Novinky

     • Žiaci 8.B uvažujú...

     • Čo berie a čo dáva dištančné vzdelávanie...   úvaha

           Radujte sa z malých vecí, lebo jedného dňa môžete zistiť, že šlo o veľké veci.

           Myslím si, že dištančné vzdelávanie má viac nevýhod, ako výhod. Mne konkrétne  veľmi chýba osobný kontakt s kamarátmi. Však komu nie? Niekedy sa cítim veľmi osamelá, lebo sa nemám s kým porozprávať.  Musím povedať, že som veľmi vďačná za to, že som sa naučila,  vážiť  si aj menšie veci.  Nikdy v živote som sa tak netešila ísť trebárs do obchodu alebo len na obyčajnú prechádzku. Nikdy som sa nezamyslela nad tým, aká je pre mňa dôležitá sloboda, až kým som o ňu neprišla. A to ma privádza k myšlienke, že ľudia si začnú vážiť veci, až keď o ne prídu. Po tých šiestich hodinách učenia strávených na internete, je to  najnapínavejšia časť dňa. Som rada, že nutnosť toho byť doma, mi umožnila tráviť viac času s rodinou.

           Myslím si, že online vyučovanie je určite náročné aj na psychiku. Predsa len sme doma už skoro pol roka. Niekedy sa naozaj cítim beznádejne. Niektoré rána sa mi ani nechce vstať z postele. Načo? Veľakrát si dávam sama sebe túto otázku. Už nemám žiadnu motiváciu. Nevidím dôvod byť spokojná, veď som zavretá doma medzi štyrmi stenami a väčšinu dňa strávim nad počítačom. Pre mňa je to veľmi náročné. 

           Dištančné vzdelávanie  neprospieva asi nikomu z nás. Podľa mňa to žiakom, rodičom, ale aj učiteľom už pekne lezie na nervy. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, ktorým to vyhovuje kvôli tomu, že si môžu nazbierať dobré známky podvádzaním a odpisovaním. Ja v tom inú výhodu naozaj nevidím. Asi ste pochopili, že ja som s týmto vyučovaním nespokojná. Aj keď sa učitelia  zo všetkých síl snažia vysvetliť danú látku čo najlepšie, nie je to ono. Určite mi to nenahradí výklad v škole.

           Dúfam a stále mám ešte kúsok nádeje, že sa toto vyučovanie čoskoro skončí a mi sa zase uvidíme v škole.

      [1] https://www3.teraz.sk/usercontent/photos/a/7/d/4-a7dade0d1f1d39172a8a611e14a5a001e3202f63.jpg

           Podľa môjho názoru dištančné vzdelávanie nám, bohužiaľ, berie viac, ako dáva. Mne ako viac introvertnému človeku vyhovuje, že nemusím byť medzi žiakmi, učiteľmi alebo ľuďmi všeobecne. Svoju komfortnú zónu by som v okamihu vymenila za možnosť vyhnúť sa obavám pred online testami alebo beznádeji, keď nechápem učivo.

           Nemyslím si, že mi prekáža práve samota a izolácia, ale skôr neistota v mojich vedomostiach. Online výučba mi neposkytuje rovnakú istotu, ako keď učivo preberám v škole. Dobrovoľne by som asi do školy nešla. Kto by išiel? Pohodlie svojej izby či bytu som si obľúbila natoľko, že mi čoraz menej chýba kontakt s ľuďmi. Síce sa nestretávam s kamarátmi, ale kompenzujem to kontaktom cez internet. Jeden z mnohých mínusov, ktoré som si za posledný rok takéhoto vyučovania všimla, je moja únava. Zistila som, že neustále pracovanie na počítači ma vyčerpáva natoľko, že ledva sa po vyučovaní dotiahnem späť do postele.

