Novinky

    • ETICKÝ KÓDEX MODERNÉHO ŽIAKA
     • ETICKÝ KÓDEX MODERNÉHO ŽIAKA

     • Motto : Chránim ostatných a tým aj seba

       

      Tolerancia a ohľaduplnosť, rovnako tak solidarita a zodpovednosť, sú sociálne zručnosti, ktorých aktivizácia plne prebieha v tomto období, a že úspešne, dokazujú to aj práce našich žiakov, ktorí svoje etické zručnosti teraz plne uplatňujú v praxi. Tieto hodnoty, ktoré etická výchova vštepuje žiakom počas školského roka v spolupráci s rodičmi, sa teraz ukázali ako nevyhnutnosť, ktorá nám všetkým spoločne umožní preklenúť sa cez toto obdobie Corona krízy.

      Ako prežívajú a vnímajú toto obdobie práve oni – žiaci? Básničky ktoré vytvorili mladší žiaci, nám poodhaľujú ich svet. Starší žiaci zas preukázali svoje manuálne zručnosti a ušili si svoje jedinečné a originálne rúška. A že všetci sú kreatívni a zruční, presvedčte sa sami.


      Mgr. Blahová


      RÚŠKO


      Na Slovensko prišiel nepozvaný hosť,

      Korona nás trápi, prežívame zlosť.

      Zavretí doma, každý sám, 

      hygienu prísnu držať mám.

      Umy si ruky, zakry tvár!

      na nikoho nekašli ani nekýchaj!

      Rúško nás chráni, tak ho nos!

      Urob z neho doplnok a buď BOSS!!!!!


      Tomáš Lörinc

      Foto: Bohušová

      Rúško 

      Tváre ukryli sme pod rúška,

      spoznať niekoho je riadna fuška.

      Biele,čierne,farebné,

      niektoré sú veru moderné.

      Už je z toho doplnok módny,

      do obchodu aj do práce vhodný.

      Ale hlavne chráni zdravie naše,

      chráňte teda aj to vaše!

       

      Alexandra Rumanovská

      Foto: Spišiaková

       

      Rúško

      Dnes už každý nosí rúško nie je to nič zvláštne,

      zakrýva však úsmevy a aj ľudské vášne.

      Včera keď som na prechádzku so psom išla,

      Nešlo mi to do hlavy , no potom som  na to prišla .

      Ako sa tí ľudkovia usmievali i za denného svetla.

      Ich oči tie mi ich emócie prezrádzali ,

      cítila som ako sa na mňa cez rúška pekne usmievali.

      A tak som sa usmievala cez rúško na nich aj ja ,

      tak ako to robia teraz všetci a nikomu to neprekáža.

       

      Nella Švantnerová

      Foto: Čatovičová

      RÚŠKO

      Je to veru fuška

      Stále nosiť rúška

       

      Ja čo nosím okuliare

      Nevidím na polku tváre

       

      a v tom rúšku je mi teplo

      Zažívam v ňom strašné peklo

       

      Ale rúško chráni nás

      Tak ho nosím zas a zas

       

      Mamina ho potom varí

      Vriaca voda robí čary

       

      Fekete

      Foto: Mikuštiaková

      RÚŠKO

      Svojím rúškom chránim Teba,

      Ty ho nos tiež – je to treba!

      Tak sa chráňme navzájom,

      pred tým hrozným strašiakom.

       

      Húska

      Foto: Svetkovská

      Koronavírus

      Nastali nám nové časy,

      na nový vírus zvykáme si.

       

      Vírus sa volá Korona,

      lebo nastala veľká pohroma.

       

      Do školy by sme radi chodili,

      ale nám ju zatvorili.

       

      Máme online vyučovanie,

      ale máme čas aj na hranie.

       

      Rúška nosiť musíme,

      seba i druhých tak chránime.

       

      Do spoločnosti chodiť nemáme,

      Korone vírusu šancu nedáme.

       

      S disciplínou vydržíme

      a vírus tak porazíme.

       

      Karolína Kupcová

       

      Foto: Iľašová

     • OZNAM - Kultúrne poukazy 2020

     • OZNAM pre rodičov a žiakov

      Vážení rodičia, žiaci, informujeme Vás o zmene distribúcie kultúrnych poukazov 2020, ktorá sa uskutoční do 11.9.2020 (úprava z Ministerstva kultúry SR).

      Platnosť kultúrnych poukazov je do 12.11.2020.

    • OZNAM - Zápis do 1. ročníka
     • OZNAM - Zápis do 1. ročníka

     • OZNAM

       pre rodičov budúcich prvákov

      Zápis do 1. ročníka v Základnej škole, Spojová 14 v Banskej Bystrici sa v súlade s VZN č.2/2016 mesta Banská Bystrica uskutoční v dvoch termínoch:

      • 16. apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod.
      • 17. apríla 2020, v čase od 9:00 do 12:00 hod.

      Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, z tohto dôvodu je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu.

