Novinky

    • STANOVISKO VEDENIA ŠKOLY
     • STANOVISKO VEDENIA ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na vzniknutú nejasnú situáciu k otváraniu škôl k 3. marcu 2021 vedenie školy, ZŠ Spojová 14, vydáva stanovisko, že škola bude postupovať  na základe Uznesenia vlády SR č.123 vyhláseného dňa 02.03.2021.

      Od 3. marca 2021 bude výchovno-vzdelávací proces prebiehať v obmedzenom režime, ako bolo uvedené v predchádzajúcom ozname.

      Mgr. Kováčová, riaditeľka školy

    • OZNAM - zmeny vo vyučovaní od 3.3.2021
     • OZNAM - zmeny vo vyučovaní od 3.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o nových opatreniach zo dňa 1.3.2021 - Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici  upravuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť v ŠKD pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska od 3.3.2021 (zaradených do kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry, policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb).

      Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:00 hodiny a vyučovanie bude prebiehať od 8:00 do 12:00 hodiny.

      Dištančné vyučovanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať od 8:00 do 12:00 (2 hodiny online + 2 hodiny dištančne).

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 4. ročníka od 12:00 - do 16:30 hodiny, v prevádzke bude naďalej školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby žiakom 1. stupňa, ktorí nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, zrušili objednané obedy cez webovú stránku školy, v opačnom prípade im bude účtovaná plná suma (1. stupeň – 1,20 za obed).


      Oznam_I.stupen.pdf

      Cestne_vyhlasenie_ZS_Spojova_3_3.docx

     • Vyhodnotenie súťaže časopisu Úlet

     • Vyhodnotenie súťaže internetového časopisu ÚLET - Krížom krážom po Slovensku

      Posledný februárový týždeň naša školská porota pozorne preštudovala súťažné práce, ktoré postúpili do finále na základe hlasovania čitateľov.

      Víťazmi sa stávajú a zároveň získavajú poukážky na nákup kníh v sieti kníhkupectva Panta Rhei, ktoré im odovzdáme v najbližšom možnom termíne.

      1.miesto  -  Krížom krážom 14

      2.miesto  -  Krížom krážom 6

      3.miesto  -  Krížom krážom 3 a Krížom krážom 13

      Naša porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu súťažnému príspevku Krížom krážom 33. Zaujal nás svojou zrozumiteľnosťou, kreativitou a hlavne samostatným vypracovaním. Kresba bude tvoriť titulnú stranu nášho druhého tohtoročného čísla.

      Srdečne blahoželáme.

      Redakcia časopisu Úlet

    • OZNAM pre rodičov žiakov 1. stupňa
     • OZNAM pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že pri nástupe žiakov 1. stupňa v pondelok ráno musí žiak odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, pričom bude prebiehať ranný filter.

      Opatrenie je v platnosti v súlade s uznesením Vlády SR a vyhláškou ÚVZ  - povinnosť preukázaním sa výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

      Zákonní zástupcovia môžu na testovanie využiť zriadených 20 MOM v meste Banská Bystrica, kde prebieha bezplatné testovanie antigénovými testami počas celého týždňa (vo väčšine na základe objednávkového systému).

      Linky: 

      https://korona.zzz.sk/

      https://www.health.gov.sk/?ag-mom

      Čestné_vzhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.docx

    • OZNAM pre zákonných zástupcov budúcich prvákov
     • OZNAM pre zákonných zástupcov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      od dnešného dňa môžete svojho predškoláka zapísať prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY do

      prvého ročníka našej školy.

      Všetky aktuálne informácie nájdete v sekcii Zápis do 1. ročníka na webovej stránke školy.

     • Okresné kolá dejepisnej a geografickej olympiády

     • Mesiac február sa niesol v znamení okresných kôl dejepisnej a geografickej olympiády. Sme veľmi radi, že žiaci si aj v týchto náročných časoch našli čas a energiu pustiť sa do niečoho, čo im rozšíri ich obzory a prinesie nové skúsenosti.

      V oboch olympiádach sa súťažilo online a vyhrával nie len ten, kto mal najsprávnejšie odpovede, ale spravil ich aj v čo najkratšom čase.

      Zo žiakov našej školy boli najlepšími riešiteľmi Kristína Ďuriančíková, ktorá nesklamala a získala 1. miesto a postup na krajské kolo v dejepisnej olympiáde a 2. miesto a postup na krajské kolo v geografickej olympiáde.

