume.

    • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020
     • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020

     • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020

      Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa bolo aj na našej škole pripomenúť si vývin a premeny nášho materinského jazyka ako aj jeho rozmanitosť.

      Týždeň od 17.2. do 21. 2. sa niesol v znamení materinského jazyka. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa žiaci druhého stupňa v 5., 6. a 8. ročníku oboznamovali s históriou a etapami vzniku nášho materinského jazyka. Pracovali na svojich projektoch, ktorými spolužiakom navzájom predstavili vznik a pôvod slovenského jazyka. Celé podujatie vyvrcholilo v piatok 21. februára na hodinách slovenčiny. Žiaci našej školy sa oboznámili s históriou vzniku materinského jazyka prostredníctvom rozhlasovej relácie – pripravili žiaci 6. a 8. ročníka v spolupráci s vyučujúcou slovenského jazyka - a následne pracovali vo svojich triedach s učiteľmi slovenského jazyka.

       

      Aktivity v triedach jednotlivých ročníkov:

      • rozhlasová relácia prostredníctvom školského rozhlasu;
      • tvorba projektov a ich prezentácia na tému: materinský jazyk, svetový deň materinského jazyka, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, uzákonenie spisovnej slovenčiny;
      • tvorivá práca – poézia;
      • spev hymny, ľudových piesní a tvorba leporela;
      • nárečia na Slovensku, práca s textom – Konštantín a Metod, cyrilika, hlaholika;
      • práca s náučným textom v skupinách zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti;
      • práca s textami v bernolákovčine a štúrovčine s komentármi etnologičky;
      • reportáže o vývine materinského jazyka.

       

      Hodnotenie podujatia zúčastnenými žiakmi:

      Na mojom projekte sa mi pracovalo dobre, pretože ma bavilo získavať informácie a učiť sa o histórii našej krásnej reči. Naučila som sa veľa nového. Medzinárodný deň materinského jazyka je podľa mňa skvelá príležitosť ako odkryť jedinečné tajomstvo každého národa – jazyk. Som veľmi rada, že sú na svete ľudia, ktorí si uvedomujú potrebu poznania vlastnej histórie, či už z dôvodu vzdelávania alebo len tak pre zábavu, a ktorí vymysleli túto skvelú akciu. Pri nej si aj dospelí môžu zaspomínať na vedomosti získané na základnej škole, či na zážitky z rozprávania starej mamy alebo si spolu so svojimi deťmi sadnúť k dobrej knihe o histórii slovenského jazyka a prečítať si o štúrovcoch, bernolákovcoch... My, školáci, môžeme potom takto získané vedomosti spracovať v projekte so snahou oboznámiť ďalších Slovákov o našej nádhernej a výnimočnej slovenčine. (Kristína, 6.ročník)

      Odozvy interpretov relácie : Materinský jazyk - história

      Alex, 6.ročník: Na relácii som robil technika. Bál som sa, či všetko pôjde podľa plánu a či nás bude dobre v rozhlase počuť. Relácia bola zaujímavá a veľa som sa z nej dozvedel. Naučil som sa o všelijakých osobnostiach a aj niečo nové o Slovensku. Podľa mňa by malo byť viac podobných relácií o Slovensku, aby sme spoznali históriu a svet okolo.

      Teresa, 8.ročník: Počas relácie som bola mierne nervózna. Nesúviselo to s textom, bol to len strach, či sa všetko vydarí. Pri čítaní a počúvaní textu, ktorý čítali moji spolužiaci, som si uvedomovala, aké ťažké muselo byť presadiť si náš rodný jazyk. Aj cez všetky možné  snahy, sme však získali svoj vlastný jazyk a aj všetko, , čo sa toho týka. Ja osobne som recitovala báseň od Jána Levoslava Bella, v ktorej sa písalo, aký dar je to, že máme svoj rodný jazyk. Som rada, že som bola zapojená do tejto relácie, pretože mi to umožnilo viac spoznať môj rodný jazyk.

      Hodnotenie podujatia vedením školy:

      V našej škole sa prostredníctvom vzdelávacieho procesu napĺňajú ciele, ktoré sú vytýčené pre tento školský rok v Školskom vzdelávacom programe. Ide predovšetkým o posilňovanie silných stránok žiaka a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Napriek tomu, že do tejto aktivity sa zapojili žiaci druhého stupňa, rozhlasovou reláciou sa nám podarilo tému materinského jazyka dostať do povedomia všetkých žiakov našej školy.

      Aj touto aktivitou naši pedagógovia so svojimi žiakmi aktívne pracovali na realizácii tohto cieľa, pričom vyzdvihli vzťah k materinskému jazyku, uvedomenie si svojej príslušnosti k slovenskému národu a jeho histórii, ako aj kritické myslenie vo vzťahu ku komunikácii v bežnom živote. Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry podporili talentovaných žiakov v tvorbe projektov, ich prezentácii pred spolužiakmi, tvorivú činnosť pri tvorbe literárnych ukážok. Projekt hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sú výstupy z Medzinárodného  dňa materinského jazyka v našej škole prístupné všetkým žiakom aj formou prezentácie na chodbách školy.

      Viac na: https://zsspojova.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNTIzMiZzdWJwYWdlPTI%3D

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že od dnešného dňa, t. j. 12. marca 2020 od 6:00 hod. platí na celom území SR mimoriadna situácia, prijalo vedenie mesta rozhodnutie. Od zajtrajšieho dňa, piatka, 13. marca 2020 zatvára základné školy a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a tiež Mestské detské jasle. Mesto Banská Bystrica zatvára svoje školy, škôlky a jasle na päť dní. Ďalej bude postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu SR.

      STANOVISKO_MESTA_12_03_2020.pdf

      ​​​​​​​

      Pre rodičov žiakov, ktorí si budú podávať žiadosť na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne je postup uvedený po klinkutí na link:

      https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c

    • UPOZORNENIE
     • UPOZORNENIE

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na základe prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a informácií zo zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrica k aktuálnej situácii vydáva Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici usmernenie pre zákonných zástupcov žiakov školy a zamestnancov v tomto znení:

      - rušia sa všetky mimovyučovacie aktivity

      - rušia sa všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia

      - ruší sa krúžková činnosť

      - ruší sa vstup do telocviční pre všetkých nájomcov

      Všetky tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť okamžite až do odvolania.

      ČInnosť ŠKD priebieha v plnom režime bez zmien.

      Podrobnejšie informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrici nájdete na linku:

      https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/usmernenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-k-aktualnej-situacii-s-koronavirusom

     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžiarsky kurz 2020

      V dňoch 17. – 21. februára 2020  žiaci 7.ročníka absolvovali výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz. Na svahoch  lyžiarskeho strediska Ski Tále a na bežeckých tratiach sa začiatočníci aj pokročilí zdokonaľovali vo svojich lyžiarskych a snowbordových schopnostiach.  

      Veríme, že kurz zlepšil nielen lyžiarske schopnosti, ale stmelil kolektív a priniesol nové nezabudnuteľné zážitky.

      Účastníci lyžiarskeho kurzu

     • Jazykový oriešok

     • Dňa 4.3. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili kvízu Jazykový oriešok, ktorý organizovala Štátna vedecká knižnica v rámci Týždňa jazykov. Naši žiaci preukázali bohaté vedomosti z oblasti cudzokrajných reálií a zábavnou formou získali aj nové poznatky.