Novinky

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Od 24. februára (pondelok) do 28. februára 2020 (piatok) sú JARNÉ PRÁZDNINY.

      Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).

     • Školské kolo v gymnastickom štvorboji

     • Školské kolo v gymnastickom štvorboji, ktoré sa konalo 13.02.2020 máme úspešne za sebou. Žiaci z prvého a druhého stupňa si zmerali sily v troch gymnastických kategóriách A, B a C. 

      Víťazi z jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole spolu so žiakmi, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. 

     • Krajské kolo v bedmintone žiačok a žiakov.


     • 6.februára 2020 sa naše dve žiačky a dvaja žiaci zúčastnili KK v bedmintone vo Zvolene. Odohrali veľa dvojhrových a štvorhrových zápasov. Hrali proti ťažkým súperom a vybojovali krásne 4.miesto v kraji. Bola som na nich veľmi hrdá a chcem im poďakovať za naozaj krásne výkony a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Kubaská Zd.

     • ROK DIVADLA

     • 31. január nebol pre našu školu slávnostný len odovzdávaním polročného vysvedčenia . Bol aj výnimočný. Odštartovali sme projekt „ROK DIVADLA“. V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici budeme počas celého roka zažívať veľké a malé stretnutia s divadlom. Okrem návštev divadelných predstavení nás čaká pestrá spolupráca počas celoškolských akcií ako Talentmánia, Spojovácka noc literatúry, Zápis do 1.ročníka ako aj na mnohých ďalších.

      Prvú „ochutnávku“ divadla zažila 3.E, ktorá svoje polročné vysvedčenie dostala od triednej pani učiteľky v spolupráci s herečkou Evkou Dočolomanskou a dramaturgičkou Monikou Tatarkovou. Táto trieda bude počas projektu intenzívne spolupracovať s divadlom.

     • 13. 2. 2020 - Varenie so stredoškolákmi

     • Demikát a zemiakové šúľance s makom  - tieto tradičné slovenské jedlá naučili  študenti  SOŠ hotelových služieb a obchodu v BB pripraviť našich deviatakov. Je to príležitosť pre žiakov zvážiť možnosti štúdia na tejto strednej škole, s ktorou máme už niekoľko rokov veľmi dobrú spoluprácu v rámci projektu starší – mladším.

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • V týždni od 17. februára do 21. februára

      bude GYMNASTICKÝ KRÚŽOK (v utorok aj štvrtok) len pre žiakov, ktorí postúpili do okresného kola v Gymnastickom štvorboji.

    • UPOZORNENIE pre rodičov
     • UPOZORNENIE pre rodičov

     • V súlade s VZN 1/2019 – o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie Školská jedáleň pri ZŠ Spojová upozorňuje rodičov, aby dodržiavali odhlásenie dieťaťa zo stravy v čase choroby, keď neabsolvuje ani jednu vyučovaciu hodinu v škole. V takomto prípade bude z kreditu stiahnutý poplatok 1.20,- eura za obed vo výške štátneho príspevku, na ktorý žiak stráca nárok.

      V prvý deň začiatku ochorenia žiaka, ak rodič nestihne obed odhlásiť, má možnosť si obed vyzdvihnúť, ale bez čipu žiaka s ohlásením sa u vedúcej ŠJ alebo vedúcej kuchárky.

      Ďakujeme.

     • Mikroskopovanie

     • BIOLÓGIA – PRAKTICKÁ AKTIVITA – MIKROSKOPOVANIE, to je ideálna kombinácia ako na vyučovacej hodine podporiť  motiváciu žiaka, rozvíjať prírodovednú gramotnosť a manuálne zručnosti nielen u talentovaných žiakov.

      Pozorovanie nálevníkov malo u piatakov veľký úspech. Aj mikroskopický svet môže zaujať svojou dynamikou.

     • Heydrichiáda a lidické deti

     • V spolupráci s Pamätníkom SNP sme dňa 5. februára slávnostne otvorili výstavu Heydrichiáda a lidické deti, ktorou nás sprevádzali naši spolužiaci z deviateho a siedmeho ročníka. Pohnuté časy počas druhej svetovej vojny, ktoré si museli naši starí a prastarí rodičia zažiť k nám prehovárali z obrázkov a slová lektorov nám zas a znova oznamovali trpkú pravdu a nezmyselnosti a hrôzach vojny.

      Naši žiaci si v priebehu februára a marca budú mať možnosť výstavu v sprievode našich lektorov zažiť a zamyslieť sa nad významom mieru a pokoja.

      Tešíme sa na Vás. 

    • Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     •  

      Lyžiarsky výcvikový kurz - 7. ročník

       

      Miesto výcviku: Penzión Tále, Lyžiarske stredisko Tále

      Dátum výcviku: 17.2. – 21.2.2020

      Čas a miesto stretnutia : 17.2.2020 o 9:00 hod., ZŠ Spojová

      Čas a miesto príchodu: 21.2.2020, cca 14:00 hod., ZŠ Spojová

      Povinná výbava: zdravotný preukaz, lyžiarska alebo snowboardová výstroj, prilba, lyž.okuliare, 2x rukavice, 2x čiapka, teplé zimné oblečenie, prezúvky, písacie potreby.

      Spôsob prepravy: autobusová doprava – Lalik Bus

      Stravovanie: plná penzia, začíname obedom, končíme raňajkami

       Všetky lieky odovzdá  rodič lekárovi pri nástupe na výcvik. Bez povolenia lekára žiak 

      nesmie použiť lieky.

       

      Všetky potrebné dokumenty, rozdané na rodičovských združeniach je potrebné odovzdať do 14.2. 2020 (piatok) triednym učiteľom.

     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • 30. januára 2020 žiačky 2., 4. a 6. ročníka reprezentovali našu školu v prednese povesti. Súťaž Šaliansky Maťko – okresné kolo sa konalo pod gesciou MO Matice slovenskej. Žiačka 6. ročníka získala 1. miesto vo svojej kategórii a postúpila do krajského kola.

      T.Čellárová

     • Detská lesnícka univerzita

     • 28. januára 2020  naši žiaci absolvovali  ďalšiu zaujímavú prednášku a exkurziu

      v rámci projektu Detská lesnícka univerzita  2019/2020, a to priamo na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri  Technickej univerzity vo Zvolene. 

      Prednáška na tému Z poľovníckej kapsy bola spestrená prehliadkou exponátov lesnej zveri a ďalších zbierok. Jej pokračovaním bol odborný výklad a pozorovanie zveri v obore,  v sprievode majiteľa EKO – družstva Kalinka.

      To, že je danielia a muflónia zver veľmi citlivá na prítomnosť človeka, sme si overili aj v praxi. Po dosiahnutí miesta pozorovania sa zver dala na útek, a samotné pozorovanie bolo možné len vďaka ďalekohľadom. No aj tak to bol pre všetkých silný zážitok umocnený pobytom na čerstvom vzduchu.

      Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Mária Štovková.

     • Naši úspešní aj na Robohraní

     • V utorok 28.1.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili robotickej súťaže Robohranie, kde nás úspešne reprezentovali. Deviataci - P. Puškár L. Kurray sa umiestnili na 2. mieste. Veľmi peknú prezentáciu svojho robota predviedli aj šiestaci K. Ďuriančiková, J. Števek a A. Lepko,  ktorí sa však na prvých troch miestach neumiestnili. 

      Ďalšie informácie a výsledky nájdete na webovej stránke (link).

       

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa ďalších úspechov.