Novinky

     • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

     • V dňoch  9. - 10.12.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády,

      kde si žiaci 3.-8. ročníka zmerali sily v rýchlosti a pohotovosti riešenia 15 matematických  úloh.

      9. decembra 2020 súťažili žiaci 3. - 5. ročníka.

      10. decembra 2020 si svoje sily zmerali žiaci 6. - 8. ročníka.

      Tretiaci a štvrtáci absolvovali súťaž prezenčne v škole. Starší žiaci súťažili online. Súťaže sa počas dvoch dní zúčastnilo 135 žiakov.

      Z nich sa 55 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Títo žiaci vyriešili správne najmenej 10 úloh a zároveň získali body za ušetrený čas riešenia.

      Aj v týchto náročných časoch vidíme, že pretrváva záujem žiakov o súťaženie a vzájomné porovnávanie si svojich schopností a zručností. Všetkým účastníkom školského kola Pytagoriády ďakujeme za účasť v súťaži.

      Gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom školského kola a postupujúcim žiakom do okresného kola budeme držať palce.

     • OZNAM

     • Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o zmene termínov školských prázdnin vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie. 

     • Predvianočné čítanie

     • Krásne vianočné sviatky...

      ... aj toto sme chceli zaželať my -starší žiaci svojim mladším kamarátom.

      Keďže stretnúť sa nemôžeme, spojili sme sa aspoň prostredníctvom počítačových obrazoviek.

      Pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov sediacich vo svojich vianočne vyzdobených triedach, sme si pripravili príbehy o Svätom Mikulášovi, o zvieratkách, ktoré sa pripravovali na Vianoce a o kamarátkach Mimi a Líze tešiacich sa na Vianoce.

      Zapriali sme si krásne sviatky a rozlúčili sme sa s prianím, že sa snáď v januári všetci stretneme v škole naživo...

      Z obrazoviek Vás všetkých pozdravujú a krásne sviatky želajú Kika zo 7.A, Dianka a Karolínka zo 7.B, Eliška zo 7.C, Emmka a Vaneska z 8.A, Sárka a Aďo z 8.B, Sofia, Kika, Ninka a Gabika z 8.D

     • Výtvarná súťaž Panel Story

     • Každoročne vyhlasuje Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene výtvarnú súťaž (pre žiakov 8. a 9. ročníkov) Panel story, tento rok s názvom  Súčasný svet – miesto pre život. Sme šťastní, že tento rok sa podarilo uspieť až dvom našim žiakom:

      2. miesto – S. Parobek, 9. A

      3. miesto – S. Niklová, 8. C

      Srdečne gratulujeme.

     • Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice?

     • Tento rok sme sa ako škola zapojili do krásneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Aj napriek neľahkému obdobiu sa triedy v priebehu dvoch týždňov zapĺňali krabicami plných lásky  a nám sa zapĺňali srdcia vďačnosťou, že dobro medzi ľuďmi ešte nevymizlo. 230 krabíc plných lásky urobí radosť tým , ktorí to vôbec nečakajú- opusteným babičkám a deduškom .

      Obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým vám- deťom, rodičom, zamestnancom školy a všetkým, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili. Už teraz sa tešíme ako sa zapojíme opäť o rok.

    • OZNAM - druhý stupeň pokračuje v dištančnej výučbe
     • OZNAM - druhý stupeň pokračuje v dištančnej výučbe

     • Vážení rodičia,

      dnes po prijatí dohody riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a zriaďovateľom, zostanú základné školy pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka. Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť vyučovací proces prezenčnou formou pre žiakov 5. - 9. ročníka  opätovne spustený.  Vrámci 1. stupňa základných škôl stúpa počet žiakov aj počet celých tried, ktoré museli zostať v karanténe. V záujme nás všetkých je, aby sa žiaci vrátili do školských lavíc čo najskôr. O ďalšom postupe ohľadom nástupu žiakov 2. stupňa do školy v januári 2021 Vás budeme informovať.

      Vedenie školy.

       

      odkaz: /https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/druhy-stupen-zakladnych-skol-pokracuje-v-distancnej-vyucbe/

      Prílohy: 

       

       

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • Na súťaži iBobor sme boli úspešní...

