Novinky

     • Nové číslo ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


     • Milí naši čitatelia,

      aj v tomto roku sa môžete začítať do vášho internetového časopisu Úlet. Naše prvé číslo je zaujímavé tým, že máte možnosť rozhodnúť o víťazovi súťaže Krížom krážom po Slovensku.

      Súťaže sa zúčastnilo vyše 80 žiakov. Na stránkach časopisu sme zverejnili 36 príspevkov, ktoré zaujali našu redakciu. Teraz je už len na vás, ktorému úryvku, obrázku, kresbe... pridelíte svoj hlas. Bližšie informácie sa dozviete v Úvodníku. Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí nám pomohli.

       Prajeme vám príjemne strávené chvíle s vaším časopisom.

              Redakcia časopisu Úlet

      Časopis_ÚLET_1_2021.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 14.1.2021 sa žiaci od pondelka 18.1.2021 zatiaľ do škôl nevrátia a naďalej platí rozhodnutie ministra školstva o prerušení školského vyučovania.  Všetci žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      O ďalších postupoch vás budeme informovať na webovej stránke školy.

    • OZNAM
     • OZNAM


     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 5.1.2021 sa pokračuje vo vyučovaní vo všetkých ročníkoch (aj 1. stupeň) dištančným vzdelávaním.

      V prípade priaznivého vývoja situácie budú žiaci 1. stupňa od 18.1.2021 pokračovať v prezenčnom vzdelávaní, žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní do 22.1.2021. V dňoch 22.1. – 24.1.2021 je plánované testovanie žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy v priestoroch budovy školy, kde bude zriadené MOM podľa vopred pripraveného harmonogramu, o ktorom vás budeme informovať. Od 25.1.2021 budú žiaci 2. stupňa s negatívnym výsledkom pokračovať v prezenčnom vzdelávaní.

      O všetkých opatreniach, spôsobe vzdelávania na základe vývoja aktuálnej situácie a rozhodnutiach MŠVVaŠ SR vás budeme informovať na webovej stránke školy.

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_5_1_2021.pdf