      Medzi deviatakmi získal najlepšie umiestnenie Tomáš Turčan, ktorý postupuje na krajské kolo dejepisnej olympiády z 1. miesta. Na geografickej olympiáde skončil na 4. mieste a postup na krajské kolo ho minul o vlások.

      Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za ich aktivitu.

      Postupujúcim žiakom budeme držať palce na krajských kolách.

    • Matematická olympiáda - OK
     • Matematická olympiáda - OK

     • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády v  kategóriách Z5 a Z9

      Dňa 27.01.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády tento rok trochu netradične, dištančnou formou. Všetci žiaci, ktorí úspešne vyriešili domáce kolo Matematickej olympiády, postúpili do okresného kola a stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola MO.

       

      V kategórii Z5 úlohy okresného kola MO úspešne vyriešili :

      Simona Melicherčíková (1.-7.miesto), Daniel Malachovský (8.-12. miesto)

      Svojimi výkonmi nás potešili aj úspešní riešitelia: Šimon Kubaška a Laura Bírešová

       

      Za úspešné vyriešenie úloh okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z9 vyslovujeme pochvalu:

      Tomášovi  Turčanovi, ktorý obsadil 8.-10. miesto a Patrikovi Príčovi, ktorý sa umiestnil na 11.-12.mieste

      Obaja žiaci našu školu počas svojho štúdia úspešne reprezentujú v okresných kolách matematických súťaží.

       

      Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Hlasovanie čitateľov internetového časopisu Úlet
     • Hlasovanie čitateľov internetového časopisu Úlet

     • Vyhodnotenie hlasovania čitateľov internetového časopisu Úlet

        Na základe hlasovania našich čitateľov, v súťaži Krížom krážom po Slovensku, do záverečného kola postúpili tieto príspevky.

      Krížom krážom  1, Krížom krážom  3, Krížom krážom  6, Krížom krážom  7, Krížom krážom 13, Krížom krážom 14, Krížom krážom 16, Krížom krážom 19, Krížom krážom 32, Krížom krážom 35

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce aj vo finále. O umiestneniach na prvých troch miestach bude rozhodovať desaťčlenná porota, ktorú tvoria pani učiteľky a páni učitelia z 1. - 2.stupňa aj ŠKD.

      Výsledky zverejníme na stránke školy.

      Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali.

                                Redakcia časopisu Úlet

     • Otázky a odpovede k zápisu do prvého ročníka

     • Vážení rodičia predškolákov,

      nezadržateľne sa blíži termín zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. O jeho forme Vás budeme informovať prostredníctvom našej web stránky, ako aj na sociálnych sieťach. Podľa nariadenia mesta, predbežný termín je 6. - 9. apríla 2021 (https://cdn.banskabystrica.sk/2021/02/VZN-%C4%8D.-3-2021.pdf)

      Ak máte otázky ohľadom zápisu Vášho predškoláka, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu

      spojovazapis@gmail.com  

      Odpovede na Vaše otázky zverejníme priebežne na stránke školy.      Taktiež pre Vás pripravujeme webinár k zápisu. Prihlasovanie zverejníme čoskoro.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM
     • DÔLEŽITÝ OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe výsledku rokovania krízového štábu Mesta BB Vám oznamujeme, že RÚVZ Banská Bystrica po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie neplánuje rozhodnúť o prerušení vyučovania v školách. Z uvedeného dôvodu ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude po jarných prázdninách od 22. februára 2021 pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. stupňa a činnosti ŠKD v zmysle stanovených podmienok (platných od 8.2.2021):

      • v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude povinný negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starší ako 3 mesiace
      • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi (bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy), pričom bude prebiehať ranný filter.
      • organizačné zabezpečenie podmienok vyučovania žiakov, činnosti ŠKD a školského stravovania zostáva v platnosti z 8.2.2021 

      Zákonní zástupcovia môžu na testovanie využiť zriadených 20 MOM v meste Banská Bystrica, kde prebieha bezplatné testovanie antigénovými testami počas celého týždňa (vo väčšine na základe objednávkového systému).

      Linky: 

      https://korona.zzz.sk/

      https://www.health.gov.sk/?ag-mom

      Čestné_vzhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.docx

    • OZNAM
     • OZNAM

     • JARNÉ PRÁZDNINY

      Jarné prázdniny sa uskutočnia v pôvodnom termíne

      od 15. februára - do 19. februára 2021.