      Aj počas tohto obdobia dištančného vyučovania sa uskutočnila obľúbená informatická súťaž iBobor 2020, v ktorej úspešne zažiarili tri dievčatá z našej školy. Vo vysokej konkurencii obsadili vysoké umiestnenia:

      R. Hrašnová z 5. ročníka sa umiestnila na 1. mieste spolu s 1320 účastníkmi súťaže, ktorí takisto vyplnili test na 100%. Ďalšou úspešnou žiačkou je K. Ďuriančiková zo 7. ročníka, ktorá sa umiestnila na 210. – 321. mieste v súťaži. Iba 2% účastníkov v jej kategórii vyplnilo test lepšie. Poslednou spomínanou žiačkou je E. Čiefová zo 7. ročníka, ktorú predbehlo len 10% účastníkov súťaže v jej kategórii a umiestnila sa vo výsledkovej listine na 1064. – 1219. mieste.

      Všetkým účastníkom chceme v mene školy poďakovať za reprezentáciu školy v aj v tejto ťažkej situácii. Prajeme Vám veľa ďalších úspechov.

     • Pasovanie prvákov do cechu školského

     • Stať sa prvákom je veľká vec. Po troch mesiacoch zoznamovania sa s prvými písmenkami, číslami či vzájomného spoznávania, sa dňa 18. novembra 2020 uskutočnila výnimočná udalosť pre našich najmladších - slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského.

      Pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek boli pre našich najmladších pripra­vené úlohy ako hľadanie písmenkovej rodinky, čítanie a skladanie slov z písmen, zoraďovanie kariet v číselnom rade, v závere zdolávanie prekážkovej dráhy. Prváčikovia ukázali, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Presvedčili nás, že sa už vedia popasovať s písmenkami, poznajú čísla, vedia recitovať a sú športovo zdatní.

      Po úspešnom absolvovaní úloh všetkým slávnostne sľúbili, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť. Slovom SĽUBUJEM potvrdili ich slávnostný sľub prváka a tak mohli byť pasovaní do cechu školského.

      Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok občas trochu bolí. Vydržte, veď to za to stojí!

      Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíte sami.

      E.Mišány

     • Fotogaléria: Prírodoveda v 3. C

     • Hodina prírodovedy v 3.C triede. Žiaci si vytvárali skittles dúhu, pričom si overovali učivo o hustote látok. Pokus sa im nesmierne páčil. A najviac záver hodiny, kedy si pochutnali na zvyšných skittles cukríkoch.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • OZNÁMENIE

      Oznamujem Vám, že na základe § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o výkone štátnej správy v školstve a v školskej samospráve, tiež podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súlade § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z., poskytujem žiakom I. stupňa na dni  03. - 05. 11. 2020  prvýkrát v školskom roku 2020/2021

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu,  najmä z dôvodu minimalizovania rizika šírenia vírusu COVID-19, poskytujem riaditeľské voľno pre žiakov I. stupňa.

      V týchto dňoch nebude prebiehať výchovná činnosť ŠKD a tiež  nebude v prevádzke školská jedáleň.

      Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej výučbe.

       

                                                                                                                 Mgr. Šárka  Kováčová

                                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

       

     • Informácie k hromadným odberom na ZŠ Spojovej

      • Testovanie bude prebiehať od 8:00 do 20:00 v sobotu a v nedeľu.
      • Vyberiete si ľubovolné odberové miesto, cestu k odberovým miestam označujú červené šipky. Dovoľujeme si vás upozorniť, že chodník označený zákazovou značkou bude uzavretý.
      • Pri vstupe si, prosím, vydezinfikujte ruky.
      • Administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom. Pracovník vyplní registračný formulár a pridelí Vám číslo.
      • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám zdravotník odoberie vzorku.
      • Presuniete sa na vyhradené miesto označené modrým písmenom (z odberného miesta 1 a 2 do bodu A, z odberného miesta 3 a 4 do bodu B).
      • Zdravotník Vás zavolá k odberovému miestu, vypíše Vám certifikát na ktorý vyznačí výsledok testu.
      • V smere modrej šípky odchádzate z odberného miesta. V prípade pozitívneho výsledku Vás bude zdravotník informovať o ďalšom postupe.
    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. 

      Na základe Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoštátnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do školy aktualizované "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Žiaci 1. stupňa, ktorí majú viac ako 10 rokov sa musia pri vstupe do školy preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na územi Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      V opačnom prípade sa títo žiaci nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania.

      V záujme ochrany zdravia žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy vás prosíme, aby ste sa zúčastnili celoplošného testovania a zvážili aj otestovanie vašich detí.

