Novinky

     • Basketbal žiakov - okresné kolo

     • Dňa 12. a 13.11.2019 naši žiaci bojovali na OK  v basketbale žiakov. Chlapci boli v minimálnom počte, ale dokázali svojou bojovnosťou vybojovať postup na krajské kolo, ktoré bude vo Zvolene. Chlapcom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy a disciplinovanosť pri hre.

      Zdenka Kubaská.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo /kategória C/

     • Dňa 29.októbra 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré zorganizovala PK SJL. Z celkového počtu 134 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka sa v školskom kole zúčastnilo 25  žiakov. 

      Do obvodného kola postupuje víťaz školského kola – Lukáš Kurray z 9.B.

     • Kultúra hispánskych krajín

     •  

      Dňa  22.11.2019 sa naši španielčinári zo 7. AB zúčastnili na prednáške o kultúre, gastronómii, histórii a zvykoch  hispánskych krajín v Štátnej vedeckej knižnici. Úspešne absolvovali kvíz a získali zaujímavé ceny. Ďakujem žiakom za vzorné správanie. Darina Bornay

     • Jesenné dekorácie so starými rodičmi

     • Žiaci 2. C triedy spolu s pani učiteľkou pozvali starých rodičov do školy na akciu „jesenné dekorácie“. Starí rodičia spolu so svojimi vnúčatami vyrábali jesenné venčeky a svietniky. Práca im išla od ruky, o čom svedčia krásne výrobky. Staré mamy napiekli pre deti dobroty. Akcia sa páčila nielen deťom, ale aj starým rodičom.

     • Detská lesnícka univerzita – 22.11.2019

     • V piatok, 22.11.2019, naši žiaci absolvovali exkurziu spojenú s ďalšími dvoma  prednáškami projektu DELESUN v budove Technickej univerzity vo Zvolene.Program bol opäť veľmi bohatý. Prednášku  na tému „Môže počítačová hra vyveštiť budúcnosť lesa?“ a „Drevo – tradičný materiál“ vystriedala návšteva virtuálnej jaskyne a možnosť preveriť svoje zručnosti v ovládaní trenažéra harvestora.Že sa exkurzia vydarila, o tom svedčia šťastné úsmevy žiakov na fotkách.

    • Vyhodnotenie súťaže iBobor
     • Vyhodnotenie súťaže iBobor

     • Od 11. do 15. novembra sa žiaci tretieho až deviateho ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa zapojilo 213 detí. V kategórií Drobec (3. ročník) sme mali 25 úspešných riešiteľov, 11 z nich dosiahlo plný počet bodov. V kategórií Bobrík (4. a 5. ročník) súťaž úspešne vyriešilo 51 žiakov, z nich jedna žiačka dosiahla plný počet. V kategórií Benjamín (6. a 7. ročník) sme mali 10 úspešných riešiteľov a v kategórií Kadet (8. a 9 ročník) 6. Podrobné výsledky spolu s uvedení mien a počtu bodov si súťažiaci môžu prečítať v zozname na dverách kabinetu informatiky.

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.
       

      Od 11. do 15. novembra sa žiaci tretieho až deviateho ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa zapojilo 213 detí. V kategórií Drobec (3. ročník) sme mali 25 úspešných riešiteľov, 11 z nich dosiahlo plný počet bodov. V kategórií Bobrík (4. a 5. ročník) súťaž úspešne vyriešilo 51 žiakov, z nich jedna žiačka dosiahla plný počet. V kategórií Benjamín (6. a 7. ročník) sme mali 10 úspešných riešiteľov a v kategórií Kadet (8. a 9 ročník) 6. Podrobné výsledky spolu s uvedení mien a počtu bodov si súťažiaci môžu prečítať v zozname na dverách kabinetu informatiky.

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

       

    • POZVÁNKA - NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • POZVÁNKA - NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • V pondelok - 25.11.2019 sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý bude prebiehať do 11:40 hodiny.

      Všetkých zúčastnených prosíme, aby do tried vstupovali pred začiatkom vyučovacej hodiny podľa zvonenia.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Žiaci a pedagógovia ZŠ Spojová

     • BAVME DETI ŠPORTOM

     • Dňa 14.11.2019 sa v športovej hale Strednej športovej školy v B. Bystrici uskutočnili atletické preteky žiakov 1. stupňa základných škôl v Banskobystrickom kraji. Našu školu reprezentovali žiaci 3. ročníka a to: Peťka Mandzáková, Miška Šintajová, Sofi Skládalová, Riško Obrtanec, Miško Ziman a Leuško Schmidtmayer. V konkurencii 23 škôl obsadili naši žiaci 9. miesto. Žiakom za účasť a ochotu reprezentovať školu srdečne blahoželáme a prajeme do budúcna veľa ďalších športových úspechov.

      Janka Žilinská

    • Spojovácka bubnovačka
     • Spojovácka bubnovačka

     • ...alebo ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

      Spoločne budeme bubnovať čo nám budú „ruky a nohy stačiť“ a ukážeme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité! Kedy ? 19. novembra 2019 O koľkej ? Na začiatku prvej vyučovacej hodiny.

     • Netradičné vyučovanie

     • V utorok 29.10.19 zažili žiaci 3.D netradičné vyučovanie v priestoroch ČOV v Rakytovciach.

      Aktivita prebehla v  spolupráci so StVS a firmou Ekopolis. Celým areálom nás sprevádzal p. Štefan Jančo a veľmi pútavým spôsobom nám vysvetlil  proces čistenia vody. Informoval nás aj o programe ochrany prírody a podpory biodiverzity /jazierko na dažďovú vodu, hmyzoviská, búdky pre vtáčiky a iné zvieratká – plch, výsadba stromčekov./ Žiaci nielen počúvali, ale aj pracovali. Naučili sa nové názvy stromov, ktoré hľadali podľa rovnakých obrázkov s listami a ostatným spolužiakom prečítali popis k stromu, resp. kríku. Taktiež si vyskúšali pokus zachytávania /vstrebávania/ vody v prírode, ktorá preteká rôznymi prírodninami, pričom merali čas. Za prácu boli všetci odmenení knižkou s environmentálnou rozprávkou „Záhrada Svetla“.

    • OZNAM pre rodičov a žiakov
     • OZNAM pre rodičov a žiakov

     • V piatok  - 15. novembra 2019 - bude z organizačných dôvodov upravené vyučovanie nasledovne:

      • pre žiakov 1. stupňa končí vyučovanie o 11:40 hodine
      • pre žiakov 2. stupňa končí vyučovanie o 12:30 hodine

      Činnosť ŠKD bude prebiehať do 14:00 hodiny.

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13:10 hodiny.

    • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

     • 1

      V dňoch od 11. do 17. októbra 2019 sme sa mohli znova zapojiť do zberu papiera. Spoločnými silami sme vyzbierali viac než 20 ton papiera, ktoré  pomohli nášmu životnému prostrediu a zachránili mnoho stromov. Žiaci, ktorí doniesli aspoň 20 kg papiera, dostali ako odmenu Zberového Envirožolíka,  Všetkým, ktorí sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich opätovnú účasť aj na jar 2020.

      Extra poďakovanie patrí A. Balajovi, ktorý doniesol neuveriteľných 511 kg papiera, čím získal prvé miesto za najväčšie množstvo doneseného papiera ako jednotlivec.

      Prvé miesto v kategórií tried získala 6.B , ktorej sa podarilo spoločne doniesť 1192 kg papiera a triedam 2.C, 5.B a 6.C  v ktorých sa do zberu papiera zapojil každý jeden žiak.

      Ešte raz veľké ĎAKUJEME!