      O začiatku vyučovania po jarných prázdninách a podmienkach nástupu pre žiakov a rodičov na prezenčné vyučovanie vás budeme informovať po usmernení MŠVVaŠ SR podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a vyhlásenia primátora mesta BB zo 6.2.2021 od 8.2.2021 ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť v ŠKD za stanovených podmienok:

      • v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude povinný negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starší ako 3 mesiace
      • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi (bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy), pričom bude prebiehať ranný filter.

      Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:00 hodiny a vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, o ktorom budú rodičov informovať triedni učitelia (žiak je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné).

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 4. ročníka - do 16:30 hodiny, v prevádzke bude aj školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby pre žiakov 1. stupňa, ktorí nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, objednali obedy štandardným spôsobom cez webovú stránku školy.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

      Mesto Banská Bystrica umožňuje testovanie v zriadenom MOM odbernom mieste aj v ZŠ, Spojová 14, od 6.2. do 7.2.2021 v čase od 8:00 do 20.00. Prihlasovanie je možné cez web stránku mesta Banská Bystrica.

       

      Čestné_vzhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.docx

     • Najorginálnejší snehuliak

     • V rámci dištančnej úlohy z pracovného vyučovania žiaci 3.C triedy postavili krásnych a orginálnych snehuliakov. Pri ich stavaní zažili naozaj veľa zábavy. Fotky sú už len krásnou spomienkou na ne.

      V rámci dištančnej úlohy z pracovného vyučovania žiaci 3.C triedy postavili krásnych a orginálnych snehuliakov. Pri ich stavaní zažili naozaj veľa zábavy. Fotky sú už len krásnou spomienkou na ne. 

     • Nové číslo ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


     • Milí naši čitatelia,

      aj v tomto roku sa môžete začítať do vášho internetového časopisu Úlet. Naše prvé číslo je zaujímavé tým, že máte možnosť rozhodnúť o víťazovi súťaže Krížom krážom po Slovensku.

      Súťaže sa zúčastnilo vyše 80 žiakov. Na stránkach časopisu sme zverejnili 36 príspevkov, ktoré zaujali našu redakciu. Teraz je už len na vás, ktorému úryvku, obrázku, kresbe... pridelíte svoj hlas. Bližšie informácie sa dozviete v Úvodníku. Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí nám pomohli.

       Prajeme vám príjemne strávené chvíle s vaším časopisom.

              Redakcia časopisu Úlet

      Časopis_ÚLET_1_2021.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 14.1.2021 sa žiaci od pondelka 18.1.2021 zatiaľ do škôl nevrátia a naďalej platí rozhodnutie ministra školstva o prerušení školského vyučovania.  Všetci žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      O ďalších postupoch vás budeme informovať na webovej stránke školy.

    • OZNAM
     • OZNAM


     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 5.1.2021 sa pokračuje vo vyučovaní vo všetkých ročníkoch (aj 1. stupeň) dištančným vzdelávaním.

      V prípade priaznivého vývoja situácie budú žiaci 1. stupňa od 18.1.2021 pokračovať v prezenčnom vzdelávaní, žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní do 22.1.2021. V dňoch 22.1. – 24.1.2021 je plánované testovanie žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy v priestoroch budovy školy, kde bude zriadené MOM podľa vopred pripraveného harmonogramu, o ktorom vás budeme informovať. Od 25.1.2021 budú žiaci 2. stupňa s negatívnym výsledkom pokračovať v prezenčnom vzdelávaní.

      O všetkých opatreniach, spôsobe vzdelávania na základe vývoja aktuálnej situácie a rozhodnutiach MŠVVaŠ SR vás budeme informovať na webovej stránke školy.

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_5_1_2021.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM - zmena v organizácii činnosti ŠKD 

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID-19 v ZŠ Spojová, upravuje vedenie školy organizáciu činnosti ŠKD od 17.12. 2020 nasledovne:

      • pre 1. a 2. ročník činnosť v ŠKD prebieha do 16:00 hod.
      • pre 3. a 4. ročník sa činnosť v ŠKD ruší.

      Prosíme rodičov žiakov 3. a 4. ročníka, aby si prevzali svoje dieťa, po skončení vyučovania a naobedovaní do 13:00 hod.