      Zákonní zástupcovia jednotlivých detí budú o ďalších informáciách a pokynoch v súvislosti so zápisom do 1. ročníka vyrozumení elektronickou (mailovou) komunikáciou.

      Aj z tohto dôvodu Vám odporúčame využiť možnosť vyplnenia prihlášky elektronickou formou (na hornej lište našej webovej stránky).

      Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

      Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

      Po jej vyplnení a odoslaní je možná jej editácia (zapíšte si kód prihlášky).

       

      Ďalšou z možností je v prípade technických obmedzení na strane zákonného zástupcu vyplnenie prihlášky priamo na pracovisku Základnej školy, Spojová 14, B.B., prípadne prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky.

       

     • Časopis - ÚLET č.2

     • Nové číslo školského časopisu - ÚLET č.2:

      POĎAKOVANIE

      Posielame jedno veľké ĎAKUJEM všetkým našim žiakom a kolegom, ktorí reagovali na našu prosbu a podali nám pomocnú ruku pri tvorbe internetového časopisu Úlet.Nech sa Vám dobre číta. 

      Redakcia časopisu 

      Časopis_ÚLET_2020.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM


     • OZNÁMENIE

      o opatrení ministerstva školstva

        

      Riaditeľka  Základnej školy, Spojová14, Banská Bystrica oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia MŠVVaŠ SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia vírusu COVID19 bude vyučovací proces v  Základnej škole, Spojová14, Banská Bystrica


       prerušený 

       do odvolania


      • Pre školský rok 2019/2020  sa testovanie T9 ruší
      • Prihlášky na stredné školy  je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára
      • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020
      • Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl – teda ruší sa zápis do ZŠ- Spojová 14, ktorý sa mal konať 7. apríla 2020. Zápis sa uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30 apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.  Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.  Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov budúcich prvákov o predbežné vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky.
      • Škola zabezpečí podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Usmernenie_MSVVaS_SR_26_3_2020.pdf

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

     • OZNAM - ŠKD

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      poplatok za školský klub momentálne neuhrádzajte podľa harmonogramu platieb. 

      Najbližšia úhrada sa bude realizovať v deň ukončenia mimoriadnych opatrení, resp. v deň nástupu dieťaťa do ŠKD.

      Ďakujeme.

       

     • Veľkonočný pozdrav od 2. C

     • K novej jari veľa sily,
      by ste v zdraví dlho žili,
      Na Veľkú noc všetkého dosť,
      radosť, pohodu, spokojnosť.

      To Vám všetkým prajú žiaci 2.C triedy s pani učiteľkou
      A takto sa doma pripravujeme na Veľkú noc.

     • DOMÁCE VZDELÁVANIE 2. A

     •  

      Ocitli sme sa v situácii, na ktorú neboli pripravení ani učitelia a ani rodičia. Každý deň vymýšľame učebné úlohy tak, aby boli jednoduché, zrozumiteľné a žiaci ich ľahko pochopili. Zároveň, aby boli úlohy pre žiakov dostatočne motivujúce. Bojujeme s technikou, nie všetky rodiny majú rovnaké podmienky – internet, tlačiareň, IKT zručnosti a tak sa snažíme zo všetkých síl.

      Milí rodičia, ďakujem Vám za trpezlivosť, kreativitu a ochotu pri domácom vzdelávaní žiakov. Za to, že bravúrne zvládate nielen rolu učiteľa, ale aj rolu kuchárov, opatrovateľov, ošetrovateľov a stíhate ešte aj váš home office.

      Pripájam niekoľko ukážok z usilovnosti mojich druhákov z 2.A a C.

       

      Mgr. Katarína Kalmanová

     • ZŠ Spojová pomáha

     • ZŠ Spojová i dnes pomáha 

      Dobrý nápad sa stretol s ochotou našich pedagógov. 

      Naši kolegovia využili 3D tlačiareň vrámci projektu IT-akadémia a pustili sa do výroby ochranných štítov. Vyrobené pomôcky odniesli na oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta. Sme veľmi radi, že aj takouto formou sme mohli prispieť k pomoci našim zdravotníkom.

       

       

     • KORONAVÍRUS

     • Na koronu pozor daj,

      rúško radšej neskladaj.

      Korona je veľmi malá,

      vidno ju len mikroskopom...
      Napriek tomu plány mala,
       cely svet nám porúcala.

      Deti smutné doma sedia,
       o kamarátoch nič nevedia.

      Správy doma pozeráme,

      zlé čísla sa dozvedáme.

      Starkých našich nevidíme,

      lebo sa o nich tiež bojíme.

      Ďalej rýmy už nemám,

      vari skončiť už aj mám?

      Na koronu pozor daj,

      radšej ruky umývaj!

      Lekárom my ďakujeme,

      za starosť a potešenie.

       

      Laura, 5. C

    • Príhovor k žiakom
     • Príhovor k žiakom

     •  

      Milí žiaci!