          V závere spomeniem aj rodičov a pouvažujem , ako sa táto situácia dá šikovne využiť v náš prospech. Myslím si, že sa všetci zhodneme, že už aj oni sú unavení.  Celá situácia je pre nich náročná a vyčerpávajúca. Musia nám kupovať potrebné veci, ako nové počítače či mikrofóny. Prejavujú nám svoju nespokojnosť nad trávením toľkého času za počítačom. Na koniec som si nechala pozitívnu stranu karantény. Máme možnosť si vylepšiť známky. Dokonca aj trojkár sa môže stať jednotkárom, ak na sebe zapracuje. Dištančné vyučovanie nám dáva priestor na zlepšenie sa v našich nedostatkoch. Ako sa vraví, aj malý záblesk pozitívnej energie môže naštartovať zmeny obrovských rozmerov.

      [2] https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/Osmond_banner.png

           Hovorí sa, že človek je tvor spoločenský, že potrebuje fyzický kontakt. A práve toto mi zobralo dištančné vzdelávanie. Zobralo mi kontakt s inými ľuďmi, s kamarátmi. Zo školských lavíc som sa premiestnil do iného sveta. Do sveta, ktorý ma odlúčil od všetkého ostatného. Stále som iba zavretý vo svojom byte. A preto mám v hlave otázku. Čo vyrastie z našej generácie, keď strávime väčšinu času zavretí medzi štyrmi stenami?

           Myslím si, že táto situácia na každého vplýva inak. Sú ľudia, ktorí sú spokojní, ale podľa môjho názoru prevláda nespokojnosť. A mňa, ako žiaka, najviac zasiahlo dištančné vyučovanie. Myslím si, že online škola neodovzdá dostatočné vzdelanie. Sekanie, nefunkčnosť, sú jedny z mnohých  problémov, ktoré prináša online vyučovanie. Nie každý má rovnakú techniku, nie každý ma rovnakú vôľu. Väčšinu času strávime vo svete internetu. Učiť sa je takto náročné, tak pre žiakov , ako aj pre učiteľov. Avšak je možné zvyknúť si, ale iba dočasne. Podľa môjho názoru sa učitelia snažia čo najlepšie splniť svoju funkciu a zároveň rozumiem, že nie všetci sú zvyknutí na dnešný virtuálny svet.

           V online výučbe sa čas strávený pri učení veľmi nezmenil. Je pravda, že mám trochu viacej voľna, ale nie je to až taký veľký rozdiel s klasickou výučbou.  Aj keď čas pri učení je niekedy kratší, je oveľa vyčerpávajúcejší. Sedenie pri počítači je únavnejšie, ako sedenie v škole. Moji rodičia sú tak isto doma, ak potrebujem s niečím pomôcť , sú mi nablízku.

           Všeobecne takéto vzdelávanie zvládam. Nie je to ideálne, ale situácia je taká aká je. Aj keď je doba zlá, nesmie sa do nej príliš upadnúť. Myslím si, že keď budeme správne tráviť voľný čas, tak nás samota nepremôže. Netreba stratiť nádej. Treba si nájsť svoje šťastie a venovať sa svojim hobby do tej miery, ako nám povolia protiepidemiologické opatrenia. A preto by som rád zakončil túto úvahu citátom: Použi svoj úsmev na zmenu tohto sveta, ale nedovoľ, aby tento svet zmenil tvoj úsmev...

      [3] https://www.rtvs.sk/media/a501/image/file/12/0712/eFFV.computer_5130405_960_720_pixabay_sweetlouise_jpg.jpg

           Prejsť na nový štýl života, nie je vždy jednoduché. Žiť od ráno pri počítači, naučiť sa s ním dokonale pracovať, môže byť náročné. Ale nikdy nesmieme strácať nádej a nevzdávať sa, lebo všetko raz prejde.