      Ďakujeme vám za porozumenie a spoluprácu


      Vedenie školy

      Aktuálne informácie na stránke MŠVVaŠ SR: 

      https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

      Príloha:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1.11.2020).pdf

      Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti(1.11.2020).pdf

     • Hovorme o jedle – Chutné maľovanie

     • Výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ je jednou z aktivít VIII. ročníka Hovorme o jedle, ktorú vyhlasuje každoročne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s cieľom podporiť vzdelávanie detí o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.

      Škola sa zapojila do tejto súťaže zaslaním najlepších výtvarných prác našich žiakov I. aj II. stupňa. Fantázia žiakov a ich kreativita je úžasná, čo vidieť aj v jednotlivých výtvarných dielach.

      Veríme, že niektoré zaujali aj odbornú porotu.

     • Školenie učiteľov

     • V dňoch 13. októbra 2020 a 23. - 24. októbra 2020 prebehlo ďalšie kolo vzdelávania pedagógov Základnej školy Spojová. 

      Zrealizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a podporou Grantového programu Komenského inštitútu "Inováciami meníme vzdelávanie", ktorý realizuje Živica.

      Zamestnanci školy spoznali svoje najväčšie talenty prostredníctvom Gallup testu a na spoločnom vzdelávaní s pánom Jozefom Kokoškom a Líviou Pastorekovou na svojich talentoch pracovali a zveľaďovali ich. 

      Toto vzdelávanie nadväzuje na predošlé, ktoré boli venované témam Kritické myslenie a Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania sa. V jarných mesiacoch nás už čakajú ďalšie vzdelávania, ktoré prehĺbia naše pedagogické a osobnostné smerovanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM

      Vážení rodičia žiakov 4. ročníka,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu  nariadenej domácej izolácie viacerým pedagogickým zamestnancom, škola nedokáže organizačne zabezpečiť činnosť ŠKD v 4. ročníku. 

      Z tohto dôvodu od 26.10.2020  do odvolania nebude ŠKD pre žiakov 4.ročníka

      Žiaci po skončení výchovno - vzdelávacieho procesu a po odobratí obeda pôjdu domov.

      Za pochopenie ďakujeme.

    • OZNAM - USMERNENIE
     • OZNAM - USMERNENIE

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

      OZNÁMENIE

      Riaditeľka  Základnej školy, Spojová 14 v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a vlády SR oznamuje

       

      zmeny od 23.10.2020 do odvolania

       

      Vo výchovno - vzdelávacej činnosti:

      • Žiaci  I. stupňa sa budú vzdelávať v upravenom režime v škole
      • Žiaci  II. stupňa sa budú  vzdelávať v upravenom rozvrhu dištančnou formou
      • Jesenné prázdniny budú: 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok)

                                                         06.11.2020 ( piatok), 09.11.2020 ( pondelok).

      Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti:

      • Žiaci 1. - 2. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.40 h.
      • Žiaci 3. - 4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.40 h.
      • Žiaci 1.- 3. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.40 h. do 16.30 h
      • Žiaci 4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.40 h. do 15.00 h
      • Žiaci 5. - 6. roč. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu 2.vyučovacie hodiny online, 2.vyučovacie hodiny dištančnou formou
      • Žiaci 7. - 9. roč. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu 3.vyučovacie hodiny online, 2.vyučovacie hodiny  dištančnou formou

      Vstupy do budovy školy:

      • Žiaci 1. - 3. roč. sa budú  vstupovať vchodom A
      • Žiaci 2. - 4. roč. sa budú  vstupovať vchodom B

      Hygienické opatrenia v ZŠ:

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční ranný filter
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranných rúšok, ktoré používajú počas celého pobytu v škole.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

    • SÚŤAŽ
     • SÚŤAŽ

     • Redakcia internetového časopisu ÚLET vyhlasuje súťaž Krížom-krážom po Slovensku

      Do súťaže môžu posielať svoje práce všetci žiaci našej školy. Ide o literárne práce, výtvarné práce, fotografie, recepty regiónov Slovenska ... jednoducho všetko na spoločnú tému Slovensko.

      Súťaž trvá od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020. Svoje práce posielajte, prosím,  na mailové adresy: mihalikova@zsspojbb.sk a balazova@zsspojbb.sk . Všetky súťažné práce vyhodnotí porota. Najlepšie práce budú zverejnené v prvom čísle nášho internetového časopisu ÚLET v januári 2021. Samozrejme, pre súťažiacich, ktorí sa umiestnia na prvých miestach, sú pripravené aj vecné ceny. A taktiež, súťažné práce budú vystavené aj v priestoroch školskej jedálne.

      Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov!

      redakcia časopisu ÚLET