      V posledných dňoch sme sa presvedčili, že scenáre filmov o rýchlo sa šíriacich nákazách nemusia byť len fikciou. Každý deň sledujeme nárast počtu chorých vo svete aj u nás. Sme súčasťou situácie, ktorú sa spočiatku váhavo a teraz už s  nasadením všetkých síl snažia riešiť  snáď všetky vlády sveta. Aj v našej krajine vyhlásený krízový stav sa dotkol každého človeka. Školy ostali prázdne, podniky, firmy, úrady pracujú v obmedzenom režime, osireli zjazdovky, kúpele, divadlá, kiná, diskotéky. Ľudia, ktorí ostali v práci – lekári a lekárnici, predavačky v potravinách, zásobovači, ľudia v nepretržitých nutných prevádzkach pracujú v sťažených podmienkach preto, aby sme my ostatní mohli dodržiavaním karantény, odporúčaní lekárov a epidemiológov, dodržiavaním hygienických pravidiel, obmedzeného vychádzania a stretávania sa pomohli zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu.

                  Odporúčania lekárov a krízový stav sa dotkol aj vás, žiakov. To, čo po prvom počutí u mnohých vyvolalo nadšenie – „škola sa zatvára!“ – však neprinieslo zvyčajnú prázdninovú radosť. Keďže musíte dodržiavať mnoho odporúčaní, nariadení a zákazov.

      Vážna situácia zabrzdila dobre rozbehnutý druhý polrok v škole. Začaté témy ostali nedokončené, úlohy nedopísané. Ak by sme teraz na polceste zastali a nepokúšali sa pracovať ďalej, aj keď v obmedzenom režime, malo by to pre nás ťažké dôsledky.

                  Ľudia však dokážu veľa. Aj žiaci, keď chcú a sú dostatočne motivovaní, dokážu zázraky.

      Chceme vás povzbudiť, milí žiaci, aby ste ani vy, tak ako mnohí ľudia na Slovensku, nehodili povinnosti bokom. Vy nemôžete zásobovať obchody potravinami a rúškami, ale na svojich miestach sa môžete postaviť zodpovedne k svojim povinnostiam a dokázať sami sebe aj svojim rodičom, že môžu byť na vás hrdí, lebo hoci ste mladí, viete, ako sa v takejto chvíli máte zachovať.

                  Myslíme osobitne na vás, milí naši deviataci, ocitli ste sa v neľahkej situácii, keď vyučovanie bolo prerušené krátko pred Testovaním9, na ktoré ste sa všetci už dlhší čas pripravovali.

      Aj vás týmto povzbudzujeme, aby ste čas, ktorý do testovania ostáva, využili.

      Učivo, ktoré potrebujete, máte prebrané. Na vás však ostáva, aby ste tento čas využili na opakovanie, riešenie dostupných testov a úloh od vašich učiteľov. Prekvapte svojím postojom, svojím konaním, dokážte, že viete byť zodpovední voči sebe, svojim rodičom i k nám učiteľom.

      Budeme vám v tom veľmi držať palce. Prihlášky na stredné školy vás čakajú v škole a v deň vášho nástupu na vyučovanie vám budú rozdané na kontrolu, podpisy a potvrdenie. Keby sa situácia vyvinula inak, budeme vás kontaktovať. Nezabudnite, že vaša príprava na Testovanie9 je zároveň prípravou na prijímacie skúšky. Veríme, že sa v tejto neľahkej situácii prejavíte správny osobný postoj a svoju prípravu nenecháte na poslednú chvíľu. Testovanie totiž zatiaľ nebolo časovo posunuté ani odvolané.

       Prajeme vám veľa síl, chuti a energie do práce!

    • USMERNENIE
     • USMERNENIE

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

     • Druháci v knižnici

     • Začiatok marca sa v 2. ročníku niesol v znamení kníh. Žiaci navštívili školskú knižnicu, kde strávili príjemné chvíle pri čítaní rozprávok. Zaujali ich Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ako aj kniha More vo fľaštičke, ktorá im ponúkla výber rozprávok od rôznych svetových autorov. Po prečítaní knihy čakajú žiakov zaujímavé aktivity s ich pani učiteľkami.

     • Marec - mesiac knihy

     • V rámci marca – Mesiaca knihy sa žiaci 6. B a 5. C triedy zúčastnili zaujímavej besedy s p. spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou a p.  Kalamárom, ktorý sa venuje písaniu aforizmov. Žiaci sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča dozvedeli, prečo si ho pripomíname práve v marci. Pripomíname si ho od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu, ktorý je s marcom spojený aj  inak. V tomto mesiaci sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. 

      Žiaci si rozšírili vedomosti o baladách a povestiach. Dozvedeli sa, kedy p. spisovateľka napísala prvú knihu a ako sa rodili v jej hlave nápady a príbehy prepletené našou históriou.

      Diskusia bola veľmi pútavá, autori svojím rozprávaním žiakov pobavili, oslovili a možno aj motivovali k vytvoreniu vlastného diela.