           Niekedy mám pocit, že sa každý deň opakuje, je to takmer rovnaký deň ako ten pred tým. Rodičia sú v práci a ja každý deň sama v jednej izbe. Samota ma stále prenasleduje a ja tomu neviem veľmi zabrániť. Tak čo s tým môžem urobiť? Som toho názoru, že dištančné vzdelávanie nám berie čas, kamarátov, vedomosti... Čas trávený celý deň pred počítačom, by sme mohli stráviť inak. Som presvedčená, že väčšina žiakov trávi čas aj po vyučovaní na internete, mobilnom telefóne, počítači, tablete, televízii... Myslíte si, že je to zdravé? Každý to má asi inak. Niektorým  určite takéto  vyučovanie vyhovuje, možno sa len nezaujímajú o učivo a sú spokojní. Naučia sa týmto spôsobom to isté čo v škole? A vyhovuje to aj učiteľom? Môj názor je, že niektorým naozaj dištančné vzdelávanie uberá vedomosti. Ale určite sú aj takí žiaci, ktorí svoj postoj k učenie vôbec nezmenili a pracujú na sebe. Lebo úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov. Myslím, že aj ostatným žiakom chýba kontakt so spolužiakmi a kamarátmi, tak ako aj mne.

           Verím, že všetci vidia nádej, že sa vrátime do školy, konečne sa všetci stretneme, porozprávame sa a vrátime sa do pôvodného života. Lebo nie všetkým tento spôsob dostatočne prospieva

    • OZNAM - dôležité!
     • OZNAM - dôležité!

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/11929:1-A1810 Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici od 12.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť v ŠKD.

      O organizácii vyučovania (vstup do budovy, počet hodín, stravovanie v ŠJ, činnosť ŠKD...) vás budú informovať triedni učitelia. 

      V platnosti naďalej ostáva povinnosť odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe žiaka vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s preukázaním sa výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 4. ročníka - do 16:30 hodiny, v prevádzke bude aj školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby pre žiakov 1. stupňa, ktorí nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, objednali obedy štandardným spôsobom cez webovú stránku školy.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

      ​​​​​​​

      Rozhodnutie_ministra_12_4.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_12_4.docx

    • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov
     • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 a určenia termínu zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vám oznamujeme, že zápis formou elektronickej prihlášky sa uskutoční od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021 vrátane.

      Elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Spojová 14 v BB je aktívna.

      Overovanie elektronickej prihlášky do 1. ročníka prebehne individuálnou formou vo vopred určených termínoch tak, aby boli dodržané aktuálne platné hygienické opatrenia. Termín overenia Vám bude zaslaný na Vami určený emailový kontakt.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, sa zápisu môžu zúčastniť v termíne:

                                          7. a 8. apríla 2021 v čase od 13, 30 do 17,00 hod.

                                          9. apríla 2021 v čase od 9,00 do 11,00 hod. (náhradný termín)

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodutia dočasného ministra školstva SR z 30.3.2021 bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici po veľkonočných prázdninách pokračovať naďalej v obmedzenom režime.

      Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • OZNAM

      V dňoch od 1. apríla – 6. apríla 2021  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

      Vyučovanie bude pokračovať 7. apríla 2021(streda) podľa usmernenia MŠVVaŠ.

       

       

       

     • Príchod jari

     • Žiaci 4.D sa svojimi šikovnými rúčkami pripravujú na Veľkú noc a príchod jari. Krásnymi výrobkami si vyzdobili svoje domácnosti.

     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti každý pondelok pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

    • IQ OLYMPIÁDA
     • IQ OLYMPIÁDA

     • „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Milí žiaci a vážení rodičia, je tu 10.ročník IQ olympiády.

      Záštitu nad  IQ olympiádou prevzala tento rok  pani prezidentka SR Zuzana Čaputová.

      IQ olympiáda je určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, prípadne prímy až karty osemročných gymnázií.

      Cieľ súťaže: ukázať deťom na 2.stupni ZŠ, ako logicky premýšľať.

      Heslo súťaže je: „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž nie je o meraní IQ – cieľom je ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie žiakov.

      On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

       Ak Ťa táto ponuka zaujala,  neváhaj a zaregistruj sa do 31. 03. 2021!

      Registrácia Ti zaberie maximálne 5 minút a  musí Ti ju potvrdiť rodič.

      https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Školské on-line kolo 12.4. - 18.4.2021 je možné riešiť aj mimo školyJ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodutia ministra školstva SR č. 2021/10079:3-A1810 z 19.3.2021 bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici od pondelka - 22.3.2021 - pokračovať naďalej v obmedzenom režime.

      Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti každý pondelok pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

      Rozhodnutie_MS_z_19_marca_2021.pdf

      Rozhodnutie_MS_z_8_marca_2021.pdf

       

     • Darovanie 2% z dane

     • Vážení rodičia,

      aj v roku 2021 sa môžete rozhodnúť, komu darovať dve percentá zo svojich daní. Aktuálne je možnosť podať VYHLÁSENIE s POTVRDENÍM od zamestnávateľa o zaplatení dane do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (po minulé roky mohli fyzické osoby darovať do 30. apríla).

      Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane pre našu školu, stiahnite si a vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE (na stiahnutie z web stránky školy), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi (Združenie rodičov pri základnej škole na ulici Spojovej v Banskej Bystrici). Obe tlačivá - Vyhlásenie s Potvrdením doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 30. apríla 2021 na sekretariát ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica.

      Vopred sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispejú svojimi 2% a podporia tak skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

      S úctou

      Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka školy

     • Spojovácka noc literatúry

     • Milí žiaci a žiačky, milé pani učiteľky a páni učitelia, milí rodičia, starí rodičia, jednoducho všetci milovníci knižných príbehov.

      Vítame Vás na našej marcovej akcii, ktorú sme si nazvali Spojovácka noc literatúry a bude prebiehať od 17. marca až do konca mesiaca vždy v dvoch etapách – prvá o 14.30 a druhá o 16.00. Každý deň budeme čítať jednu ukážku detskej knihy. Pre tých, ktorí nestihnú o 14.30 máme opakovanie o 16tej.

      Sme radi, ak sa pripojíte na náš čítací link, ktorý bude uvedený každý deň v rozvrhu na Edupage. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste počas celého čítania mali vypnutý zvuk (mikrofón) a kameru, aby nič nerušilo našich čítajúcich a Vás pri príbehu, ktorý na nás čaká.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, ostáva v platnosti aj od 15.3.2021 pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.docx

     • Rozcvička na každý deň

     • V rámci projektu „Viem, čo zjem“, do ktorého je škola zapojená, sme využili možnosť zúčastniť sa súťažnej aktivity „Rozcvička na každý deň“.

      Úlohou žiakov bolo zostaviť vlastnú rozcvičku a zobraziť ju na plagáte aj s krátkym opisom cvikov.

      Všetky vypracované rozcvičky si môžete pozrieť a využiť na motiváciu k pravidelnému pohybu a ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať a odreagovať popri online vyučovaní.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN
     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí žiaci, aj tento rok sa na Slovensku bude KLOKANIŤ!

      Kedy: 19. – 23. apríla 2021 v papierovej alebo on-line forme

      Prihlásiť sa môžete do 14.marca 2021 u svojej pani učiteľky v škole alebo prostredníctvom online formulára na stránke: 

                                                             https://matematickyklokan.sk/

     • Vzdelávanie učiteľov

     • V dňoch 13. októbra 2020 a 23. - 24. októbra 2020 prebehlo ďalšie kolo vzdelávania pedagógov Základnej školy Spojová.

      Zrealizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a podporou Grantového programu Komenského inštitútu "Inováciami meníme vzdelávanie", ktorý realizuje Živica.

      Zamestnanci školy spoznali svoje najväčšie talenty prostredníctvom Gallup testu a na spoločnom vzdelávaní s pánom Jozefom Kokoškom a Líviou Pastorekovou na svojich talentoch pracovali a zveľaďovali ich. 

      Toto vzdelávanie nadväzuje na predošlé, ktoré boli venované témam Kritické myslenie a Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania sa. V jarných mesiacoch nás už čakajú ďalšie vzdelávania, ktoré prehĺbia naše pedagogické a osobnostné smerovanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od pondelka - 8.3.2021 - bude vyučovanie v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici pokračovať v obmedzenom režime nastavenom od 3.3.2021.

      Zároveň je potrebné pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, od 8.3.2021 pred nástupom do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

      Vyhlasenie_rodica_bezinfekcnost_8_3_2021.pdf

      Vyhlasenie_rodica_bezinfekcnost_8_3_2021.docx